‘چه خوب و قشنگ بود لب کارون، چه گِل بارون’
بهزاد رئیسی، هنرمند جوان خوزستانی با دستکاری ترانه معروف لب کارون، وضعیت این روزهای خوزستان را به تصویر کشیده.

دیدگاهتان را بنویسید