البته باید اذعان کنم که خانوم حمیرای عزیز, آهنگای زیبای بسیاری خوندن که از این بهتره ! 🙂

دیدگاهتان را بنویسید