ظروف کرایه تهران به همراه شماره تلفن تماس و آدرس

ظروف کرایه و تشریفات تفرشی

ظروف کرایه و تشریفات مجالس

آدرس تشریفات تفرشی:

شعبه۱: شهرک غرب.فاز۶  تلفن    ۰۲۱۸۸۳۶۰۸۲۶   و  ۰۲۱۸۸۰۹۸۴۰۶

شعبه ۲: سعادت آباد،ایثار شمالی تلفن    ۲۲۱۴۲۵۷۳

شعبه ۳: زعفرانیه،تقاطع پسیان تلفن     ۰۲۱۲۲۶۶۷۴۸۶   و   ۰۲۱۲۲۶۶۷۴۸۹

مشاهده آدرس سایت و اطلاعات ظروف کرایه تفرشی

ظروف کرایه سعیدی

گل فروشی

خدمات مجالس

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز

ظروف کرایه ظرفچین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – میرداماد

۲۶۴۰۱۰۴۸

 

  ظروف کرایه تفرشی

خدمات مجالس

خنچه عقد و گل آرایی

ظروف کرایه

برگزاری سمینار

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – شهرک قدس

۸۸۰۹۸۴۰۶

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۵۹۲۵

 ظروف کرایه هارطونی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – تهران نو

۷۷۸۱۲۷۰۴

 ظروف کرایه آپادانا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بهشتی

۸۸۷۶۰۴۳۲

 ظروف کرایه گیشا سرو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه جلال آل احمد

۸۸۲۶۷۴۶۱

 ظروف کرایه بزرگمهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۲۲۶۲۴۰

 ظروف کرایه ایمان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۰۸۴۴۵۸

 ظروف کرایه تهرانی – مرکزی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت

۸۸۴۰۶۷۸۵

 ظروف کرایه علی اصغر سیفی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – هاشمی

۶۶۸۳۴۳۳۱

 ظروف کرایه میرحاج

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – آذربایجان

۶۶۹۲۳۶۶۴

 ظروف کرایه رشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۲۰۴۲

 ظروف کرایه اسماعیل قیصری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۳۱۶۱۰

 ظروف کرایه نورهاشمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۵۵۵۶۴-۶

 ظروف کرایه نبرد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – نبرد

۳۳۱۸۸۳۷۱

 ظروف کرایه سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بزرگراه شهیدگمنام

۸۸۰۲۳۴۹۶

 ظروف کرایه اسماعیل تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر

۳۳۵۶۰۶۷۸

 ظروف کرایه ایران زمین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۳۰۴۰

 ظروف کرایه حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – دماوند

۳۳۳۴۴۹۷۴

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۴۴۰۴

ظروف کرایه هارطونی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – تهران نو

۷۷۸۱۲۷۰۴

 ظروف کرایه آپادانا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بهشتی

۸۸۷۶۰۴۳۲

 ظروف کرایه گیشا سرو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه جلال آل احمد

۸۸۲۶۷۴۶۱

 ظروف کرایه بزرگمهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۲۲۶۲۴۰

 ظروف کرایه ایمان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۰۸۴۴۵۸

 ظروف کرایه تهرانی – مرکزی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت

۸۸۴۰۶۷۸۵

 ظروف کرایه علی اصغر سیفی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – هاشمی

۶۶۸۳۴۳۳۱

 ظروف کرایه میرحاج

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – آذربایجان

۶۶۹۲۳۶۶۴

 ظروف کرایه رشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۲۰۴۲

 ظروف کرایه اسماعیل قیصری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۳۱۶۱۰

 ظروف کرایه نورهاشمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۵۵۵۶۴-۶

 ظروف کرایه نبرد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – نبرد

۳۳۱۸۸۳۷۱

 ظروف کرایه سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بزرگراه شهیدگمنام

۸۸۰۲۳۴۹۶

 ظروف کرایه اسماعیل تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر

۳۳۵۶۰۶۷۸

 ظروف کرایه ایران زمین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۳۰۴۰

 ظروف کرایه حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – دماوند

۳۳۳۴۴۹۷۴

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۴۴۰۴

 ظروف کرایه رضا نور

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – پاسداران

۲۲۸۵۴۷۱۳

ظروف کرایه‌محمدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۹ – مهرآباد جنوبی

۶۶۶۱۵۳۰۳

ظروف کرایه‌ظرفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – ولی عصر

۸۸۷۱۳۷۶۸

ظروف کرایه‌اقبال

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – ۱۷ شهریور

۳۳۷۹۷۷۲۱

ظروف کرایه‌آرین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – ۱۷ شهریور

۳۳۳۴۲۳۶۶

ظروف کرایهجعفری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – ولی عصر

۲۲۷۳۷۷۴۰

ظروف کرایه  کریمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – دماوند

۷۷۹۰۶۸۴۳

ظروف کرایه  وحدانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – شهرک کیان شهر

۳۳۸۹۱۳۶۲

ظروف کرایه‌حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۷ – م. شمشیری

۶۶۶۹۵۵۱۴

ظروف کرایه‌دولو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – مصطفی خمینی

۳۳۹۱۳۵۱۳

ظروف کرایه‌مجد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – سرآسیاب دولاب

۳۳۳۴۱۶۹۴

ظروف کرایه‌تهرانی – شعبه ۲

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – شریعتی

۸۸۴۳۵۲۸۱

ظروف کرایه‌صبا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – شریعتی

۷۷۵۰۰۷۶۲

ظروف کرایه‌اسداله جمشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۰ – شهر ری

۵۵۹۰۵۰۱۴۰۱

ظروف کرایه‌ملک

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – قزوین

۵۵۳۸۰۱۱۹

ظروف کرایه‌کاروان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – ستارخان

۶۶۵۰۱۴۰۱

ظروف کرایه‌صداقت

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۳۸۷۴۹۳

ظروف کرایه‌امین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – شریعتی

۲۲۲۳۷۵۸۷

 ظروف کرایه‌شهپر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – نیروی هوایی

۷۷۴۳۶۷۳۳

ظروف کرایه‌خرسندیان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ری

۳۳۵۵۲۰۰۶

ظروف کرایه‌طلوع

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – م. خراسان

۳۳۵۵۲۴۴۱

ظروف کرایه‌پذیرا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – استادحسن بنا

۲۲۵۰۲۶۵۲

 ظروف کرایه‌گواهی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۸۶۲۱۶

 ظروف کرایه‌اتحاد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ری

۳۳۵۶۳۶۷۹

 ظروف کرایه‌آزمون

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – بلوار ابوذر

۳۳۱۹۴۰۱۴

ظروف کرایه‌امینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۶۹۰۹۶

ظروف کرایه‌برادران شیری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – خاوران

۳۳۷۰۴۷۷۲

ظروف کرایه‌البرز

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – نیروی هوایی

۷۷۴۷۶۷۹۳

ظروف کرایه‌آقانور

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت

۷۷۸۹۳۷۹۹

ظروف کرایه‌نیکنام

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۰ – شهر ری

۳۳۷۴۱۱۴۶

ظروف کرایه‌اطمینان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – تهرانپارس

۲۲۵۲۳۱۸۸

ظروف کرایه‌عبداله انصاری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – جنت آباد

۴۴۴۰۹۱۸۶

ظروف کرایه‌دولو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۱۱۸۰

ظروف کرایه‌خوانین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – ولی عصر

۲۲۰۴۳۴۷۹

ظروفکرایه‌سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – ولی عصر

۸۸۷۱۶۲۲۹

ظروف کرایه‌ابوالصدق رمضانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۸۳۴۳۹

ظروف کرایه‌زنجان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – زنجان شمالی

۶۶۰۱۲۶۰۰

ظروف کرایه‌شرکت ضیافت آرا

تهیه غذا (کیترینگ)

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – بنی هاشم

۲۲۵۳۲۱۳۶

ظروف کرایه‌تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – نامجو

۷۷۵۴۰۹۵۰

ظروف کرایه‌کمیل

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – کمیل

۵۵۷۰۲۰۱۱

ظروف کرایه‌داداش بهمن

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۸۱۰۸۹۹

ظروف کرایه‌اقبال

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – م. نبوت

۷۷۹۰۹۲۴۷

ظروف کرایه‌قصر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – قصرالدشت

۶۶۸۷۴۰۹۴

ظروف کرایه‌عباس ملک محمدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۹ – قزوین

۶۶۶۹۶۹۷۱

ظروف کرایه‌امیر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۹۵۰۹۸

ظروف کرایه‌زهرایی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۰۹۰۰۱۵

ظروف کرایه‌غرب

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۹۴۰۳

ظروف کرایه‌محمد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – خاوران

۳۳۷۰۶۰۸۶

ظروف کرایهاباصالح

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۷۴۸۴۵

ظروف کرایه سیاوش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۷۶۲۶۸

ظروف کرایه‌غرب تهران

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه کاشانی

۴۴۰۰۱۲۱۳

ظروف کرایه‌سعید

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۲ – شهرک راه آهن

۴۴۷۲۷۸۱۷

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – انقلاب

۷۷۵۰۶۳۲۳

ظروف کرایه‌آزمون

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۱۹۱۵۴

ظروف کرایه‌شرق

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – استادحسن بنا

۲۲۹۴۳۱۵۸

ظروف کرایه‌درویش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۱ – تهرانسر

۴۴۵۱۳۱۹۲

ظروف کرایه‌جام

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – تهرانپارس

۷۷۳۲۵۵۰۵

ظروف کرایه‌ظروفچیان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان

۶۶۸۷۵۴۹۵

ظروف کرایه‌ظرفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – ستارخان

۴۴۳۶۸۳۰۷

ظروف کرایه‌شمیران ظروف

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – شریعتی

۲۲۷۳۷۱۴۷

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – م. ابن سینا

۷۷۶۳۵۲۴۸

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – قزوین

۵۵۳۶۹۷۹۷

 ظروف کرایه‌مهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – اوین

۲۲۳۴۴۵۷۰

ظروف کرایه‌باقری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۰۴۷۷۵

ظروف کرایه‌حمید

خدمات مجالس

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – کلاهدوز

۲۲۰۰۲۰۹۳

ظروف کرایه‌اتریش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۲ – شهرک راه آهن

۴۴۷۰۸۱۸۱

ظروف کرایه‌جشنواره عروس

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۸ – شهرک ولی عصر

۶۶۲۱۱۶۳۸

ظروف کرایهتشریفات پاپیون

تهیه غذا (کیترینگ)

خدمات مجالس

ظروف کرایه

برگزاری سمینار

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – برادران موحد دانش

۲۶۱۱۳۵۷۶

ظروف کرایه المهدی (کرایه کولر)

خدمات مجالس

ظروف‌کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – بزرگراه محلاتی

۳۳۱۸۴۹۳۱

ظروف کرایه سهروردی

منبع: http://www.rajeoon.com/

Leave a Reply