لیست آزمایشگاه های استان بوشهر با آدرس و شماره تلفن

لیست آزمایشگاه های استان بوشهر

نام ازمایشگاه lab

تلفن

آدرس

آزمایشگاه سینا 3535428 بوشهر – خیابان امام – روبروی استانداری
آزمایشگاه انتقال خون 2528822-3 بوشهر – خیابان امام- روبروی فروشگاه اتكا
آزمایشگاه پاستور 7734258946 دشتستان برازجان – ابتدای خ طالقانی – روبروی زایشگاه بیمارستان 17 شهریور
آزمایشگاه ابوریحان 3538700 بوشهر – خیابان امام – طبقه فوقانی داروخانه دكتر واحدی
آزمایشگاه حكیم 4549857 بوشهر-بهمنی-میدان حر- جنب بانك مسكن
آزمایشگاه دانش 5551736 بوشهر – خیابان امام – روبروی خیابان فاطمیه
آزمایشگاه دكتر ابوطالب 7726221722 دشتی خورموج- خ شهید مطهری – جنب مخابرات
آزمایشگاه دنا 5563177 بوشهر – خ امام – جنب بانك تجارت – مجتمع پزشكی دنا
آزمایشگاه دی 7734228839 دشتستان برازجان – خ شهید چمران – سه راه برق-ساختمان دی
آزمایشگاه رازی 5550190 بوشهر – خ امام خمینی – كوچه جنب ساختمان طوس
آزمایشگاه مهر 3531383 بوشهر – خیابان امام – روبروی بسیج مركزی
درمانگاه نبوت سپاه دشتستان
شبكه بهداشت گناوه روستایی گناوه – مركز بهداشتی درمانی گناوه
شبكه بهداشت گناوه شهری 7723226100 گناوه_شبكه بهداشت گناوه
شبكه بهداشت تنگستان 2791 تنگستان_خ آبگرم مركز بهداشت تنگستان
شبكه بهداشت تنگستان روستایی تنگستان
شبكه بهداشت جم روستایی 7727694202 جم- دهستان كوری حیاتی
شبكه بهداشت جم شهری 7727622298 جم – خ رازی
شبكه بهداشت دشتستان شهری دشتستان
شبكه بهداشت دشتی روستایی 7726222251 دشتی- شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتی
شبكه بهداشت دشتی شهری دشتی
شبكه بهداشت دیر دیر
شبكه بهداشت دیر (روستایی) دیر – بلوار معلم روبه روی صدا و سیما
شبكه بهداشت دیلم روستایی 7724225656 بندر دیلم- جاده خوزستان -شبكه بهداشت و درمان بندر دیلم
شبكه بهداشت دیلم شهری دیلم
شبكه بهداشت روستایی دشتستان 7734226327 دشتستان برازجان- میدان امام – روبه رو جایگاه نماز جمعه
شبكه بهداشت كنگان روستایی كنگان
شبكه بهداشت كنگان شهری 07727224031-3131 كنگان_شبكه ومركزبهداشت كنگان
مركز بهداشت بوشهر روستایی 5554680-5554681 بوشهر- مركز بهداشتی درمانی بوشهر
مركز بهداشت بوشهر شهری بوشهر
بیمارستان 17شهریور 4245911-12 دشتستان برازجان – انتهای خیابان چمران – بیمارستان 17شهریور
بیمارستان پایگاه هوائی 4547347 بوشهر_پایگاه هوائی
بیمارستان امام حسین (ع) اهرم اهرم – بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
بیمارستان امام خمینی كنگان 07727224791-9 كنگان_خ بیمارستان_بیمارستان امام خمینی
بیمارستان امیر(ع)گناوه 07723234616-20 بندر گناوه – كیلومتر پنج جاده برازجان
بیمارستان بقیه ا… الاعظم (عج) 7724229650 دیلم – خ پاسداران
بیمارستان توحید جم 07727623001-5 جم – شهرك توحید
بیمارستان خلیج فارس خارگ 07722723036-39 جزیره خارگ
بیمارستان زینبیه خورموج 0772622-5430 دشتی خورموج_لنگك خمینی آباد جاده بوشهر كنگان
بیمارستان سلمان فارسی 4542815 – 20 بوشهر – سبزاباد – بیمارستان سلمان فارسی
بیمارستان سوانح وسوختگی چرومی 0772324535380-3444 بندر گناوه – كیلومتر پنج جاده برازجان

http://dr-ir.ir

Leave a Reply