هنرمندان به ترتیب اجرا:
اولین نفر مهدی سپهر
دومین نفر بهرام حصیری
سومین نفر داوود حیدری
یا به عبارتی
وسط مهدی سپهر-راست بهرام حصیری-چپ داود حیدری

شعر این اثر جاوادنی که اولین بار در سال ۱۳۱۳ توسط جواد بدیع زاده اجرا شد از رهی معیری میباشد:

 

اجرای اصلی:

دانلود اجرای اصلی با صدای زنده یاد بدیع زاده

 

شد خزان گلشن آشنایی

بازم آتش به جان زد جدایی
عمر من ای گل طی شد بهر تو
وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی

با تو وفا کردم ، تا به تنم جان بود
مهر و وفا داری ، با تو چه دارد سود

آفت خرمن مهر و وفایی
نو گل گلشن جور و جفایی
از دل سنگت آه
دلم از غم خونین است
روش بختم این است
از جام غم مستم
دشمن می پرستم
تا هستم

تو و مست از می به چمن
چون گل خندان از مستی بر گریه من
با دگران در گلشن نوشی می
من ز فراغت ناله کنم تا کی؟

تو و می چون ناله کشیدنها
من و چون گل جامه دریدنها
ز رقیبان خواری دیدنها

دلم از غم خون کردی
چه بگویم چون کردی
دردم افزون کردی

برو ای از مهر و وفا عاری
برو ای عاری ز وفاداری
که شکستی چون زلفت عهد مرا

دریغ و درد از عمرم
که در وفایت شد طی
ستم به یاران تا چند
جفا به عاشق تا کی

نمی کنی ای گل یک دم یادم
که همچو اشک از چشمت افتادم
تا کی بی تو بود از غم خون  دل من
آه از دل تو

گر چه ز محنت خوارم کردی
با غم و حسرت یارم کردی
مهر تو دارم باز
بکن ای گل با من هر چه توانی ناز
هر چه توانی ناز

کز عشقت می سوزم باز

 

دیدگاهتان را بنویسید