لیست آدرس و شماره تلفن پزشکان سبزوار

تفکیک شده بر اساس تخصص

      پزشکان عمومی

1

دكتر ابراهيمي فرزان

خ اسرار – اسرار5 –مجتمع پارسیان                        44222554

2

دكتر ابوترابي فروغ

مرکز بهداشتی شماره 5   بالاتراز م آل احمد         44657391

3

دکتر احمدی حسین

درمانگاه سلامت- م شهید بهشتی                  44229993

4

دکتر احمدی مریم

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                       44231844

دکتر احمدی مرضیه

مرکز بهداشتی شماره 5   بالاتراز م آل احمد         44657391

5

دکتر احمدی آزاده

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                        44231844

6

دكتر افصح المتكلمين اصغر

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                   44645620

7

دکتر ادیبان راد عباس

مرکز بهداشتی شماره 1 خ رضوی                      44441521

8

دکتر ابویسانی   حمیده

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                   44645620

9

دکتر ایزی   فرزانه

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                         44231844

10

دکتر ادیبان  عزت

خ اسدآبادی جنب باغ ملی                                44001000

11

دکتر ادیبان  راد علی

مرکز بهداشتی  شماره 4پارک جانبازان  خ ایزی       44292110

12

دکتر ادیبی بیدی احسان

بیمارستان واسعی                                              44651300

13

دكتر اشکان حميد

م فلسطين                                                              44440962

دکتر ابو ترابی فروغ

مرکز بهداشتی شماره 3 پائین تر از فلکه دانشگاه آزاد-  44647990

دکتر اسدی عاطفه

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

14

دكتر بابايي فاطمه

درمانگاه خاتم الانبیا خ امیر کبیر                  44293013

15

دكتر برهاني سيد علي اكبر

خ  اسرار  نبش اسرار 5 ساختمان پارسیان     44222656

16

دكتر بيدي ابراهيم

خ  اسدآبادي كوچه بيمارستان حشمتيه      44245400

18

دكتر باقرزاده   محمدحسین

جاده توحید شهر – بیمارستان واسعی             44651300

19

دکتر بلندی هدیه السادات

درمانگاه شفاخ 24 متری انقلاب                    44237771

20

دكتر بينش سارا

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                      44645620

21

دکتر باقر شاهی  قاسم

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

22

دكتر پور مجاهد زهرا

خیابان اسدابادی روبروی باغ ملی کلینیک ویژه         44220867

23

دکتر پور امجد محسن

بلوار چمران-جنب داروخانه دکتر فاضل             44217771

24

دكتر پورسينا سيد هادي

خ  مطهری طبقه بالای حسینیه باقرالعلوم     44661863

25

دكتر پيمانكار علي

درمانگاه شفا خ 24 متری انقلاب                    44237771

27

دكتر جاهد واحد ثمانه

بیمارستان مبینی- خ کاشفی                          44238100

28

دکترجهان آرا  رضا

خ  بیهق 20-روبروی صندوق جاویدان       44244740

29

دكتر جميلي پرستو

سازمان انتقال خون – م دكتر شريعتي     44641655

30

دكتر جوان رقيه

مرکز بهداشتی شماره 3  م دانشگاه آزاد      44647990

31

دكتر جوكار هادي

خ  عطاملک شمالی روبروی ژاندارمری سابق          44262275

32

دكتر حاجی زاده  جعفر

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی               44231573

33

دكتر حداد رضا

درمانگاه امام رضا- م شهید بهشتی               44444319

34

دکتر حیدری  محمدعثمان

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

35

دکتر حسینی   سید حسن

درمانگاه شهید باغانی- خ اسدآبادی          44231573

36

دكتر حسيني سيد محمود

خ  بيهق غربي  بیهق 27                                   44263115

37

دكتر حسيني هوشيار سيد حسين

خ کاشفی  -اول خیابان صائب –مجتمع قاسمی      44232060

38

دکترحسینی هوشیار سیدجلال الدین

پلی کلینیک تأمین اجتماعی خ کاشفی             44221141

39

دكتر خسروجردي ناهيد

ميدان دروازه عراق                                        44262566

40

دكتر خسروجردي مريم

پلی کلینیک  تأمین اجتماعی خ کاشفی           44221141

41

دکتر دولت آبادی الهام

کاشفی- کاشفی 10                                         44245990

42

دکتر دلیر ثانی  زهرا

بیمارستان واسعی                                              44651300

43

دكتر ديهيم مهشيد

م فلسطین جنب داروخانه دکتر شیرین بک              4442336

44

دكتر رباني جلال الدين

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

45

دکتر رجائی  محمد

چهارراه فرودگاه بالای داروخانه دکتر نجاتی پور      4458030

46

دکترریواده  مریم

مرکز اورژانس115- میدان  7تیر                            4453040

47

دکتر رادبین  پویان

خ اسدآبادی- جنب بیمه ایران                      44222751

48

دکترراهنمای راه چمندی سیدرحمت اله

بلوار پاسداران- روبروی پارک شهر- جنب درمانگاه امام حسین     44229137

دکتر رضایی معصومه

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

49

دكتر زارعي  سيد حسن

درمانگاه بوعلی سینا خ بيهق  بیهق 24             44245245

50

دكتر زمانيان حميد

م  رسالت طبرسي غربي                                  44444533

51

دكتر سعادتمند غلامرضا

خ  اسرار شمالي جنب داروخانه دكتر عربشاهی           44228710

52

دكتر سلطاني عليرضا

خ  بيهق چهارراه امامزاده يحيي (ع)              44223233

53

دکترسمیع زاده   امیر

خ  اسرار  – اسرار 5  مجتمع پزشکی پارسیان44229757

54

دکترسبزواری  صفیه

درمانگاه شهید باغانی- خ اسدآبادی            44231573

55

دكتر سهرابي رضا

درمانگاه دكتر سهرابي خ اسرار شمالي         44234455

56

دکتر ساجدی کیا سحر

خ کاشفی چها رراه صائب ساختمان قاسمی               44220453

57

دکتر شریفان  علی

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

58

دکتر شم آبادی مسعود

خ کاشفی پلی کلینیک تامین اجتماعی               44221141

59

دکتر شم آبادی محمد

درمانگاه شفا خ 24 متری انقلاب                      44237771

60

دکتر شم آبادی  راضیه

خ کاشفی بیمارستان شهیدان مبینی                 44238100

61

دکتر شم آبادی غلامحسین

توحید شهر –درمانگاه توحید                 6  -44417004

62

دکترصدر  محمدحیدر

درمانگاه سلامت ضلع جنوبی م شهید بهشتی   44229993

63

دكتر صاحبدل حسن

خ  بيهق جنب داروخانه دکتر داورزنی          44227023

64

دكتر صادقي شهره

چهارراه فرودگاه                                              44445062

65

دكتر صباغ حميدرضا

م شهید بهشتی – درمانگاه امام رضا                44444319

66

دكتر صباغ زاده علي

خ  بيهق – بیهق 25                                              44263220

67

دکتر صفی آبادی امیر رضا

خ اسرار شمالی- اسرار 5                                  44244193

68

دکتر صنعتی  نفیسه

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی         3-   44226942

دکتر صادقی سمانه

مرکز بهداشتی شماره2-پشت کارخانه برق قدیم- 44265022

69

دكتر طاهري علي

م دروازه عراق                                                     44262100

70

دكتر عبداله  زاده حسن

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

71

دكتر عسگري حميدرضا

چهارراه فرودگاه                                                44445959

72

دكتر عظيمي نژاد حسن

خ  بيهق – نبش بیهق 27                                     44263300

73

دکتر علی محمدی   حمید

خ  عطاملک جنوبی طبقه فوقانی  بیمه ایران     44263372

74

دکتر علوی فرد رؤیا سادات

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی                 44231573

75

دکتر غفاری راد فاطمه

مرکز بهداشت- م حسین فهمیده                     44645620

76

دكترفاضل هاشمي سيدعباس

خ  بيهق جنب داروخانه شبانه روزی                  44224000

77

دكترفرجادي تبار سيد مرتضي

درمانگاه شفا خ 24 متری انقلاب                       44237771

78

دکترفکورطزرقی   نرجس

مرکز بهداشتی درمانی خ  رضوی                     44441521

79

دکترفصیح فر  ملیحه

مرکز بهداشتی درمانی 3                               44647990

80

دكتر فروزان رضا

درمانگاه شفا- خ 24 متری انقلاب               44237771

81

دكتر فروغي سبزوار  علينقي

خ  اسدآبادي روبروي بيمارستان حشمتيه      44233398

82

دکتر فهیمی  حسین

درمانگاه دکتر سهرابی- خ  اسرارشمالی     44234455

83

دکتر فرزاد فرد سیده زهرا

درمانگاه سلامت- م شهید بهشتی                     44229993

84

دکتر فلاح اردیزی نفیسه

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر              44651300

85

دكتركبيري حسين

خ  بيهق- جنب داروخانه شبانه روزی               44220826

86

دكتركرابي علي

مرکز بهداشتی شماره2-پشت کارخانه برق قدیم- 44265022

87

دكتركريمي ثاني سعيدرضا

م دكتر شريعتي ابتدای بلوار شهید چمران       44217234

88

دكتركريمي ثاني وحيدرضا

خ  بيهق غربي داخل پاساژ                                     44229100

89

دكتركوشكي اميرحسين

م شهید بهشتی                                                       44265250

90

دكتركوشكي مهدي

درمانگاه سلامت- م شهید بهشتی                  44229993

91

دکتر کیوانلو شهرستانکی مهدی

خ اسرار شمالی-مرکز درمان سوء مصرف مواد کیمیا-44237175

92

دکتر لوحی امیر هوشنگ

چهارراه فرودگاه-نرسیده به خوشبین5 کلینیک ترک اعتیاد زکریا                                44456855

93

دكتر محمدي فر ناصر

خ  بيهق جنب داروخانه شبانه روزي                  44240200

94

دکترمسعودی فر  مریم

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده             44645200

95

دكتر مهتدي محسن

بیمارستان واسعی – بلوار توحید شهر              44651300

96

دكتر مير موسوي سيد جمال

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

97

دكتر مهرخواه  حسينعلي

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شماره 2        44419566

98

دکتر مدرسی رضا

مرکز بهداشتی شماره6- توحید شهر بلوک2                   44410150

99

دکتر ملائکه علی

خ اسرار شمالی- مجتمع پزشکی پارسیان       44229757

100

دکترمزینی   پریسا

درمانگاه هلال احمر خ 22 بهمن جنب سالمندان مادر   44229351

101

دكتر ناوي ثاني رضا

م دكتر علی شريعتي ابتدای بلوار شهید چمران      44217020

102

دكتر نجاتي پور شهربانو

خ  اسدآبادي جنب اورژانس حشمتيه              44226852

103

دکترنهضت  احمدحسین

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر                44651300

104

دکترنقابی  مریم

بیمارستان مبینی- خ کاشفی                            44238100

105

دکترنوده   فاطمه

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده           44645200

106

دكتر نيك عمل لاريجاني  سوسن

درمانگاه فرهنگیان- م  حکیم                           44231844

107

دکتر نعمت شاهی محبوبه

مرکز بهداشتی شماره4-پارک جانبازان – خ ایزی      44292110

108

دکتر نوذری بتول

مرکز بهداشتی شماره 5 بالاتر از م آل احمد   44657391

109

دکتر نور افشار زهرا نوا

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                         44645620

110

دکتر نیک راد راحله

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

111

دکتر هاشمی فرد عادله

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر                 44651300

112

دکتر هاشمی نژاد حوریه

مرکز بهداشتی شماره 5   بالاتراز م آل احمد         44657391

113

دکتر هاشمی نازنین

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی                            44228100

114

دکتر هاشمی پور سید حسین

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

115

دکتر وکیلی مهدی

خ  کاشفی- ساختمان پزشکان امین                  44222600

116

دكتر وكيلي زارچ بمانعلي

بیمارستان واسعی                                                44651300

117

دکتر وظیفه دار محسن

درمانگاه شفا- خ 24 متری انقلاب                 44237771

118

دکتر ورشوساز داود

خ مدرس – روبروی بانک سپه –پلاک 302          09355346316

دکتر یمینی الهه

مرکز بهداشتی شماره 3 پائین تر از فلکه دانشگاه آزاد-  44647990

دندانپزشکان

1

دكتر اكبري عباس

خ  اسدآبادي- کوچه اورژانس حشمتیه  44221422

2

دکتر اسحاقیان  ستاره

خ  کاشفی –روبروی خ 22 بهمن- ساختمان ابن سینا     44221854

3

دکتر امینی کامبیز

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی 44231573

4

دكتر بازقندي ابراهيم

خ  بیهق- روبروی خ قائم  44222775

5

دکتر باغانی  مریم

م حکیم- ساختمان پاستور 44242651

6

دکتر برغمدی  اکبر

درمانگاه خاتم الانبیاءخ امیر کبیر 44293013

7

دكتر برهاني رضا

خ  بيهق – بیهق 24-  44232776

8

دکتر بیهقی سارا

خ بیهق- جنب موسسه ثامن الائمه-44238299

9

دکتر پارسائی  علی

م حکیم -ساختمان پزشکان پاستور  44221802

10

دكتر حسيني حوريه

خ  بيهق – ابتداي خ بسیج مستضعفین 44220209

11

دکترحسینی هوشیار مریم

درمانگاه شفا- خ 24 متری انقلاب  -ط 3           44230565

12

دکتر جلمبادانی  اسماعیل

م سی هزار متری ابتدای بلوار سربداران    44457050

13

دکتر خسروجردی نفیسه

میدان دروازه عراق – جنب بانک ملی          44663542

14

دکتر خاکسار محبوبه

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی 44231573

15

دكتر دستوراني عباسعلي

خ  قائم 44235330

16

دکتر دولت آبادی شکوه

بیهق ابتدای خیابان حکیم طبقه اول مدرسه علمیه 44224718

17

دكتر راه چمندي  سعيد

خ  بيهق  ابتداي خ  بسیج مستضعفین 44237669

18

دکتر رامتین مهشید

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

19

دكتر ژيان بتول

خ  کاشفی 44238599

20

دكتر سبزواري محمد

خ  بيهق ابتداي خ  بسیج مستضعفین  44224106

21

دكتر شهرستاني محمد

خ مطهری – کوچه مطهری 16     44641100

22

دكتر شهرستاني مرضيه

خ  كاشفي – خ  صائب- پلاک 10- 44221268

23

دکتر شکیب عاطفه

درمانگاه امام حسین (ع)- بلوار سپاه  44653544

24

دكتر صمدي اميرحسين

خ اسدآبادی- اسدآبادی 23        44227701

25

دكتر صابوني محمود

خ  بیهق بالای داروخانه دکترداورزنی 44223223

26

دکتر صالحی ترابی   مهدی

خ  بیهق روبروی مسجد پامنار  44228941

27

دکتر صفائی بخش  حمید

خ  کاشفی – ساختمان کاملیا   44220019

28

دكتر صميم پور سمانه

بالاتر از چهارراه دادگستری نرسیده به م نجارآباد44242332

29

دکتر صادقی سبزواری رویا

درمانگاه خاتم الانبیاء خ بیهق 18     44239002

30

دكتر ضيائي سيد احمد

خ  بیهق جنب صندوق جاویدان 44238299

31

دكتر ضيائي سيد حسين

خ  بيهق  روبروی خ  قائم  44227158

32

دکترعظیمی نژاد  کبری

خ  بیهق غربی روبروی مدرسه فخریه    44245949

33

دكتر عرب احمد رضا

خ  اسدآبادی – کوچه آب قصبه 44230360

34

دکتر غضنفری فاطمه سادات

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم 44231844

35

دکتر فرهادیان  معصومه

خ  کاشفی  – بین کاشفی 9و11                 44233880

36

دکتر فتاحی طبسی  مهدی

 خ  اسدآبادی- جنب بیمارستان حشمتیه 44239306

37

دکترفلاحی  رضا

خ24 متری انقلاب ساختمان پزشکان شفا       44228143

38

دکترفروغی سبزوار  مهدا

خ  کاشفی – کاشفی 15    44242433

39

دكتر فاتحي مقدم  علي

خ كاشفي – ساختمان پزشکان  44233090

40

دكتر فرزام الهام

خ كاشفي  بالاترازبیمارستان شهیدان مبینی  44236537

41

دكتر فقيه  ميرزا مهدي

خ طالقانی – طالقانی 10           44667066

42

دکتر فرزاد نیا حمید

خ کاشفی 15      44229772

43

دکترقانعی  نادر

خ کاشفی– ساختمان پزشکان 44226590

44

دكتر قدرتي حسين

درمانگاه دكتر سهرابي-  اسرار شمالي   44237515

45

دکترقلعه نوئی  تیمور

خ کاشفی -کاشفی 15 ساختمان پزشکان قائم 44240356

46

دکتر کیخسروی   عباسعلی

خ کاشفی – کاشفی10       44225155

47

دكتر معيني فر حسين

خ اسدابادی ساختمان پزشکان حکیم      44240787

48

دکتر ممتحنی علی

خ اسد آبادی- جنب شعبه مرکزی بیمه ایران 44221310

49

دکترموید  محمد

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین 44238132

50

دكتر مهرداديان عباسعلي

خ  بيهق ابتدای خ  بسیج مستضعفين 44226829

51

دکتر نارنجی ثانی مجتبی

خ بیهق-ابتدای خ بسیج مستضعفین 44224718

52

دكتر نبي زاده محسن

خ كاشفي 44227020

53

دکتر نیرآبادی محمد

میدان دروازه عراق-عطاملک6-کلینیک امام سجاد

54

دكتر هاشمي سيد جواد

خ  بيهق ابتدای خ  حکیم ساختمان حکیم 44229595

55

دكتر هاشمي سيد مجيد

خ  كاشفي  – روبروی خ 22 بهمن  44228393

متخصص جراحی لثه

1

دکتر باغانی  زهرا (متخصص جراحی لثه )

م حکیم- ساختمان پاستور 44242651

متخصص ترمیمی

1

دکتر عصار زاده حسین (متخصص ترمیمی)

خ اسدآبادی -کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی    44220868

2

دکتر کاویان محبت(متخصص ترمیمی)

خ کاشفی – ساختمان ابن سینا- طبقه سوم  44221944

متخصص درمان ریشه

1

دکتر فرهبد جواد

نبش خ کاشفی12 ساختمان پزشکان سپید 44234796

متخصص ارتودنسی

1

دکتر باروتی سارا(متخصص ارتودنسی)

خ  کاشفی – روبروی خ 22 بهمن  44241268

متخصص جراحی دهان و فک و صورت

1

دکتر شیرین بک ایمان

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی-طبقه 2        44233839

متخصص بیما ری های دهان و تشخیص

1

دکتر بصیر شبستری سمیرا

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی-طبقه 2        44233839

متخصص پزشکی اجتماعی

دکتر امیری پرستو

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- بعد از پلیس راه       44446030

1

دکتر محمودی راحیل

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- بعد از پلیس راه       44446030

متخصص زنان و زایمان

1

دكتر آگاه ژيلا

ميدان حكيم ساختمان پاستور44232040

2

دكتر احمدي راحله

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی 44228100

3

دکتر باقی زاده گله کلایی فاطمه

خ اسرار – اسرار 5- ساختمان پارسیان   44233255

4

دکتر حسینی هوشیار اعظم سادات

خ فرمانداری- روبروی فروشگاه رفاه  2237497

5

دکتر جعفریان شهری مونا

خ اسدآبادی- روبروی داروخانه دکتر قندی      44227813

6

دکترسویزی  بهناز

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی 44240673

7

دكتر شوريده يزدي فاطمه

خ كاشفي – طبقه بالای  قنادی گل سرخ        44239658

8

دكتر شهابي مرضيه

م فرمانداری- ساختمان امين 44238144

9

دکتر صادقی لاله

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

10

دکتر فروهر نرجس

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

11

دكتر ناظري سوسن

م  فرمانداری – روبروي بيمارستان شهیدان  مبيني 44228334

متخصص  بیماری های کودکان

1

دکتر امامی سید محسن

خیابان فرمانداری – ساختمان امین    44223798

2

دکتر اهرانی سعیده

خ اسرار شمالی –  اسرار 5 -مجتمع پارسیان    44245002

3

دکتر انتظاری نسب زکیه

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

4

دكتر حقيقي سودابه

خ اسدآبادی – کوچه اورژانس حشمتیه  44226785

5

دکتر جلیلی اکبریان مهدی

خ 24 متری انقلاب- بالای درمانگاه شفا           44239030

6

دكتر دولت آبادي مامك

خ كاشفي كاشفي 13      44238020

دکتر راستی ثانی  سید مرتضی

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

7

دکتر فرهادی علی

خ کاشفی –بین 13 و 15 –ساختمان کاملیا واحد 5  – 44226595

8

دكتر كياني مقدم قاسم

م فرمانداری-  ساختمان امين 44238144

9

دکتر  هاشمیان سمیه

محل کار اول: بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

محل کار دوم: بیمارستان مبینی- خ کاشفی        44238100

10

دکتر یاریگر روش محمد هادی

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

فوق تخصص نوزادان

1

دکترالداغی میترا عذرا

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

2

دکتر صالحی پور   حسن

خ اسدآبادی – اسدآبادی 18          44228500

3

دکتر کیخسروی عقیل اله

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

4

دکترهاشمیان نژاد  نسرین

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی 44228100

متخصص طب اورژانس

1

دکتر بابائی رسول

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

2

دکتر پیراز غندی حسین

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

3

دکتر جمشیدیان مرتضی

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

4

دکتر داوودی ناوخ اکبر

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

متخصص بیهوشی

1

دکتر صداقت مینو

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

2

دکترطلوع پیله ور  محمدجواد

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

3

دکتر نعمت شاهی محمد

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

4

دکتر مسلم علیرضا

خ اسدآبادی -ستاد مرکزی دانشگاه  علوم پزشکی    44001000

5

دكتر وكيلي زارچ علي

خ  كاشفي  – روبروی خ  22 بهمن   44241268

6

دکتر یزدانی علی

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

7

دکتر یزدانی ساسان

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی 44228100

فلوشیپ بیهوشی قلب

1

دکتر یوسفی  مقدم منیژه

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

متخصص چشم پزشکی

1

دکتر برگ پو راحله

خ  کاشفی- روبروی  کاشفی 12              44229991

2

دكتر عباسي عليرضا

خ  بیهق – ابتدای خ  قائم  44223724

3

دكتر قاسمي آریان عليرضا

خ  اسدآبادی – دی کلینیک آریا 44234124

4

دکترمهری  محمود

خ  کاشفی – کاشفی 10      44234848

فلوشیپ قرنیه

1

دکتر شیرزاده ابراهیم

خ فرمانداری مجتمع پزشکان امین      44234435

متخصص  بیماری های داخلی

1

دکتر حسن زاده اول معصومه

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

2

دكتر جهانشاهي مرجان

خ  اسدآبادي ساختمان پاستور   44243803

3

دکتر راستگو ندا

خ کاشفی – خ صائب- طبقه اول – پلاک 9               44240009

4

دكتر شهرستاني محمدرضا

خ  كاشفي – کاشفی 13                                                       44238020

5

دكتر صادقي نژاد ابوالقاسم

خ  اسدآبادي – كوچه اورژانس حشمتيه                             44229120

6

دکتر علی دوست پهمدانی مصطفی

جاده توحید شهر – بیمارستان واسعی                                  44651300

7

دکتر غیابی امین

خ اسرار شمالی-مجتمع پزشکی پارسیان                          44243080

8

دکتر موسویان  سید مهدی

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر                                   44651300

دکتر متولیان محمد باقر

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر                                   44651300

9

دکتر نورافشار  رها

خ  اسدآبادی – ساختمان حکیم                                          44244055

10

دكتر نوري غلامرضا

خ كاشفي – روبروی خ  22 بهمن                                        44243390

فوق تخصص گوارش

1

دکتر مولوی مهدی

خ اسدآبادی – کلینیک ویژه دانشگاه  44220868

فوق تخصص بیماری­های ریه

1

دکتر کاظم زاده اصغر

خیابان کاشفی –کاشفی 13        44245440

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

1

دکتر واهب مجتبی

م حکیم- ساختمان پزشکان پاستور          44223832

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

1

دکتر شکیبا ابوالفضل

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

دکتر عابد حلیم

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

متخصص بیماری های پوست

1

دكتر به آذين ابراهيم

خ  كاشفي  اول خ  صائب  -ساختمان پزشکان رازی   44220160

2

دكتر صوفي زاده وحيد

خ  کاشفی- روبروی کاشفی 12                   44243543

3

دکتر کرابی مریم

24 متری انقلاب ساختمان شفا ط چهارم        44243814

4

دکتر مقیمی فیروزآباد حمیدرضا

جاده توحید شهر – بیمارستان واسعی        44651300

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

1

دکتر بیدخوری امیر رضا

م حکیم- ساختمان پزشکان پاستور  44234888

2

دکتر فرهمند مطلق حسین

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

3

دكتر رجب پور  سعید

خ  اسدآبادی – دی کلینیک آریا  44244490

4

دکتر رضایی محمد داود

خ اسرار شمالی- ساختمان پارسیان           44222490

5

دکتر غنی زاده  احمد شکیب

خ  طالقانی- نرسیده به م طبس   44245902

6

دکتر میر حمیدی سید مهدی

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

متخصص جراحی عمومی

1

دکتر برآبادی ابوالفضل

خ کاشفی شمالی- خ صائب- ساختمان پزشکان رازی 44226943

2

دکتر خواجه مهتاب

خ اسرار شمالی- طبقه اول درمانگاه سهرابی       44237173

3

دكتر قاسم زاده غلامحسين

خ  كاشفي – کاشفی 12       44231106

4

دکتر قاسم اف حسام

خ کاشفی- کاشفی13

متخصص روانپزشکی

1

دکتر توکلی مریم

خ 24 متری انقلاب- بالای درمانگاه شفا          44231095

2

دکتر سپنج نیا خاطره

ابتدای خ طالقانی – ساختمان پزشکان پاستور              44223844

3

دکتر سالاران محمد

خ کاشفی- نبش کاشفی 13             44233830

4

دکترشگرف نخعی محمدرضا

خ کاشفی- ابتدای خ صائب- ساختمان رازی         44238141

5

دکترکامرانیان  هومن

خیابان فرمانداری- ساختمان پزشکان امین-طبقه اول

6

دكتر مشفق حسين

خ  بيهق – خ  بسيج مستضعفين- ساختمان حكيم     44235969

متخصص جراحی مغز و اعصاب

1

دکتر باقر شاهی قاسم

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

2

دکتر نوبری نادر

ضلع جنوبی میدان سی هزارمتری-طبقه بالای داروخانه دکتر بداغ آبادی  44453153

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

1

دکتر اکبری  رضا

خ  کاشفی – اول خ صائب   44235333

2

دکتر احسان سروش

بیمارستان واسعی         444651300

3

دکتر شیرخانی  زهرا

خ  کاشفی – روبروی خ 22 بهمن 44226856

متخصص بیماری های قلب و عروق

1

دکتر امینی سارا

خ كاشفي – کاشفی 15-ساختمان قائم طبقه دوم 44243323

2

دکتر حسین زاده پیمان

بیمارستان واسعی         444651300

3

دکتر ساجدی خانیان مهدی

خ اسدآبادی – کلینیک ویژه دانشگاه       44220868

4

دکتر میر محمدی پانته آ

خ کاشفی- نبش خ صائب-مجتمع پزشکان قاسمی   44220452

5

دكتر وكيلي زارچ  عليرضا

خ  كاشفي  –  اول خ  صائب 44220777

6

دکتر وکیلی زارچ انوشیروان

خ کاشفی ساختمان رازی      44233400

7

دکتر همایی سمیرا

میدان فرمانداری- جنب فروشگاه رفاه     44240990

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر وثوقی مقدم سیروس

بیمارستان واسعی         444651300

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

1

دکتر فاضلی فر سعید

خ اسدآبادی – کلینیک ویژه دانشگاه       44220868

2

دکتر محمد مقیسی

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

1

دکتر حکمت شعار محمود

خ کاشفی ابتدای خ صائب ساختمان رازی         44233888

2

دكتر شوريده يزدي محمد

خ  كاشفي  – بالای داروخانه دکتر خالصی 44221425

3

دكتر صادق زاده مهرداد

خ کاشفی – کاشفی 12- ساختمان سپید

متخصص  رادیولوژی

1

دکتر حبشی زاده  طاهره

خ کاشفی – ابتدای خ صائب  – طبقه همکف         44236969

2

دكتر خامنه باقري آرش

م فرمانداری – ساختمان امین              44237610

3

دكتر شهرآيني رامين

ميدان حكيم – ساختمان پاستور             44239872

4

دکتر روشن بوانلو تقی

بیمارستان واسعی         444651300

5

دکتر صبوری محسن

خ  اسرار – درمانگاه دکتر سهرابی       44226560

6

دکتر عامری مهابادی اسماعیل

خ کاشفی – کاشفی 13             44222473

7

دکتر کروجی یاسر

خ  اسدآبادی – دی کلینیک آریا       44230230

متخصص آسیب شناسی

1

دکتر ابراهیمی  رامین

خ  اسدآبادی– روبروی بیمارستان حشمتیه– ساختمان حکیم44244066

2

دکتر جلیلیان نصرتی امیر رضا

خ اسدآبادی- آزمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی 44220309

دکتر شریفان مهناز

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

3

دکتر فرامرزی نیا  غلامحسین

خ  کاشفی – اول خ  صائب 44234857

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری – تناسلی

1

دکتر بسكابادی علی

میدان فرمانداری-ساختمان امین –طبقه سوم 44238344

2

دکتر باغانی اول حمید رضا

خ کاشفی – کاشفی 12- ساختمان سپید               44220105

فلوشیپ اندو یورولوژی

1

دکتر کیانیان حمید رضا

م حکیم- ساختمان پاستور 44242650

فوق تخصص نفرولوژی

1

دکتر عماد زاده علی

خ کاشفی- ابتدای کاشفی 11              44226929

متخصص پرتو درمانی

1

دکتر بیات مختاری نرگس

بیمارستان واسعی         444651300

2

دکتر تسبندی مجتبی

خ 24 متری انقلاب- بالای درمانگاه شفا            44225144

3

دکتر هاشمی فرد حمید رضا

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

قارچ شناسی

1

دکتر معلایی  حسین

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- بعد از پلیس راه       44446030

متخصص پزشکی هسته ای

1

دکتر هاشمی پور سید حسین

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم  44231844

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

1

دکتر عزیزی رقیه

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

Phd   ایمونولوژی

1

دکتر  مجددی مهرآبادی محمد شفیع

دانشکده پزشکی – گروه ایمونولوژی               44446070

Phd   ویروس شناسی

1

دکتر فتاحی  عبدی زاده مجتبی

دانشکده پزشکی – گروه میکروب شناسی       44446070

علوم آزمایشگاهی

1

دکتر زرگریان   مهدی

م فرمانداری ساختمان امین  44231154

2

دکتر قناتی محمود

م حکیم- ساختمان پاستور  44241938

3

دکتر محمدیانی  محمود

خ بیهق -اول خ   قائم         44224624

مامائی

1

انوری  مرضیه

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین   44234440

2

استیری محبوب

خ  بیهق- جنب داروخانه شبانه روزی  44220826

3

جره  سرور

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین   44238132

4

چشمی مقدم مهری

خ  بیهق – بیهق 37      44229992

5

چشمی فائزه

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

6

دارینی سمیه

خ شهید چمران – جنب داروخانه دکتر فاضل      44217771

7

زارع  فاطمه

خ فائم – قائم 6- نبش بن بست ارغوان44231037

8

زهدی آذر

خ بیهق جنب داروخانه شبانه روزی  قاسم اف      44220826

9

شریف زاده معصومه

 درمانگاه امام رضا(ع) – م شهید بهشتی    44444319

10

صانعی  نرگس

درمانگاه امام سجاد – میدان دروازه عراق    44233336

11

قلیچ  رقیه خاتون

خ  اسرار شمالی               44233366

12

مهرآبادی مریم

مرکز بهداشت –م شهید  فهمیده           44645200

13

نیک عمل لاریجانی  فرانک

خ  نواب صفوی- جنب کوچه اورژانس قدیم  44221824

14

نقیبی نسب مریم سادات

خ چهل متری- جنب داروخانه دکتر فاضل

15

نیکو  فاطمه

چهار راه فرودگاه- بالای داروخانه دکتر نجاتی پور 44458030

16

ناوی دوست مریم

خ 24 متری انقلاب-روبروی خ نیستان-درمانگاه شفا   44237771

17

هراتی  مژگان

بیهق 16- مطب دکتر کبیری0826 4422

18

همایونی پریسا

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

فیزیوتراپ

1

اکرمی معصومه

خ کاشفی –ساختمان سبز 44238660

2

بلوریان حداد زهرا

خ اسدآبادی- دی کلینیک آریا   44233070

3

پیرایش بهاره

خ اسرار شمالی ساختمان پارسیان  فیزیوتراپی توان 44229727

4

پیله وری نادیا

خ اسدآبادی  ساختمان حکیم    44244620

5

حسيني مزيناني سيد مهدي

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم  44231844

6

خاتمی سبزواری مریم

خ 24  متری انقلاب –ساختمان شفا   44231286

7

دیواندری ناهید

خ  فرمانداری- مجتمع امین  44222600

8

دیواندری اکرم سادات

خیابان طالقانی –کوچه شهید محمد فاضل – پلاک 4     44234468

9

دیواندری اکرم

خیابان بیهق-بیهق18-    44239002

10

دلقندی مریم

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین   44234440

11

رستگاري پور  اسماعيل

خ  اسرار شمالي روبروی بانک ملی مرکزی 44225181

12

زرقانی  مریم

خ  22 بهمن- جنب خانه سالمندان مادر  44222700

13

  شاد علی

م  حکیم ساختمان پاستور  44239871

14

صراحي صادق

خ اسدآبادی – اسدآبادی 18 – 44242671

15

قلعه نویی فاطمه

م لاله-ساختمان پزشکان لاله       44660288

16

گلخنی  عقیل

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

17

مشکانی  مهدی

خ  کاشفی  – ابتدای صائب  44243777

18

نورافشار بهروز

خ  کاشفی – جنب پاساژ امیر 44226360

19

نامنی هادی

خ اسرار شمالی،درمانگاه دکتر سهرابی 4423857  .

20

گلی جواد

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

شنوایی سنج

1

بقایری  مرجان

خ  22 بهمن- آسایشگاه سالمندان مادر     44238500

2

جغتایی  زهرا

م فرمانداری – روبروی بیمارستان مبینی0000 – پلاک 10     44225172

3

محمدپور ابراهیم

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده  44645620

4

ناوی ثانی رزیتا

خ  كاشفي – بالای داروخانه دکتر خالصی   44224693

منبع: سازمان نظام پزشکی سبزوار
http://mcsabzevar.ir/

This Post Has 7 Comments

 1. maryam

  چراتو لیست اسم دکتر حبیبیان متخصص پوست نبود؟

  1. Mehdi Parsnews Amiri

   والا مام این لیست رو از جای دیگه گرفتیم و زحمت جمع آوریشو دوستان دیگری کشیدن، شما اگر اطلاعات ایشون رو دارین، آدرس و شماذه تلفنشونو بزارین تا به لیست اضافه کنیم.
   پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

 2. مريم

  لطفا به پزشكان بيمارستان تذكردهيدكه دررفتار خود تجديد نظركنند من از رفتار بكى از پزشكان به شدت شاكى هستم

 3. مريم

  درصورت ادامه مزاحمتها ازجانب أين خانم دكتر نام وتلفن ايشان دراين صفحه قرارداده خواهدشد

 4. Mehdi Parsnews Amiri

  اسم کسی رو لطفا نیارین اما اسم بیمارستانی که در اونجا با شما بد رفتاری شده رو میتونین بنویسین.

 5. Mehdi Amiri مدیر سایت

  اسم کسی رو لطفا نیارین اما اسم بیمارستانی که در اونجا با شما بد رفتاری شده رو میتونین بنویسین.

Leave a Reply