خدا رو شکر, یکی هم پیدا شد, یادی از نسل ما بکنه, کم کم دیگه, رومون نمیشد جایی بگیم تو چه دهه ای بدنیا اومدیم, فقط هر وقتی که از اوضاع فعلی مملکت, به تنگ میان و شاکی میشن, یاد خار مادر ما میوفتن !

دیدگاهتان را بنویسید