قشنگترین سورپریز برای پسری که مامانشو ۹ ماه ندیده بود و خیال میکرد مادرش هنوز در ماموریت افغانستانه .

دیدگاهتان را بنویسید