لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب خراسان (مشهد)

 فهرست پزشکان مغز و اعصاب خرسان رضوی 

دکتر محمود رضا آذر پژوه  تلفن:  8444357 ‏‏ مشهد – نبش خ عارف 1 ساختمان پزشكانازاده‏

دکتر علیرضا آل هاشمی  ‏‎

 

مشهد – خیابان عارف -بین عارف 2 و4 ساختمان پزشكان حكیم -طبقه  سوم واحد7

 اكبر ابراهیم پور
‎مشهد – كوهسنگی 4 ساختمان صدرا‏

دکتر مجتبی اسدی
تلفن:  8462711 ‏‎‏ مشهد – احمداباد پرستار 1 ساختمان شماره 1/30‏

دكتر هادی اسدپور
تلفن:  8440064 ‏‎‏ مشهد خ احمداباد-نبش عارف پ 3 طبقه  اول واحد7‏

 

 محمد مهدی اعتمادی

دکتر تلفن:  8415585 ‏‎مشهد – خ عارف 5‏

دکتر رضا اكبری ‏
‎‏ سبزوار – خ كاشفی شمالی چهارراه بیمارستان مبینی ابتدای خ صائب ساختمان پزشكان رازی طبقه دوم‏

دکتر سعید اوجانی
تلفن:  3727884 ‏‎مشهد – مشهد- جاده سرخس -شهرك شهید رجائی بازه شیخ

دکتر غلامحسین بهروز تلفن:  8438070 ‏‎‏ مشهد – خ احمد اباد- خ بهشت – پ37‏

دکتر علی اكبربیدكی

قوچان – خیابان عشق اباد خیابان شهید داودی جنب ازمایشگاه سینا

دکتر عزیزاله تقوی
‏ تلفن:  8545186 ‏‎مشهد – فلكه بیمارستان امام رضا -خ ابن سینا ساختمان اطبا

دکتر عزیزاله حاتمی

تلفن:  8408809 مشهد خ سناباد مقابل داروخانه سناباد ساختمان638‏

دکتر محمدعلی خواجگی

 تربت حیدریه خ فردوسی جنوبی 62 كوچه كفش بلا‏

دکتر افشین دلیلی

تربت حیدریه – خ كاشانی 1 طبقه  اول‏

دکتر علیرضارحمانی

  گناباد – ابتدای خ غفاری ساختمان پزشكان امامرضا‏

دکتر مهدی رحمانی

 تربت حیدریه- خیابان فرمانداری – كوچه شیر چهارسوق – مجتمع پزشكی حضرت زینب‏

دکتر فریبرز رضائی طلب

  تربت جام-خ المهدی-روبروی مهدیه -المهدی8‏

دکتر وحید رستمی

 تربت جام – خ المهدی جنب مهدیه

دکتر طاهره سارانی
تلفن:  8454080‏‎مشهد – احمداباد عارف 2 ساختمان سپهر طبقه  2‏

دکتر محمد سالاری سبزوار – خ كاشفی شمالی نبش كاشفی14‏

دکتر هاشم سپهری
تلفن:  8430223 ‏‎‏ مشهد – تقاطع خیابان ابكوه وكلاهدوز ساختمان پرستاران خانواده

دکتر مرتضی سعیدی‎‎
تلفن:  ‏‎8457297 ‏‎مشهد – احمد اباد – عارف 6 – ساختمان پردیس واحد15‏

دکتر محمد شافعی
تلفن:  8429292 ‏‎مشهد – احمداباد محتشمی بین 4-6 ساختمان ثامن طبقه  سوم پ80‏

دکتر سعیدرضا شهامی
تلفن:  8538612 ‏‎‏ مشهد – احمداباد نبش عارف 6ساختمان پردیس‏

دکتر زهرا شیرخانی‏‎
‏ سبزوار – خ فرمانداری مقابل ب مبینی ساختمان پزشكان امین طبقه اول

دکتر حسین صالحیار
تلفن:  8412100 ‏‎‏مشهد – تقی آباد – اول كوچه ابومسلم‏

دکتر رضا صدر نبوی
تلفن:  8544422‏‎مشهد – خیابان ابن سینا 1 پلاك 27فلكه بیمارستان امامرضا

دکتر عبدالحسین طاهری
هروی تلفن:  8437010‏‎مشهد – چهارراه كوی دكترا -ابتدای كوی دكترا -پلاك 22‏

دکتر محمد علی عزیزی
تلفن:  2738648 ‏‎‏ مشهد – خ مفتح سی متری طلاب مفتح 5 پ150‏

دکتر حمید عضدی
تلفن:  85590880 ‏‎مشهد – خدانشگاه دانشگاه 16 پ 9‏

دکتر مهران غفاری
‏‎‏ تربت جام – خ المهدی 8 ساختمان تعاونی مرزنشینان طبقه همكف‏

دکتر محمدتقی فرزاد فرد
‏‎قوچان – خیابان شهید داودی جنب داروخانه دكتر حسن ابادی

دکتر محسن فروغی پور
تلفن:  8443904 ‏‎مشهد – خ-احمد اباد-خمحتشمی-نبش محتشمی 2‏

دکتر قربانعلی قلوبی
تلفن:  2739933‏‎‏ مشهد – خ گاز میلان 7‏

دکتر كاویان قندهاری
تلفن:  8517316‏‎‏ مشهد – كوهسنگی 4 پ 1/14‏

دکتر فرهادفیضی

 سبزوار خ كاشفی شمالی نبش كاشفی 14 طبقه زیرزمین‏

دکتر محسن مهدی نژاد كاشانی
‏ تلفن:  6064123‏‎مشهد – بلوار وكیل اباد بین وكیل اباد 9و7پلاك 65‏

دکتر محمداسماعیل گوهرجو
‏‎‏ نیشابور خیابان عطار اولینبن بست سمت چپ ساختمان تخصصی عطار‏

دکتر عبد الرسول مستاجران
تلفن:  2738008‏‎مشهد – خیابان شهید مفتح-مفتح3-پلاك167‏

دکتر غلامرضامالك زاده
تلفن:  8440715 ‏‎‏ مشهد – خ پرستار1-پ5/3‏

دکتر محمد علی ملك نژاد
‏ تلفن:  8443302 ‏‎مشهد – خیابان احمدآباد-خیابان پرستار1-پلاك3/5-طبقه  اول

دکتر علی اكبر نخودچی
تلفن:  8443906 ‏‎‏ مشهد – خ احمد اباد- خ محتشمی پلاك 7‏

دکتر محمدعلی اكبر نژاد فرگ

 ‏‎‏ کاشمر – خیابانامام خمینی 2 ساختمان شهابی نژاد طبقه  همكف‏

دکتر حبیب الله نعمتی
‎‏ ‏ تلفن:  8599200 ‏‎مشهد – حاشیه میدان بیمارستان امام رضاپلاك1/170‏


دکتر عباس نوریان ‏

‎‏ ‏ تلفن:  8438425 ‏‎مشهد – احمد آباد – خیابان پرستار – پرستار 1‏‎‏ – پ 20 ‏

 

 دکتركریم نیكخواه

‎ تلفن:  8416655 ‏‎مشهد – خ احمداباد خ قائم 18 طبقه 4‏

دکتر سید مهران همام
تلفن:  8448060 ‏‎مشهد – كوهسنگی 5 پ8

Leave a Reply