مدارک لازم برای ثبت شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت
در این مقاله قصد داریم تا مدارک لازم برای ثبت شرکت های مختلف را برای شما عزیزان ارائه دهیم. مدارک لازم برای ثبت هر یک از انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری با یکدیگر تفاوت دارند. پس برای اطلاع از این مدارک با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
هنگام ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها باید با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز را آماده و بارگذاری کنید.

چنانچه قصد ثبت شرکت سهامی خاص دارید بایستی مدارک زیر را به عنوان مدارک ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکتها بارگذاری نمایید:

دو برگ از اظهارنامه شرکت
دو نسخه از اساسنامه شرکت
کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیات مدیره
اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نماید)
تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت‌های قانونی برای عضویت در هیات مدیره و همچنین قبول سمت در هیات مدیره و سمت بازرسین شرکت
اصل فیش واریزی بانک (واریز حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت) و همچنین اصل گواهی بانک مبنی بر تایید واریز مبلغی از سرمایه شرکت در حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس
مدارک ثبت شرکت سهامی عام
هنگام ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها باید با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز را آماده و بارگذاری کنید.

چنانچه قصد ثبت شرکت سهامی عام دارید بایستی مدارک زیر را به عنوان مدارک ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکتها بارگذاری نمایید:

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي به امضاء کليه موسسين رسيده باشد.
دو نسخه اظهارنامه تکميل شده
دو نسخه طرح اساسنامه تکميل شده
تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين
اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)
اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در موضوعاتی که نياز به مجوز داشته باشد.
اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار
تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي مربوطه ( راهنمای انتخاب نام شرکت )
مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)
دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعیین اعضای هیات مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
هنگام ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها باید با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز را آماده و بارگذاری کنید.

چنانچه قصد ثبت شرکت مسئولیت محدود دارید بایستی مدارک زیر را به عنوان مدارک ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکتها بارگذاری نمایید:

دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
دو نسخه اساسنامه تکميل شده
تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.
مدارک ثبت شرکت تضامنی
هنگام ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها باید با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز را آماده و بارگذاری کنید.

چنانچه قصد ثبت شرکت تضامنی دارید بایستی مدارک زیر را به عنوان مدارک ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکتها بارگذاری نمایید:

دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
دو نسخه اساسنامه تکميل شده
تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی
هنگام ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها باید با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز را آماده و بارگذاری کنید.

چنانچه قصد ثبت شرکت نسبی دارید بایستی مدارک زیر را به عنوان مدارک ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکتها بارگذاری نمایید:

دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
دو نسخه اساسنامه تکميل شده
تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي که ثبت موضوع فعالیت نياز به مجوز داشته باشد
تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.
مدارک لازم برای ثبت موسسه
هنگام ثبت موسسه در سامانه ثبت شرکتها باید با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز را آماده و بارگذاری کنید.

چنانچه قصد ثبت موسسه دارید بایستی مدارک زیر را به عنوان مدارک ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکتها بارگذاری نمایید:

دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
دو نسخه اساسنامه تکميل شده
تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي
اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين و مديران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسس
دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره يا رکن اداره کننده
اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی
هنگام ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها باید با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز را آماده و بارگذاری کنید.

چنانچه قصد ثبت شرکت تعاونی دارید بایستی مدارک زیر را به عنوان مدارک ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکتها بارگذاری نمایید:

سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
دو نسخه صورتجلسه اولين مجمع عمومي
دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
دو نسخه تقاضانامه تعاوني
دو نسخه شرکتنامه تعاوني
تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي
اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه)
اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
تصوير برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره(شناسنامه و کارت ملي)

دیدگاهتان را بنویسید