جمله تاریخی امشب عمو جواد خیابانی ? ?

کار تاکتیکی خوبی بود که قرمزهای الدترافورد Oldtrafford انجام دادن اما به گ… رفت 👿 😜

 
 

دیدگاهتان را بنویسید