متن ترانه مادر با صدای استاد جواد یساری:

به پیشانی پرچین تو سوگند مادر

به افسانه شیرین تو سوگند مادر

هرگز نكنم مهر و وفای تو فراموش

تا وقتی كه جسمم بكشد خاك در آغوش

به اندام رسایت كه از غصه خمیده

به اشكای بلورت كه هر لحظه چكیده

چه شب ها كه به قنداقه و گهواره نشستی تا صبح

بخدا هرگز نكنم مهر و وفای تو فراموش

تا وقتی كه جسمم بكشد خاك در آغوش

چراغ خونه ام خاموشه امشب

کجایی مادر خوبم کجایی

کجایی تا کشی دست محبت

چو طفلان بر سر و رویم کجایی

کجایی مادر خوبم، کجایی کجایی

کجایی یار محبوبم، کجایی کجایی

هنوزم نغمه لالای تو در گوش من مانده

غم دوری تو مادر مرا سوی فنا رانده

هنوزم نغمه لالای تو در گوش من مانده

غم دوری تو مادر مرا سوی فنا رانده

کجایی مادر خوبم، کجایی کجایی

کجایی یار محبوبم، کجایی کجایی

هنوزم جز ره دامان تو راهی نجویم

کجایی تا برایم قصه گویی، قصه گویم

کجایی مادر خوبم، کجایی کجایی

کجایی یار محبوبم، کجایی کجایی

بیایم هر شب هفته بشینم بر مزار تو

بریزم اشک خونین و کنم مادر نثار تو

اگر تاریکه ای مادر کنون جایی که آسودی

بسوزم همچون شمعی تا کنم روشن مزار تو

خداحافظ خداحافظ، خداحافظ تو ای مادر

تو را بسپارمت دست خدا تا هفته دیگر

خدا حافظ عزیز من امید دلنوازم

کنون رفتی ز پیش من بگو بی تو چه سازم

خداحافظ عزیز من امید دلنوازم

کنون رفتی ز پیش من بگو بی تو چه سازم

دیدگاهتان را بنویسید