لیست آدرس و شماره تلفن دندانپزشکان شهر مشهد

نام و نشانی دندانپزشکان  مشهد
 
نام دندانپزشک :دکتر تخصص تلفن آدرس
غلامرضا آمالی دندانپزشک 8407235 راهنمایی – سه راه
حسین‌ ملاحسنی دندانپزشک 8597775 دانشگاه‌16 – ساختمان‌999
بهروز مومنیان‌ دندانپزشک 8400906 ‌راهنمایی – 3راه
احمد نوراله‌زاده‌ دندانپزشک 8415656 دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا
ایرج‌ نوری دندانپزشک 2224410 دانشگاه‌ – بعدجنت‌
معصومه‌ مهدویان‌ دندانپزشک 7618510 سجاد – ‌بزرگمهر4-2
جلال‌ مهدویان‌ دندانپزشک دانشگاه – کفایی2
سیدجلال‌ مهدویان‌ دندانپزشک گلستان‌4 –
علیاکبر منیری پور جراح دندانپزشک 2218333 سعدی18 –
زهرا مهران‌ پور دندانپزشک 6065144 ‌وکیل‌آباد – جنب‌داروخانه انسان
عذرا مهردادیان‌ دندانپزشک 8435486 سناباد – ‌شهریارجنوبی
عاطفه‌ منسوب‌ جراح دندانپزشک 7271191 خواجه‌ربیع‌ – کوچه کارخانه‌ کبریت
مهدی منصف‌ دندانپزشک 8406522 احمدآباد – مقابل‌هتل‌ هما
محمدعلی ملکی فر دندانپزشک 8430587 احمدآباد – مقابل‌بییمارستان قائم‌
محسن‌ گنابادی دندانپزشک 8405084 احمدآباد – مقابل‌ابوذر
محمود ناصح‌ دندانپزشک 8405371 احمدآباد – ساختمان‌44
زهره‌ ناصح‌ دندانپزشک 8430548 احمدآباد – نبش‌پاستورط‌2
حسین آذرنگ دندانپزشک 8542494 پاسداران –
محمود آذری دندانپزشک 8416611 احمدآباد – ابتدای احمدآباد
سهیل آذری دندانپزشک سجاد –
طاهره‌ آذرفر دندانپزشک 8429214 احمدآباد – مقابل‌محتشمی
علیرضا نبوی دندانپزشک 8445946 ‌دانشگاه‌ – میدان ‌تقیآباد
رضا گوهریان‌ دندانپزشک 8400966 3راه‌راهنمایی –
حسین‌ مینوچهر دندانپزشک 8405976 احمدآباد – ‌رضا1
سیما نجومیان‌ دندانپزشک 7622084 ‌سجاد – تقاطع‌بزرگمهر
مجید میری دندانپزشک 6044728 آزادشهر – نبش چهارراه میلاد
عباس‌ نیک‌ روح‌ دندانپزشک 7615303 ‌سجاد – ‌مینا
رسول‌ نیکوئیان‌ دندانپزشک 7268836 ‌صادقی – نبش‌کاشف‌
مهدی نیکوسیر دندانپزشک 2227732 امام‌خمینی – ایستگاه‌سراب‌
محمدحسن‌ نجفی جراح دندانپزشک 8437636 راهنمایی11 – بخارایی 9
هاشم‌ آرین‌ پور دندانپزشک 8438907 خ‌راهنمایی20 – دک‌
ابراهیم‌ نصیریان‌ دندانپزشک 7686000 ‌سجاد – مقابل‌خ‌میلاد
محمود مطیعی دندانپزشک 6074055 آزادشهر – چ‌میلاد
عباس‌ مکارم‌ دندانپزشک کودکان 8426333 احمدآباد – ‌بخارایی9
فاطمه‌ مکرم‌ دندانپزشک 8408397 سناباد – مقابل‌انتقال‌ خون‌
حسن نقوی دندانپزشک 6065242 آزادشهر – نبش چهاراه میلاد پلاک 54
مریم آقازاده تبریزی دندانپزشک سناباد – غربی
رضا آقاسی زاده دندانپزشک 8545303 گلستان –
احمد مقدم‌ براتی دندانپزشک 7273752 مطهریجنوبی – اول‌حدادشرقی
محمدجواد مقدس‌ دندانپزشک 7681817 ‌سجاد –
حمید مظلوم‌ حسینی دندانپزشک 8445355 احمدآباد – مقابل‌هتل هما
حسین‌ نعمت‌ الهی دندانپزشک کودکان 7681209 فلسطین‌22 –
جواد معینی دندانپزشک 8411660 ابن‌سینا – مقابل‌خ‌ بهشت‌
سیدمصطفی معظمی دندانپزشک 8436275 احمدآباد – ‌قائم‌1
وحید انصاری دندانپزشک 8412030 احمدآباد – میدان ‌شریعتی
علی اثنی عشری دندانپزشک 2220540 مدرس‌ساختمان‌14 –
جعفر احمدنژاد دندانپزشک 8598850 گلستان‌ – ساختمان‌پزشکان‌
سکینه احمدی دندانپزشک فرهنگیان – 38 متری دوم
حبیب‌اله‌ احمدی دندانپزشک 2228563 مدرس‌ – مج‌تجاری مدرس‌
بهروز احتشام زاده دندانپزشک 7612095 ملک آباد – نسترن
احتشامی نیا دندانپزشک 7682877 سجاد –
محمدرضا احتشامی نیا دندانپزشک 6071503 وکیل‌آباد –
رضا اردستانی دندانپزشک 785864 سجاد – چهارراه بهار
غلامرضا اردستانی دندانپزشک 7685864 سجاد – یاسمن‌
فاطمه اسلامی دندانپزشک 6065242 آزادشهر – نبش چهارراه میلاد پلاک 54
هادی استادی مقدم‌ دندانپزشک 8513381 دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
تیمور اسکندری دندانپزشک 2227682 امام‌خمینی –
جهانگیر اسکندرزاده‌ دندانپزشک 2221704 امام‌خمینی – مقابل‌باغ‌ ملی
محسن اسعدی دندانپزشک 8426622 احمدآباد – ابوذر19 شماره87
عباس‌ افتخارشاهرودی دندانپزشک 2222807 امام خمینی – ک‌باغ‌ عنب‌
صدیقه‌ بلوری دندانپزشک 8422575 راهنمایی –
محمدرضا بوستانی دندانپزشک 7685368 ‌سجاد –
سیدعلی بنی هاشم‌ دندانپزشک 2257246 دانشگاه‌ – مقابل‌اسرار
علی(سید) بنی هاشم‌ دندانپزشک 8517040 کوهسنگی – 6چ‌اول‌
علی(سید) بنی هاشم‌ دندانپزشک 8517050 کوهسنگی6 –
علی بنیادی منش دندانپزشک 8590058 ضد – میدان
محمود تمیزی دندانپزشک 8418975 دکترا –
علی تهرانی دندانپزشک 2227739 چمران – ‌ساختمان‌پزشکان‌
جواد ثابتی اشجعی دندانپزشک 8411305 احمدآباد – نبش‌خ‌قائم‌
محمد باصفا دندانپزشک 7617194 ‌سجاد – مقابل‌میلاد
جمشید باقری دندانپزشک 7619385 ‌سجاد –
رجبعلی بیهقی دندانپزشک 7684644 عباسی –
جهانبخش‌ بیات‌ مختاری دندانپزشک 8431221 سناباد – 5راه‌خ‌ اعتمادی
محمدرضا تدین‌ دندانپزشک 8428334 احمدآباد – 3راه‌راهنماییساختمان‌میر
مجید بیدار دندانپزشک 8421419 بعثت‌ –
مریم‌ بیدار دندانپزشک 7613402 ‌سجاد –
ناصر بیدخوری دندانپزشک 8418620 دانشگاه‌ – خ‌کفایی
شهره‌ بحری دندانپزشک 6057237 سجاد – بعد از مسجد سجاد
محمد بخشی دندانپزشک 6045164 سجاد – مقابل‌مسجد
اصغر بشیری دندانپزشک 8424030 احمدآباد –
محمد بصیری دندانپزشک 7615086 بل‌سجاد – پاساژسجاد
عباس تقوی رضوی زاده دندانپزشک 8404929 راهنمایی – سه راه
حسین‌ جلال‌ زاده‌ دندانپزشک 2735297 جاده ‌کلات‌ –
محمدعلی جلالیان‌ دندانپزشک 8437968 آبکوه‌ – بین‌ایرج‌ ومهناز
روح‌ انگیز جهانیان‌ دندانپزشک 8619909 کوثر7 –
عطااله‌ خواجه‌ دلویی دندانپزشک 7680078 ‌سجاد – بعدسعدی
عباس‌ جوادزاده‌ دندانپزشک 2222378 خسروی –
مریم‌ خوردی دندانپزشک 7686266 ‌سجاد – بازارنگار
نادر خورشیدزاده‌ دندانپزشک 8418027 دکترا –
حسین خلیلی یزدی دندانپزشک 8596868 گلستان –
محمدرضا دلربایی دندانپزشک 8426088 احمدآباد – 3راه‌راهنماییساختمان‌گل‌
محمدحسن‌ جاویدی دندانپزشک 8416688 مطهریجنوبی18 –
زری جاویدی دشت بیاض دندانپزشک 8432324 سناباد –
محمود جاویدی فیروز دندانپزشک 8541997 بهار – مقابل‌استانداری
ناصر حاتمی دندانپزشک 8402269 سناباد – نبش‌آفرین‌
احمد خادم‌ حسینی دندانپزشک 7276023 مطهریجنوبی – ‌نبش‌کاشف‌
محمدتقی حافظ‌ دندانپزشک 7686343 ‌سجاد –
علی حدادیان‌ دندانپزشک 8435319 دانشگاه‌ – خ‌کفایی2
زهرا حجت‌ دندانپزشک 6056111 چ‌عباسی –
منوچهر جراح‌ نژاد دندانپزشک 8432073 کاتب‌پور8 –
محمدعلی حسنی دندانپزشک 8427131 سناباد – پاساژسناباد
نعمت‌ حسین‌ زاده‌ ملکی دندانپزشک 8413400 سناباد – خ‌ایرج‌جنوبی
سید حسن حسینی دندانپزشک 8544289 دانشگاه – ساختمان ساسان
سیدحسین‌ حسینی دندانپزشک 2224880 خواجه‌ربیع‌ –
سیدعلی اکبر حسینی دندانپزشک 2259565 چمران‌ –
سیدمهدی حسینی خواه منشادی دندانپزشک 8434200 دانشگاه – چهار راه دکترها
مهدی یزدان‌ پناه‌ دندانپزشک 8437133 دانشگاه‌ –
هایده‌ خسرونژاد دندانپزشک 8413456 دکترا – قبل‌خ‌ پاستور
مهدخت‌ یک‌ کلام‌ کاشانی دندانپزشک 8591717 میدان ‌15خرداد –
شهلا حقیری دندانپزشک 8407332 سناباد – جنب‌داروخانه‌سنا
یاسمین‌ یغمایی دندانپزشک 8415509 احمدآباد – بین‌پاستوروقائم‌
عباس‌ جعفری دندانپزشک 7617615 ‌سجاد – خیاسمن‌3
مهدی رواقی دندانپزشک 7688116 فلسطین‌20-18 –
جواد روحانی دندانپزشک 7622284 فلسطین‌6 –
مهدی روحبخش‌ دندانپزشک جراح 8411172 احمدآباد – مقابل‌بیمارستان‌قائم‌
برات‌علی رمضان‌ زاده‌ دندانپزشک متخصص‌ارتودنسی 7632277 بل‌سجاد –
امیر گرگانی دندانپزشک 6041687 آزادشهر – امامت‌16-14
مهرداد رادور دندانپزشک 8414968 سناباد – مقابل‌البسکو
محمدعلی گرایلی دندانپزشک 8422437 احمدآباد –
محمد رادفر دندانپزشک 8543300 بهار – ساختمان‌امینی
نسرین‌ پرتوی دندانپزشک 8421278 احمدآباد – خ‌پرستار
شهین‌ پرتوی دندانپزشک 7275638 مطهریجنوبی – کفاش‌وکاشف‌
ناصر رحمانی دندانپزشک 8428498 احمدآباد –
محمدابراهیم‌ رحمانی دندانپزشک جراح لثه 8404347 احمدآباد – خ‌فلاحی2
محمدرضا رحیم‌ نیا دندانپزشک 8438393 احمدآباد – خ‌قائم‌1
محمود رحیمی گل‌ خندان‌ دندانپزشک 8409285 دکترا – خ‌بهشت‌قبل‌ چ‌ کفای
محمود رضوانی دندانپزشک 7684727 ‌سجاد – ‌مینا
محمود رضوانی ترشیزی دندانپزشک 8433648 ابن‌سینا –
حسن‌ رزمی دندانپزشک 8425580 احمدآباد – ملاصدرا4
رضائیان‌ دندانپزشک 7618510 سجاد – خ‌بزرگمهر4-2
محمدحسن‌ رضایی دقیق‌ دندانپزشک 8545757 ابن‌سینا5 –
محمدحسن‌ رضایی دقیق‌ دندانپزشک 8545657 ابن‌سینا5 –
محسن‌ رضایی قشلاقی دندانپزشک 8411166 احمدآباد – مقابل‌بی -قائم‌
فریده‌ رضازاده‌ دندانپزشک 8426962 احمدآباد – خ‌پرستار1
فاطمه‌ رستم‌ خانی دندانپزشک 8428982 سناباد – بین‌گلچهره‌ وآفری
جمشید طهماسبی دندانپزشک 2223391 دانشگاه‌ – بعدجنت‌
احمد صلواتی دندانپزشک 8437370 دانشگاه‌ – اول‌کفایی
عبداله‌ سلوتی دندانپزشک 8405975 فلسطین‌3 –
محمدحسن‌ طلوع‌ دندانپزشک 8411920 سناباد –
طاهره‌ زواشکیانی دندانپزشک کودکان 8444938 احمدآباد – ملاصدرا
حسین‌ سلیمی دندانپزشک 8410022 سناباد –
عصمت‌ شهیدی دندانپزشک 7273578 میدان ‌شهدا – بالای کلینیک‌مشهد
عصمت‌ شهیدی دندانپزشک 8416767 راهنمایی20 –
محمود شهریاری دندانپزشک 2226861 سعدی9 –
کریم‌ شمس‌ دندانپزشک 7610763 ‌سجاد – نبش‌بهار
تقی سالاری دندانپزشک 8426264 احمدآباد – اول‌محتشمی
مهناز شاهین‌ فر دندانپزشک کودکان 8423840 فلسطین‌3 –
مرتضی طاهری دندانپزشک 7686280 ‌سجاد – چ‌بزرگمهر
مظفر صابری دندانپزشک 8547405 گلستان‌ –
محمدجواد صادقی دندانپزشک 8436340 کلاهدوز10 –
محمدجواد صادقیه‌ دندانپزشک جراح 8425188 دکترا – ساختمان‌ابن‌سیناط‌2
طیبه‌ صادقیان‌ دندانپزشک 8401689 احمدآباد – ‌عارف‌2
عادله‌ ستاره‌ دندانپزشک 7616448 خیام‌ – ‌گلایل‌
اکبر طباطبایی دندانپزشک 8437133 دانشگاه‌ –
شیوا طبری دندانپزشک 7620475 سجاد – نبش‌ بهارمج‌بهار
سیداحمدرضا سبط‌ دندانپزشک 8438321 احمدآباد – خ‌قائم‌5
عبدالرضا زینل‌ زاده‌ دندانپزشک 8417133 کویدکترا –
زکیه‌ سخاوتی دندانپزشک 8439578 احمدآباد – عارف
عباسعلی صحافیان‌ دندانپزشک 8417421 دکترا –
فتح‌اله‌ شیبانی دندانپزشک 8433035 احمدآباد – ساختمان‌سهندزر
آذر صدیق‌ دندانپزشک 8591134 چمران – 3راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
حسین‌ صدیقی نژاد دندانپزشک جراح 8403554 احمدآباد – اول‌ عارف‌
زهرا صدرالادبایی دندانپزشک 2221704 امام‌خمینی – مقابل‌باغ‌ ملی
غلامرضا سیفی راد دندانپزشک 8415034 احمدآباد – م‌شریعتیساختمان‌حسینیخو
رحیم‌ شرمین‌ دندانپزشک 8410060 دانشگاه‌ – ‌کفایی
محمدحسن‌ ضرابی دندانپزشک 8433467 دکترا – نبش‌پاستور
محمدعلی ضرابی دندانپزشک جراح 8428595 احمدآباد – مقابل‌گوهرشاد
مهری زرین‌ قلم‌ دندانپزشک 7611344 سجاد – مقابل‌میلاد
حمیدرضا سریری دندانپزشک جراح 6635305 قاسم آباد – چ‌مخابرات‌مقابل‌رفاه‌
مصطفی شریعت‌ یزدی دندانپزشک متخصص‌پروتز 6048161 ‌آزادی5 –
مصطفی شریعت‌ یزدی دندانپزشک 8401256 احمدآباد – خ‌عارف‌
محمد شریف‌ پور دندانپزشک 2708720 طلاب‌خ‌3 –
اسماعیل‌ شریفی دندانپزشک 8543753 چمران‌ –
جواد شریفی دندانپزشک 8417572 دکترا – مقابل‌ بهشت‌
حسین‌ پزشکی راد دندانپزشک 8413646 سناباد – ک‌آفرین‌شمالی
سعید سعیدی دندانپزشک 8405757 ابن‌سینا – روبرویپاستور
نورسیده‌ شفایی دندانپزشک 8617609 وکیل‌آباد – نبش‌غربیسامانیه
علیاصغر شفاعی دندانپزشک 8433319 احمدآباد – ساختمان‌حسینی
حمید کوشان‌ فرد دندانپزشک 6069227 میلاد –
علیرضا کاملان دندانپزشک جراح 8433259 احمدآباد – ‌ابوذر1
مجیدرضا کارگر دندانپزشک 8419140 سناباد – نبش‌آفرین‌
سیدرضا کاظمی دندانپزشک 8404522 ‌احمدآباد – میدان
محمدمهدی کیانوش‌ دندانپزشک 7689929 سجاد – بین‌4راه‌بهاروخیام‌‌
مهدی کیانی دندانپزشک 8422426 راهنمایی23 –
شریف‌ کریمی دندانپزشک 7613825 ‌سجاد –
محمد کریمی ترشیزی دندانپزشک 8438311 سناباد – قبل‌5راه‌سناباد
فتحیه‌ قناعت‌ دندانپزشک 8420047 احمدآباد – ‌محتشمی
مرجانه‌ قوام‌ نصیری دندانپزشک 7619800 ‌سجاد – خ‌بهار5
علی قوامی دندانپزشک جراح 8432175 ‌ابن‌سینا – آرمان‌
مجید قنبرزاده‌ دندانپزشک متخصص‌ ارتدونسی 7688738 فلسطین‌22 –
جلیل‌ قنبرزاده‌ دندانپزشک متخصص‌ پروتز 7631299 فلسطین‌ –
ساسان‌ قهرمانی دندانپزشک 6076363 ملک‌آباد – خ‌مرجان‌ 4
ساسان‌ قهرمانی دندانپزشک 8410060 دانشگاه‌ – ‌کفایی
هاشم‌ قارونی دندانپزشک 8433273 کویدکترا – ابن‌سینا8
حسن‌ قارونی دندانپزشک 8431421 احمدآباد – ساختمان‌73
علی قاضی دندانپزشک 8405763 احمدآباد – مقابل‌هتل‌هما
پری قاضیانی دندانپزشک 8408763 ‌تلویزیون‌ –
جمیله‌ قدوسی دندانپزشک 7615981 ‌سجاد – نبش‌بزرگمهر
جمیله‌ قدوسی دندانپزشک 7628531 فلسطین‌22 –
مجید قیاسی دندانپزشک جراح 8418382 سناباد – نبش‌گلچهره‌جنوبی
جعفر قره‌ چاهی دندانپزشک 8431181 دکترا – جنب‌پاستور
محمدعلی قربانی دندانپزشک 2222195 دانشگاه – بعدمیدان ‌سعدی
محمد علوی بجستانی دندانپزشک 8414089 کویدکترا – ساختمان‌205
حمید(سید) علویان‌ دندانپزشک جراح 7633366 ‌سجاد – جنب‌بانک‌ملی
محمدرضا عمادزاده‌ دندانپزشک 8438080 احمدآباد – ‌بهشت‌1
هدیه‌ علی زاده‌ دندانپزشک 8407158 احمدآباد – ‌کلاهدوز10
الهه‌ عابدزاده‌ دندانپزشک 6045790 میلاد –
ایرج‌ عتیقی مقدم‌ دندانپزشک 8408640 بهشتی30 –
محمود ظفرشاه‌ نژاد دندانپزشک 8416235 فلسطین‌ –
اکبر فلاح‌ رستگار دندانپزشک 8407173 احمدآباد – ساختمان‌44
سنبل‌ فاطمی دندانپزشک جراح 8789987 ‌پیروزی –
سیدمحمد فاطمی دندانپزشک 8541579 ابن‌سینا3 –
منصور فرهنگ‌ دندانپزشک 8789540 رضاشهر – خ‌فرخی
هما فروغیان‌ دندانپزشک 8425156 بهشتی – ‌رودکی20-18
مصطفی فرامرزی دندانپزشک جراح 8547931 امام رضا – امام رضا 70
مریم‌ فرتاب‌ دندانپزشک 8424371 احمدآباد – بعدرضا16
محمدحسن‌‌ فرتاش‌ دندانپزشک 8411920 سناباد –
علیرضا فرجادیان‌ دندانپزشک جراح 7688411 ‌سجاد – چ‌ بزرگمهر
هایده‌ پژند دندانپزشک 8420200 احمدآباد – مقابل‌بی-گوهرش‌
طیبه‌ ژیان‌ طبسی دندانپزشک 8512818 بهار – نبش‌ک‌کامیاب‌

http://ghaemnursing.persianblog.ir/

 

 

This Post Has One Comment

 1. امید

  در لیست دندانپزشکان مشهد
  دکترجهانگیرشیخی
  دندانپزشک
  38408911
  بین سناباد 52و54

Comments are closed.