مهاجرت به کبک

شرکت RSM Capital – نخست وزیر کبک Philippe Couillard اعلام کرد که دولت وی متعهد به برداشتن موانعی که از ورود مهاجرین به ورود به بازار کار در استان کبک و به کارگیری شغل و تخصص آنان جلوگیری می کند، است. مهاجرت به کبک یکی از موضوع های مهمی بود که در کنفرانس مطبوعاتی و درحضور Kathleen Weil، وزیر مهاجرت استان کبک به آن پرداخته شد.

پروژه ی قانون ۹۸، با هدف گیری به رسمیت شناختن اعتبارات حرفه ای واستعدادهای مهاجرین در کبک، به آنان اجازه ورود به بازارکار تخصصی ودست یافتن به پست های مرتبط با دانش، تخصص و مهارت مربوطه را میدهد. نخست وزیر کبک برای تصویب هر چه سریع تر این پروژه با اصلاح قوانین مختلف مربوط به پذیرش متخصصین و قوانین حاکم بر سیستم حرفه ای، اظهار خوشبینی کرد.

وی اذعان داشت با اینکه نرخ بیکاری برای مهاجرین تازه وارد به کبک در سه سال اخیر بصورت متوالی در حال کاهش بوده است ولی همچنین این آمار رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد. نرخ بیکاری بصورت عام در بین مهاجرین کبک، 9.8% اعلام شده و این در حالیست که این آمار برای مهاجرینی که در طی پنج سال اخیربه این سرزمین مهاجرت کرده اند، 15% میباشد.

آمار نرخ بیکاری در کل استان کبک که در دسامبر گذشته منتشر شد، عدد 6.2% را نشان میدهد که این آمار پایین ترین نرخ بیکاری در این استان از سال 1976 تا به اکنون میباشد.

آقای Philippe Couillard با صراحت این پرسش را مطرح کرد که چرا استان کبک نسبت به استان های دیگر کانادا برای یکپارچه شدن و اعتلاف مهاجرین در محیط های کار عقب است؟

مفاد مندرج در پیش نویس این قانون با هدف مدرنیزه کردن و نوسازی سیاست های حاکم بر نظام های تخصصی مشاغل Ordres Professionnelles  و نهادینه کردن روش هایی برای بدست آوردن آموزش های مرتبط برای مهاجرت به کبک است. وی افزود ما همچنین اصلاحاتی را مد نظر داریم برای اینکه حتی ترکیب نظام های تخصصی مشاغل نیز، تنوع ملیتی کبک را منعکس کند.

خانم Kathleen Weil، وزیر مهاجرت استان کبک نیز اذعان کرد در حدود یک میلیون و چهارصدهزار موقعیت شغلی از اکنون تا سال 2022 در استان کبک ایجاد خواهد شد که درحدود یک پنجم ازین موقعیت های شغلی باییستی در بین مهاجرین تقسیم بندی و به آنان اختصاص داده شود.

پاییز گذشته دولت کبک اعلام داشت که برنامه اش مبنی بر پذیرش 51000 مهاجر جدید در سال 2017 میباشد و به همین موازات یک تیم کارگزار برای کمک و تسهیل اعتلاف مهاجرین در جامعه ی جدید را تاسیس نمود. این مهاجرین بیشتر گروهی هستند که با بهره جستن از برنامه های تعریف شده ی دولتی کبک به این سرزمین مهاجرت کرده اند.

منبع: hodhod.ca

دیدگاهتان را بنویسید