آدرس و شماره تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اصفهان

لیست نام و نشانی رادیولوژی و سونوگرافی طرف قرارداد استان اصفهان

ردیف نام مراکز آدرس شماره تلفن
1 قائم خ فردوسی – اول خیابان عافیت 2211294
2 مرکزی خ شمس آبادی 2202762
3 بامداد خ شمس آبادی – چهارراه عباس آباد 2352026
4 پارسیان خ چهارباغ بالا – روبروی زمزم 6248867
5 پارک اصفهان چهارباغ بالا – مجتمع تجاری پارک 6670328
6 پل چهارباغ بالا – مجتمع کوثر 6277427
7 دکتر مهری سیروس چهارباغ بالا – کوی شهید هدایتی 6662338
8 رازی چهارراه حکیم نظامی 6246096
9 پارس خیابان بزرگمهر 2674944
10 سپاهان محتشم کاشانی 6255537
11 آریا خیابان امام خمینی – روبروي گز سكه 3318803
12 دکترآسیه زمانی ناصر ( تخصصي دنداني ) اصفهان – توحید میانی – روبروی بانک سامان ساختمان سرو 6268760
13 دکتر شیخی ( تخصصي دنداني ) خ سعادت اباد – پشت آژانس شکیبا 6638307
14 دکترروشنک غفاری ( تخصصي دنداني ) اصفهان – توحید میانی – چهارراه پلیس 6269609
15 دکترمژده مهدیزاده ( تخصصي دنداني ) اصفهان –  خیابان شریعتی –ساختمان فراز
16 ميلاد توحيد مياني – نبش كوچه تقي آباد –ساختمان ميلاد 6628959
17 سی تی اسکن دکتر نادرجمال زاده کاشان – چهارراه آیت اله کاشانی 4454610

4452181

18 دکتر ترکی داران – خیابان فرمانداری 4222332
19 مرکزی شهرضا – خیابان شهید بهشتی – میدان تاسوعا 2222592
20 دکتر علی نوروزی گلپایگان – خیابان آیت اله گلپایگانی 3229677

 

منبع: http://bmi.ir/

Leave a Reply