درک پرو اهل آلبرتای کاناداست. وقتی متوجه شد که پسر ۸ ساله‌اش نسبت به خال‌ مادرزادی‌ خود حساس شده، تصمیم گرفت او هم شبیه همان خال را روی بالا تنه‌اش خالکوبی کند.
انجام این خالکوبی بیش از ۳۰ ساعت طول کشید، اما درک امیدوار است که با این کار به پسرش کمک کند تا با بدنش راحت باشد

دیدگاهتان را بنویسید