شماره تلفن های ضروری نيشابور

شماره تلفن های ضروری نيشابور- پيش شماره 0551

 

اطلاعات تلفن

118 – 3333333
اداره اطلاعات
113

پليس ( امنيت و تصادفات)
110
شهرداري مركز
2222001-6

پليس آگاهي نيشابور
3353118-3354118
شوراي شهر نيشابور
3336888

پليس راه نيشابور
2224600-3218900
راهنمايي و رانندگي
2240820

اورژانس پزشكي
115
اداره ميراث فرهنگي
2222039-2240907

آتش نشاني وامداد و نجات
125 – 6615050
بازرسي و نظارت بازرگاني
124

اورژانس اجتماعي
123
معاونت استانداري درنيشابور
3332011-13

اداره تعزيرات حكومتي
6616432
ستاد حوادث غير مترقبه
3332055

ايستگاه مركزي راه آهن
3216111-16
فرمانداري فیروزه
4523939-0552

ترمينال مركزي مسافربري
2225368
فرمانداري زبرخان
3223377-0552

تاكسي بيسيم نيشابور
133- 3342040
هلال احمر
147-3331600

بيمارستان عطار(22بهمن)
3333611-16
سازمان تاكسيراني
3341813

بيمارستان حكيم
2228001
سازمان اتوبوسراني
3356111-13

بيمارستان قمربني هاشم-ع
2221511-14
ستاد اسكان آموزش وپرورش
3333881-5

كلينيك ويژه تامين اجتماعي
3256999
امداد ايران خودرو
09644

داروخانه شبانه روز ياوري
3334723
امداد خودروي سايپا
88885858-021

داروخانه شبانه روز شوشتري
2228636
خانه گردشگر
2241728

فرماندهي انتظامي ناجا
6612338-6610084
مركزاطلاع رساني گردشگري
2226350-1

ادره اماكن
2216350
يگان حفاظت ميراث فرهنگي
2217760

كلانتري 11 طالقاني
2222525
نشريه سیمرغ
3347800

كلانتري 12جمهوري
2240432
نمايندگي هواپيمايي هما
3333370

كلانتري 13 قدس
6615357
مراكز معاينه فني خودرو
از 118 سوال شود

كد شهرها وتوابع نيشابور- پيش شماره 0552

عشق آباد (ميان جلگه)
4223333

خرو
3263333
بار
4553333
قدمگاه (زبرخان)
3223333
همت آباد (طاغنكوه)
4563333
فیروزه (تحت جلگه)
4523333
برزنون
5233333
چكنه (سرولايت)
5273333
باغرود
2240093-95(كد0551)
گرماب
4533333
باغشن گچ

تهيه و تنظيم از نیشابور سرزمین بینالود

www.neyshabur.blogfa.com

Leave a Reply