لیست اسامی و آدرس و شماره تلفن داروخانه های نیشابور

آدرس داروخانه نیشابور

داروخانه دامپزشکی

نام:

رجائیان

تلفن:

3356677

فکس:

09151516009

آدرس:

نیشابور- خیابان 17 شهریور- نبش 17 شهریور15

گروه:

داروخانه

2.

داروخانه دامپزشکی دکتر اسعدی

نام:

اسعدی

تلفن:

3330312

آدرس:

نیشابور- انتهای خیابان 17 شهریور

گروه:

داروخانه

3.

داروخانه دامپزشکی دکتر دانش فروز

نام:

دانش فروز

تلفن:

3342729

فکس:

09153524020

آدرس:

نیشابور- خیابان 17 شهریور مقابل شرکت تعاونی عطاران

گروه:

داروخانه

4.

داروخانه دامپزشکی دکتر کفائی

تلفن:

3355425

فکس:

09151516679

آدرس:

نیشابور- خیابان 17 شهریور- روبروی بوستان ریاضی

گروه:

داروخانه

5.

دکتر احمد زینلی

نام:

داروساز

تلفن:

3336200

آدرس:

نیشابور- مقابل بیمارستان 22 بهمن

گروه:

داروخانه

6.

دکتر اعظم صباغ زاده

نام:

داروساز

تلفن:

2225910

آدرس:

نیشابور- داروخانه دکتر آرمان مهر

گروه:

داروخانه

7.

دکتر اعظم مبارکی

نام:

داروساز

تلفن:

2222033

آدرس:

نیشابور- خیابان امام- داروخانه رضوان

گروه:

داروخانه

8.

دکتر اله محمد عباسیان

نام:

داروساز

تلفن:

2214500

آدرس:

نیشابور- فلکه خیام- داروخانه شبانه روزی دکتر رحیمی

گروه:

داروخانه

9.

دکتر پژمان خواجه کرم الدینی

نام:

داروساز

تلفن:

3334615

آدرس:

نیشابور- مرکز بهداشت

گروه:

داروخانه

10.

دکتر حسن ابراهیم راد

نام:

داروساز

تلفن:

05524523644

آدرس:

نیشابور- شهر فیروزه

گروه:

داروخانه

11.

دکتر حسین مهرزاد

نام:

داروساز

تلفن:

2225588

آدرس:

نیشابور- پایین تر از داروخانه فارابی

گروه:

داروخانه

12.

دکتر حمید کریمی

نام:

داروساز

تلفن:

2216142

آدرس:

نیشابور- خیابان فردوسی شمالی- نرسیده به میدان آزادی

گروه:

داروخانه

13.

دکتر رضا خیاط

نام:

داروساز

تلفن:

05523223520

آدرس:

نیشابور- قدمگاه- داروخانه دکتر خیاط

گروه:

داروخانه

14.

دکتر رضا رحیمی

نام:

داروساز

تلفن:

2241500

آدرس:

نیشابور- فلکه خیام- داروخانه شبانه روزی

گروه:

داروخانه

15.

دکتر زهره ملک زاده نیشابوری

نام:

داروساز

تلفن:

6616006

آدرس:

نیشابور- بیمارستان قمر بنی هاشم(ع)

گروه:

داروخانه

16.

دکتر سارا نصرتی

نام:

داروساز

تلفن:

2228001

آدرس:

نیشابور- بیمارستان حکیم

گروه:

داروخانه

17.

دکتر سعیدرضا سلامی

نام:

داروساز

تلفن:

3336259

آدرس:

نیشابور- ابتدای 15 خرداد- داروخانه دکتر سلامی

گروه:

داروخانه

18.

دکتر سیما مشتاق

نام:

داروساز

تلفن:

3339550

آدرس:

نیشابور- خیابان عطار- جنب مطب دکتر دستمالچی

گروه:

داروخانه

19.

دکتر سهیل مرکبی

نام:

داروساز

تلفن:

2241451

آدرس:

نیشابور- بی بی شطیطه(داروخانه)

گروه:

داروخانه

20.

دکتر شهره شکوریان

نام:

داروساز

تلفن:

2223221

آدرس:

نیشابور- روبروی پاساژ قرشی

گروه:

داروخانه

21.

دکتر طاهره آئین

نام:

داروساز

تلفن:

2211999

آدرس:

نیشابور- جنب درمانگاه فرهنگیان

گروه:

داروخانه

22.

دکتر عباسعلی دهنوئی

نام:

داروساز

تلفن:

3357990

آدرس:

نیشابور- ابتدای خیابان عطار(داروخانه دکتر دهنوی)

گروه:

داروخانه

23.

دکتر عبدالحسین سمیعی

نام:

داروساز

تلفن:

3334642

آدرس:

نیشابور- جنب پاساژ ناصرانی(داروخانه سینا)

گروه:

داروخانه

24.

دکتر علی اصغر اسماعیل زاده

نام:

داروساز

تلفن:

6616006

آدرس:

نیشابور- ابتدای شهرک قدس

گروه:

داروخانه

25.

دکتر علیرضا بیان

نام:

داروساز

تلفن:

2222827

آدرس:

نیشابور- جنب مسجد جامع(داروخانه)

گروه:

داروخانه

26.

دکتر علیرضا خواجوئی

نام:

داروساز

تلفن:

خرو3883

آدرس:

نیشابور- خیابان امام- جنب پاساژ ناصرانی- داروخانه دکتر خواجوئی

گروه:

داروخانه

27.

دکتر محمد خجسته پور

نام:

داروساز

تلفن:

2222131

آدرس:

نیشابور- خیابان امام- داروخانه دکتر خجسته پور

گروه:

داروخانه

28.

دکتر محمود آرمان مهر

نام:

داروساز

تلفن:

3358866-2221157

آدرس:

نیشابور- درمانگاه تأمین اجتماعی

گروه:

داروخانه

29.

دکتر مریم صومعه

نام:

داروساز

تلفن:

2222033

آدرس:

نیشابور- خیابان فردوسی جنوبی- داروخانه دکتر صومعه

گروه:

داروخانه

30.

دکتر مسعود سعیدی

نام:

داروساز

تلفن:

2221628

آدرس:

نیشابور- جنب هلال احمر

گروه:

داروخانه

31.

دکتر مصطفی یاوری

نام:

داروساز

تلفن:

3334723

آدرس:

نیشابور- خیابان امام- روبروی باغ ملی- داروخانه امام

گروه:

داروخانه

32.

دکتر معصومه طاهرنیا

نام:

داروساز

تلفن:

3333611

آدرس:

نیشابور- بیمارستان 22 بهمن(داروخانه)

گروه:

داروخانه

33.

دکتر منیژه هروی زاده

نام:

داروساز

تلفن:

3332303

آدرس:

نیشابور- مقابل پاساژ داروخانه سجاد

گروه:

داروخانه

34.

دکتر مهدیه طالبی

نام:

داروساز

آدرس:

نیشابور- پشت بانک رفاه مرکزی- ساختمان مشعوفی(دکتر قدمیاری)

گروه:

داروخانه

35.

دکتر مهرناز نجار

نام:

داروساز

آدرس:

نیشابور- داروخانه صحت

گروه:

داروخانه

36.

دکتر نجما بهشتی

نام:

داروساز

تلفن:

2228001

آدرس:

نیشابور- بیمارستان 22 بهمن(داروخانه)

گروه:

داروخانه

37.

دکتر نصرالدین اسعدی

نام:

داروساز

تلفن:

3353585

آدرس:

نیشابور- ابتدای خیابان 15 خرداد

گروه:

داروخانه

38.

دکتر وحید خسروان

نام:

داروساز

تلفن:

3306

آدرس:

نیشابور- باغشن

گروه:

داروخانه

http://www.rovzane.com/

Leave a Reply