متن کامل ترانه وقتی که رفتی مردم با صدای خانوم حمیرا:

من از اونام که عشقمه
تو راه عشق فدا بشم
دستی بکش روی سرم
که عاشق نوازشم

من از اونام که با کسی
اگه که هم نفس بشم
فرقی برام نمی کنه
زندونی قفس بشم

دل که بهت سپردم
برات قسم که خوردم
دیدی که راست می گفتم
وقتی که رفتی مردم
وقتی که رفتی مردم

من از اونام که عشقمه
تو راه عشق فدا بشم
دستی بکش روی سرم
که عاشق نوازشم

من از اونام که با کسی
اگه که هم نفس بشم
فرقی برام نمی کنه
زندونی قفس بشم

دل که بهت سپردم
برات قسم که خوردم
دیدی که راست می گفتم
وقتی که رفتی مردم
وقتی که رفتی مردم

با یه قسم پوچ می کنم مال و منال دنیا رو
این روزو با تو دوست دارم بی تو نمی خوام فردا رو
یه روز نیای که دیر بشه
عشق تو پیر پیر بشه
یا بمیره تو شهر عشق
یا اون ورا اسیر بشه

دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم
دیدی که راست می گفتموقتی که رفتی مردم
وقتی که رفتی مردم
دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم
دیدی که راست می گفتم وقتی که رفتی مردم
وقتی که رفتی مردم
با یه قسم پوچ می کنم مال و منال دنیا رو
این روزو با تو دوست دارم بی تو نمی خوام فردا رو
یه روز نیای که دیر بشه عشق تو پیر پیر بشه
یا بمیره تو شهر عشق یا اون ورا اسیر بشه
دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم
دیدی که راست می گفتم وقتی که رفتی مردم
وقتی که رفتی مردم
دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم
دیدی که راست می گفتم وقتی که رفتی مردم
وقتی که رفتی مردم

دیدگاهتان را بنویسید