ببینید این سگ بعد از چند روز وقتی توله های خودش رو می بینه چیکار می کنه!
این سگ رو داخل خیابان پیدا می کنن و متوجه میشن که تازه توله دار شده بوده. برای چند روز میگردن تا صاحب بی رحم سگ رو پیدا کنند. بعد از اینکه توله‌ها رو از صاحب سگ دریافت می‌کنند یک صحنه فوق العاده ثبت میشه.

دیدگاهتان را بنویسید