شماره تلفن های ضروری استان آذربایجان غربی و ارومیه

ادارات و ارگان‌ها
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه : 20-45018
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماكو :‌ 3300
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی : 2154-4195اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد : ‌29010
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندوآب : 3770
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس : 4243
اداره‌ اماكن عمومی ارومیه : 35023
اداره‌ اماكن عمومی مهاباد : 4061-5870
اداره‌ اماكن عمومی خوی : 4466دفاتر هواپیمایی و مسافرتی
اطلاعات فرودگاه ارومیه : 29660
اطلاعات هما : 40530
فروش هما : 27777
هواپیمایی كاسپین : 35203
درناتور : 41888هتل‌های استان
هتل دریا ارومیه : 29564
هتل الوند ماكو : 3491
هتل رضا ارومیه : 3-26580
هتل لاله‌ماكو : 3441
هتل آزادی ماكو : 2047
مهمانسرای جهانگردی ارومیه : 5-23080
هتل خرم ارومیه : 39908
هتل بابك بازرگان : 2212-2584
هتل صحرا بازرگان : 2892
هتل بعثت ارومیه : 30-36128
هتل بهارستان بازرگان : 2486-2611
هتل تك ستاره ارومیه : 31861
مهمانسرای جهانگردی خوی : 22525
هتل ایران ستاره ارومیه : 54454
هتل كویستان مهاباد : 41-5738
مهمانسرای جهانگردی ماكو : 3212-3085رستوران‌های ارومیه
پیتزا 69 : 49169
تك ستاره : 44281
فلامینگو : ‌61177
دریای نور : 50773صرافی‌های ارومیه
صرافی خیام : 34138
صرافی جهان :‌ 25572
صرافی مركزی : 32584-26502
صرافی خلوصی : 28553
صرافی شیرزادی : 34360

مراكز بهداشتی و درمانی
بیمارستان زنان و زایمان ارومیه : 24024
بیمارستان شهید بهشتی ارومیه : 20441
بیمارستان دكتر قلی‌پور ارومیه : 32023
درمانگاه كودكان شبانه‌روزی ارومیه : 26969
مركز بهداشت شماره یك ارومیه : 8-45130
بیمارستان قدس ماكو : 4-2633
بیمارستان قمر بنی‌هاشم خوی : 2414-2056
بیمارستان شهدا سلماس : 2-2131

http://vista.ir/

 اطلاعات ضروری ارومیه

  اطلاعات تلفنی راه دور ارومیه:  3333 333 – 0441

ردیف

عنوان

شماره تلفن

1

 اداره‌ اماكن عمومی

35023

2

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

45018-20

3

 اطلاعات هما

40530

4

 دفتر نظارت همگاني

197

5

 ساعات شرعي و گويا

192

6

 مركز بهداشت شماره یك

45130-8

7

 مهمانسرای جهانگردی

23080-5

8

اطلاعات تلفنی

118

9

اورژانس

115

10

پلیس

110

11

حوادث برق

121

12

خرابی تلفن

117

13

درمانگاه كودكان شبانه‌روزی

26969

14

ستاد خبری مبارزه با مواد مخدر

128

15

ستاد خبري اطلاعات

113

16

ستاد خبري حفاظت اطلاعات

116

17

ستاد خبري سپاه

114

18

ستاد خبري معاونت اطلاعات

146

19

هواگو

134

 

http://www.ejoo.ir/

Leave a Reply