متن کامل تا همیشه با صدای امین حبیبی :

قبل از تو این نبودم من این چنین نبودم, اینگونه عاشقانه عاشق ترین نبودم

قبل از تو من که بودم تنها و یکه بودم. سرگرم زندگی و دنیا و سکه بودم
دیدم تو را شدم دیوانه شدم چو شمع و تو پروانه, اواره ای شدم بی خانه شکسته دل چو شیشه
بعد از تو تا همیشه
شدم شبیه یک ویرانه افتاده گوشه ی می خانه. اسیر باده و پیمانه شکسته دل چو شیشه
بعد از تو تا همیشه, با من چه کرده ای تو چه کرده ای که بی, تو عمرم گذشت و اما هنوزم با منی تو
جانم به لب رسیده آه دلم دیگر بریده, عشق تو این دلم را به خاک و خون کشیده
دیدم تو را شدم دیوانه شدم چو شمع و تو پروانه, آواره ای شدم بی خانه شکسته دل چو شیشه
بعد از تو تا همیشه
شدم شبیه یک ویرانه افتاده گوشه ی می خانه, اسیر باده و پیمانه شکسته دل چو شیشه
بعد از تو تا همیشه

دیدگاهتان را بنویسید