گروه موسیقی مقامی هرای قوچان به سرپرستی نسترن ابوالحسن زاده قوچانی
هرای به زبان کردی به معنای فریاد میباشد که یکی ازمقامهای کردی دوتار است

آهنگ محلی خراسانی دخترقوچانی

دیدگاهتان را بنویسید