شماره تلفن‌های ضروری استان مازندران ، استان مازندران

ادارات و ارگان‌ها
فرهنگ و ارشاد اسلامی : 62022
استانداری : 37800
فرمانداری ساری : 3-39561
شهرداری ساری : 9-39402
اداره كل حمل و نقل و پایانه‌ها : 48001
اداره كل میراث فرهنگی : 25043
فرمانداری نیروی انتظامی : 8-24056
سازمان ایرانگردی و جهانگردی : 46007
اماكن عمومی : 48632
راه‌آهن : 25061
اداره پست : 7-54095
اورژانس : ‌63366
تصادفات و راهنمایی و رانندگی : 27090
فرودگاه ساری : 49555
اداره ارتباطات انتظامی : 29997هتل‌های استان
هتل میانكاله بهشهر : 1-22150
هتل اشرف بهشهر : 23967
هتل بهشهر – بهشهر : 24177
هتل بادله ساری : 2549
هتل اسرم ساری : 46539
هتل آپارتمان سارویه : 14334
هتل مزرعه قائم شهر : 23334
هتل تلار قائم شهر : 12422
هتل مرجان بابل : 51483
هتل میچكا بابلسر : 24656
هتل شمكا بابلسر : 342470
متل شهرقصه محمود‌آباد : 2090
هتل دریای نور : 3814
هتل بزرگ نور :‌9-3338
هتل ملك نوشهر : 8-24107
هتل كوروش نوشهر : 24103
هتل صدف نوشهر : 3-2562
هتل شالیزار نوشهر : 35051
هتل صحرا نوشهر : 2-33511
هتل جمشید چالوس : 20139
هتل نشتارود – نشتارود : 2452
هتل دنیا عباس‌آباد : 8-2347
هتل پامچال نوشهر : 32567
اردوگاه جهانگردی چالوس : 26537
اردوگاه جهانگردی چلندر : 2811
مجتمع اقامتی پذیرایی خزر شهر : 24434
هتل انقلاب خزر چالوس نمك‌آبرود : 10-22001
هتل بزرگ رامسر : 4-3592
هتل لئون نوشهر : 2455
متل فانوس دریا – محمود‌آباد : 2102
هتل كاسپین بابلسر : 22544
هتل شهر قصه – نور : ‌3338
هتل خزر رامسر : 7-5176
هتل دنیا تنكابن :‌8-2347
مهمانپذیر بوعلی بهشهر : 25374
مهمانپذیر تجن ساری : 24208
مهمانپذیر توكل ساری : 42493
مهمانپذیر سامان ساری : 42909
مهمانپذیر پاپلی بابل : 24719
مهمانپذیر گلسار چالوس : 26667
مهمانپذیر لاله سلمانشهر : 2229
مهمانپذیر دریا چالوس : 23572
مهمانپذیر سید گل نوشهر : 2238اماكن پذیرایی ساری
رستوران تشینه : 60004
رستوران سارگل : 48995
رستوران مازندران :‌ 61409بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها
مركز بهداشت و درمان :‌ 60151
بیمارستان بوعلی : 4-63010
بیمارستان امام :‌ 4-61700
بیمارستان امیر مازندرانی : 3-55201
بیمارستان لقمان حكیم : 13-39511
هلال احمر : 43049
داروخانه تبریزی : 22005
داروخانه شبانه‌روزی : 40040
داروخانه مجیدیان : 42005
داروخانه نجات : ‌44232دفاتر هواپیمایی
دفتر آسمان : 42500
دفتر ایران ایر : 20921
دفتر ماهان :‌ 49708
دفتر معراج : 55441

دفاتر مسافربری
دفتر تجن : 60602
دفتر پاپلی : 49708
دفتر كیمیا :‌43366
دفتر مهیاد گشت : 28950
دفتر تیزلگ : 27937
دفتر آلاله گشت : 24026
دفتر تیكا : ‌49711

http://vista.ir/

Leave a Reply