ترس کودکان از مدرسه
واژه ی ترس : ترس در لغت به معنای ((خوف و بیم)) است ولی در یک تعریف کی بنا به نوشته ی ((خانم اخوان علیزاده)) : ((ترس واکنشی است در برابر محرکهای وحشتناک و آزاردهنده.))
ترس اگر منطقی باشد مشکل خاصی به وجود نمی آورد.زیرا گاهی موجب میشود که شخص با آگاهی و بینش کافی از مشکلات و مسائل استقبال نماید.مثلا ترس و دلهره از امتحان اغلب دانش آموزان حتی شاگردان زرنگ و باهوش با وجود اینکه درس خود را به طور دقیق مطالعه نموده اند ممکن است باز هم کمی اضطراب داشته باشند.

ترسهایی خطرناک است که واهی و بی اساس باشند.تقلید در نوجوانان که با مشاهده ی ترس نزدیکان خود از حیوانات این ترس را فرا میگیرند جزء این نوع ترس می باشند.بعضی از ترس های کودک به تجارب ناگوار خود او مربوط میشود .مانند ترس از دندانپزشکی ، آمپول و خواب های وحشتناک.اصولا ترس به عامل سن و جنس افراد تفاوت دارد.
ترس تعمیم یکی از عواملی است که باعث تشدید در کودک یا حتی افراد بزرگسال می شود.شخصی با شنیدن خبر سقوط یک هواپیما دچار ترسمیشود و ممکن است این وضعیت را به موقعیت های دیگر نیز تعمیم دهد و هیچگاه سوار هواپیما نشود.باید دانست عمومیت دادن یک پدیده به سایر پدیده ها اشتباه می باشد باید نوجوان را به این کار توجه دهید.
ترس از تاریکی : علتش آنا نکردن کودک با شب و روز می باشد.عده ای در خواب کابوس وحشتناک می بینند آنان ممکن است از نظر عاطفی و روانی مانند ترس از امتحان ،تنبیه ،شرایط نامساعد خانه … مشکل داشته باشند.
بعضی والدین برای تنبیه فرزند از مکانهای تاریک استفاده میکنند ، بر اثر دیدن فیلم های ترسناک از تنهایی در مکانی بودن میترسند و یا از صدای وسایل برقی یا صدای گریه میترسند در این موارد سعی کنید کودک را با این وسایل آشنا کنید تا ترس واهی او از بین برود.
ترس از مدرسه : ترس از مدرسه علل گوناگونی دارد .اگر کودک از مدرسه واهمه داشته باشد، یادگیری برایش زجرآور خواهد بود.لذا حضور فعال والدین در صحنه به همراه معلم کلاس اول و دوم بسیار کارساز اس

ترس کودک ممکن است به این عوامل بستگی داشته باشد:
1-تقلید :کودک خطری را احساس کند که دوستش احساس کرده یا به وی گفته و یا از خواهر و اطرافیانش شنیده است.
2-ترس بر اثر اتفاق و پیش آمدی قبلی :کودک خطری را در ذهن دارد.مثلا کودک در رستورانی خود یا کسی دیگر را به حالت اغما دیده بنابراین از رستوران می ترسد.یا برادرش را دیده که بر اثر نمره بد تنبیه یا مجازات شده است.
3-اطرافیان از رعد و برق و تاریکی و حیوانات و سوسک می ترسند او نیز یاد میگیرد که بترسد.
4-علت بیماری کودک و کم حوصله بودن او یا شدت درد وی.
5-حمایت بی دریغ والدین از کودک که او فکر میکند با رفتن به مدرسه کم یا از بین میرود.
6- بیماری والدین و ترس از کودک از عدم حضورشان
7- اندیشه کودک از اینکه ممکن است از عدم حضور وی محبت والدین نسبت به او کاسته میشود.
8- از محیط آرام و دلخواه خانه که به محیط شلوغ از مدرسه وارد میشود ایجاد ترس میکند.
9-عدم رعایت ارتباط بین او و والدین در چند ساعت.
10-مقررات خشک بعضی از اولیا در مدرسه به ویژه با ناظم یا مدیر مدرسه.
11- ترساندن کودک از اینکه به معلم یا مدیر خواهیم گفت.
12- تعریف خواهر یا برادر یا اطرافیان از بروز خشونت به وسیله ی معلم یا مدیر مدرسه و ترس او از خشونت ها.
13-وجود رفاه کامل در خانه و عدم امکانات در مدرسه
14-طرز لباس پوشیدن و بیدار شدن زود از خواب.
15- حضور و پیشینه ای ناخوشایند از سوی خواهران یا برادران از مدرسه
16- ترس از تکالیف مدرسه و… .
اصولا در خانواده های مرفه بیشتر فرزندانشان از رفتن به مدرسه اکراه و امتناع دارند.برای برطرف کردن ترس از مدرسه باید کودک را آموزش داد و ارتباطی زیبا بین او و مدرسه برقرار کرد.به طوری که اطمینان یابد در خانه هیچ اتفاقی در غیاب او روی نخواهد داد، کلیه ی امکانات خانه در مدرسه فراهم می باشد ،معلم کلاس اول جای والدین را پر خواهد کرد و سایر کودکان به منزله ی اقوام او می باشند.
برای رسیدن به این اهداف باید قبل از رفتن به مدرسه او را با محیط مدرسه و پیرامونش آشنا ساخت از مدرسه و بچه ها داستان ها خواند و تعریف کرد، قبل از نام نویسی و رفتن به مدرسه او را آماده ساخت، از حرکات سریع و ناگهانی و عزاداری خودداری نموده و حضور ذهن خوبی برای او قبل از شروع مدرسه ایجاد کرد.
منبع : کتاب این گونه فرزندتان را تربیت کنید

http://www.koodakonline.com/

دیدگاهتان را بنویسید