لیست آدرس و شماره تلفن داروخانه های سبزوار

داروخانه های روزانه

1

دكتر آریاپور    الهام

خ  اسدآبادی- روبروی بیمارستان حشمتیه 44222911

2

دکتر ابراهیمی حسن

م  فرمانداری –  مجتمع پزشکی امین 44238143

3

دکتر الداغی  محسن

م حکیم – روبروی ساختمان پزشکان پاستور  44226484

4

دکترتبرایی   میثم

خ  کاشفی شمالی – روبروی کاشفی 13-   44229324

5

دکترجعفری   قاسم

خ  کاشفی  – ابتدای خ صائب 44222692

6

دکترحجی زاده محمدعلی

خ  بیهق غربی –جنب کوچه کلاه فرنگی  44240472

7

دکترخالصی   بتول

خ کاشفی– روبروی خ 22 بهمن  44244038

8

دکترداورزنی   علیرضا

خ  بیهق – جنب کوچه نه بام   44225880

9

دکترده نبی    ابوالقاسم

درمانگاه فرهنگیان  م حکیم 44242300

10

دکتر دولت آبادی    محمد

خ بیهق – ساختمان مدرسه فصیحیه  44221285

11

دکتر دولت آبادی مریم

بلوار سپاه –جنب درمانگاه سپاه  44670086

12

دکتر دقیقی محمد رضا

خ کاشفی – نبش کاشفی 15       44223002

13

دکترزمردیان    جواد

خ کاشفی  جنب پلی کلینیک تامین اجتماعی  44235958

14

دکترسویزی   بهزاد

خ  عطاملک جنوبی-  چهارراه مدرس  44223580

15

دکترشاکری نژاد  علی

خ  بیهق – روبروی مسجدجامع  44231500

16

دکتر شیرین بک عاطفه

بین م رسالت و م فلسطین طبرسی 1            44448383

17

دکترضیائی  اکبر

خ  اسدآبادی- دی کلینیک آریا     44227871

18

دکترعربشاهی   امین

خ  اسرارشمالی اسرار 5- مجتمع پارسیان 44228266

19

دکترفاضل  محمود

م دکتر شریعتی ابتدای بلوار شهید چمران   44216500

20

دکتر قندی   سعیده

خ اسدآبادی – جنب کوچه اورژانس  44233643

21

دکتر قاسمی رضا

م شهید بهشتی- جنب درمانگاه سلامت    44456883

22

دکتر لطفی مالدار  فاطمه

خ کاشفی- روبروی پاساژارم    44234144

23

دکتر مهرپویا   مریم

م لاله-  ساختمان پزشکان لاله   44661711

24

داروخانه سینا (مقصودلو  مجیدرضا )

م دروازه عراق              44262155

25

دکترنجاتی پور  خدیجه

بلوارشهیدخوشبین  نرسیده به چهار راه  فرودگاه  44445959

26

دکترنیک جو   مسعود

م شهیدفهمیده   44650085

27

دکترواعظ نیا   الهام

م فلسطین   44444634

28

دکتر وثوقی راحیل

خ طالقانی – روبروی ایستگاه شهرک     44224745

29

دکتریزدان خواه   جعفر

خ  کاشفی  44238608

 

داروخانه های دولتی- نهادها

1

داروخانه شهید باغانی  (سپاه)

خ  اسدآبادی روبروی دانشگاه علوم پزشکی  44237699

2

داروخانه ولیعصر (دانشگاه)

خ  کاشفی جنوبی- نرسیده به مدرس    44220308

3

داروخانه تامین اجتماعی

خ کاشفی شمالی –ابتدای خیابان صائب 5 -44221103

 

داروخانه های شبانه روزی

1

دکتربداغ آبادی   اعظم

م شهید بهشتی درمانگاه امام رضا (ع)      44448457

2

دکتر اسحاقیان علی

خ 24 متری انقلاب- جنب درمانگاه شفا 44226959

3

دکترقاسم اف    فائزه

خ  بیهق                           44230897

4

داروخانه رازی (مقصودلو  غلامرضا)

خ  اسرارشمالی    44235543

 

منبع: سازمان نظام پزشکی سبزوار
http://mcsabzevar.ir/

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید