بعضی هرگزاش یک کم آبدوغ خیاریه اما خوب دیگه بشنوید و شما سعی کنید که خوباشو سر مشق زندگیتون قرار بدین!

دیدگاهتان را بنویسید