بهترین آرایشگاه های مردونه در تهران

4.5
(87)

دوستان, آدرس و شماره تلفن چند تا آرایشگاه مردانه را در تهران براتون از سایتی بازگو میکنیم اما ما هیچگونه اطلاعی متاسفانه از خوب یا بد بودن آنها نداریم!

آرایشگاه سناتور
نام مدیریت:
شماره تماس:44733603
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

دریاچه چیتگر، بلوار کاج آرایشگاه سناتور

آرایشگاه مردانه رضا
نام مدیریت:
شماره تماس:66431451
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 11 – جمهوری – خ. حسن نوفلاح – پ. 4 آرایشگاه مردانه رضا

آرایشگاه مردانه رضا

نام مدیریت:
شماره تماس:33819703
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 15 – افسریه – خ. ایران منش – خ. برادران فخارنیا – پ. 518 آرایشگاه مردانه رضا

آرایشگاه مردانه نیو فیس

نام مدیریت:
شماره تماس:44120356
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – بزرگراه کاشانی – خ. محرابی – نبش شفایی – پ. 30 آرایشگاه مردانه نیو فیس

آرایشگاه مردانه جاوید

نام مدیریت:
شماره تماس:22004873
شماره همراه: 9126013437
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 03 – کلاهدوز (دولت) – خ. نعمتی – بن بست مهریزی – پ. 3 آرایشگاه مردانه جاوید

آرایشگاه مردانه چلسی

نام مدیریت:
شماره تماس:33129571
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 12 – خراسان – نبش کوچه تفرشی – پ. 146 آرایشگاه مردانه چلسی

آرایشگاه مردانه قبیله

نام مدیریت:
شماره تماس:44808518
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – پونک – شهرک نفت – نبش کوچه سوم آرایشگاه مردانه قبیله

آرایشگاه مردانه اسماعیل

نام مدیریت:
شماره تماس:33306219
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 13 – م. امام حسین – خ. مرتجایی – ک. سیدکاظم کاهه – پ. 268 آرایشگاه مردانه اسماعیل

آرایشگاه مردانه توکل

نام مدیریت:
شماره تماس:22373826
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – بلوار فرحزادی – م. فرحزادی – خ. شهیدمحمدمهدی فرحزادی – پ. 201 آرایشگاه مردانه توکل

آرایشگاه مردانه زریوار

نام مدیریت:
شماره تماس:22361623
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – بلوار فرحزادی – خ. امامزاده داود – پ. 40/1 آرایشگاه مردانه زریوار

آرایشگاه مردانه محمدی

نام مدیریت:
شماره تماس:44200570
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. رئیسی – پ. 42 آرایشگاه مردانه محمدی

آرایشگاه مردانه قائم

نام مدیریت:
شماره تماس:66019631
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 09 – هاشمی – خ. مجید سلیمی – پ. 3 آرایشگاه مردانه قائم

آرایشگاه مردانه بهمن

نام مدیریت:
شماره تماس:33355263
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 13 – م. امام حسین – خ. مرتجایی – ک. امیر نظری – پ. 111 آرایشگاه مردانه بهمن

آرایشگاه مردانه سپید و سیاه

نام مدیریت:
شماره تماس:66911431
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 11 – آزادی – خ. کاوه – خ. دیلمان – پ. 30 آرایشگاه مردانه سپید و سیاه

آرایشگاه مردانه فرخ

نام مدیریت:
شماره تماس:44414828
شماره همراه: 9126969828
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – جنت آباد – نرسیده به چهارراه ایرانپاس – ک. هشتم (کلاشک) – پ. 61 آرایشگاه مردانه فرخ

آرایشگاه مردانه سینا

نام مدیریت:
شماره تماس:88278907
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. پاک شمالی – ک. احسان – پ. 7 آرایشگاه مردانه سینا

آرایشگاه مردانه ارکید

نام مدیریت:
شماره تماس:66523893
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. نیایش – خ. امام منتظر – پ. 13 آرایشگاه مردانه ارکید

آرایشگاه مردانه رحیم

نام مدیریت:
شماره تماس:22294023
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 01 – برادران موحد دانش (اقدسیه) – جنب مسجد امام جعفر صادق – پ. 100 – پاساژ صادقیه – ط. زیرین آرایشگاه مردانه رحیم

آرایشگاه مردانه محمد

نام مدیریت:
شماره تماس:33174433
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 14 – بزرگراه محلاتی – م. محلاتی – خ. تکیه اکبرآبادی – پ. 2 آرایشگاه مردانه محمد

آرایشگاه آقایان

نام مدیریت:
شماره تماس:44500767
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 21 – تهرانسر – بلوار اصلی – خ. 22 – پ. 54 آرایشگاه آقایان

آرایشگاه مردانه نیو فیس

نام مدیریت:
شماره تماس:22546947
شماره همراه: 9123019243
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

آرایشگاه مردانه نیو فیس

آرایشگاه مردانه رضا

نام مدیریت:
شماره تماس:33019048
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

تهران -منطقه 14 – بزرگراه محلاتی – نرسیده به میدان محلاتی – خ. ارجمندی راد – پ. 29 آرایشگاه مردانه رضا

آرایشگاه مردانه ایرانیان

نام مدیریت:
شماره تماس: 88929824~5
شماره همراه: 9123016131
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 06 – م. ولی عصر – مرکز تجارت ایرانیان – ط. زیرهمکف – واحد 26/1TB آرایشگاه مردانه ایرانیان

آرایشگاه مردانه قصر نور

نام مدیریت:
شماره تماس:55504053
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 19 – خانی آباد نو – خ. میثاق – مجتمع مسکونی 22 بهمن – پ. 106 آرایشگاه مردانه قصر نور

آرایشگاه مردانه باربامو

نام مدیریت:
شماره تماس:66653902
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

آرایشگاه مردانه باربامو

آرایشگاه مردانه کاج

نام مدیریت:
شماره تماس:22446493
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 01 – بزرگراه ارتش – شهرک محلاتی – م. محلاتی – خ. نخل – بلوار کنگان – ک. 6 – پ. 13 آرایشگاه مردانه کاج

آرایشگاه مردانه مانوئل

نام مدیریت:
شماره تماس:44265459
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. رئیسی – ک. بهنام – پ. 10 آرایشگاه مردانه مانوئل

آرایشگاه مردانه پیرایش

نام مدیریت:
شماره تماس:44478764
شماره همراه: 9196052921
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – م. پونک – جنب مجتمع بوستان – ک. کربلایی – درب بازار فرش – بالای ورودی آبشار – پ. 832 آرایشگاه مردانه پیرایش

آرایشگاه مردانه قبیله

نام مدیریت:
شماره تماس:44496147
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – پونک – بلوار کمالی – نرسیده به میدان تره بار آرایشگاه مردانه قبیله

آرایشگاه مردانه کاندید

نام مدیریت:
شماره تماس:22238899
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 01 – قیطریه – روبروی پارک قیطریه – پاساژ قیطریه – واحد 15 آرایشگاه مردانه کاندید

آرایشگاه مردانه نیو فیس

نام مدیریت:
شماره تماس:88323608
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 07 – م. 7 تیر – پ. 59 آرایشگاه مردانه نیو فیس

آرایشگاه مردانه میلاد

نام مدیریت:
شماره تماس:33808747
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 15 – خاوران – اسلام آباد – 15 متری دوم – ک. شانزدهم – پ. 38 آرایشگاه مردانه میلاد

آرایشگاه مردانه ریزار

نام مدیریت:
شماره تماس:55058238
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 16 – رجایی – ایستگاه پل پیچ – پ. 220 آرایشگاه مردانه ریزار

آرایشگاه مردانه سی سه بونیتا

نام مدیریت:
شماره تماس:22045134
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 03 – آفریقا (جردن) – ک. طاهری – پ. 38 آرایشگاه مردانه سی سه بونیتا

آرایشگاه مردانه شهر مو

نام مدیریت:
شماره تماس:44019586
شماره همراه: 9122261629
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – بلوار فردوس شرق – روبروی خیابان عقیل – ساختمان میلاد – واحد 9 آرایشگاه مردانه شهر مو

آرایشگاه مردانه افق

نام مدیریت:
شماره تماس:66940830
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – بین خیابان کوثر اول و دوم – بازارچه توحید – واحد 6 آرایشگاه مردانه افق

آرایشگاه مردانه یاس

نام مدیریت:
شماره تماس:22408065
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 01 – اوین – خ. کچویی – خ. اعرابی – پ. 16 آرایشگاه مردانه یاس

آرایشگاه مردانه تاپ کات

نام مدیریت:
شماره تماس:77558017
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 07 – مدنی (نظام آباد) – خ. نظری – پ. 12/1 آرایشگاه مردانه تاپ کات

آرایشگاه مردانه سعید

نام مدیریت:
شماره تماس:44507115
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 21 – تهرانسر – ک. 40 – پ. 38 آرایشگاه مردانه سعید

آرایشگاه مردانه چهره

نام مدیریت:
شماره تماس:33503752
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

تهران -منطقه 12 – سه راه امین حضور – ک. آبشار غربی – ک. حمام نواب – پ. 305 آرایشگاه مردانه چهره

آرایشگاه مردانه دانیال

نام مدیریت:
شماره تماس:(021) 77332537 (021) 77780610
شماره همراه: 9125360792
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 04 – تهرانپارس – فلکه سوم – م. شاهد – خ. 196 شرقی – خ. پ137 آرایشگاه مردانه دانیال

آرایشگاه مردانه چلسی

نام مدیریت:
شماره تماس:77565297
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 07 – اجاره دار (خواجه نظام الملک) – خ. شیخ صفی – پ. 118 آرایشگاه مردانه چلسی

آرایشگاه مردانه پارادایس

نام مدیریت:
شماره تماس:55955124
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 20 – شهر ری – خ. پیلغوش – پ. 73 آرایشگاه مردانه پارادایس

آرایشگاه مردانه سناتور

نام مدیریت:
شماره تماس:88045994
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 03 – ده ونک – خ. شرافتی – پ. 239 آرایشگاه مردانه سناتور

آرایشگاه فیس تو فیس

نام مدیریت: علیرضا بلالی
شماره تماس:88089685
شماره همراه: 09122239047
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

شهرک غرب، فاز 6 ، مجتمع گل افشان، کوچه قائم، قسمت اداری، ط اول، واحد 206 آرایشگاه فیس تو فیس

آرایشگاه مردانه کارن کلاب 3

نام مدیریت:
شماره تماس:77745677
شماره همراه: 9393229033
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 08 – تهرانپارس – فلکه دوم – روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان سبز – واحد 13 آرایشگاه مردانه کارن کلاب 3

آرایشگاه مردانه رز سیاه

نام مدیریت:
شماره تماس:77726159
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 08 – تهرانپارس – فلکه اول – خ. 144 شرقی – ساختمان ایرانیان – پ. 29 آرایشگاه مردانه رز سیاه

آرایشگاه دیپلمات

نام مدیریت:هاشملو
شماره تماس:88574204
شماره همراه: 09121857844
وب سایت:http://www.dhs.ir
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

شهرک غرب ابتدای فاز3 مرکز تجاری شهرک غرب طبقه 2 واحد 47 آرایشگاه دیپلمات

آرایشگاه مردانه چلیپا

آرایشگاه مردانه چلیپا

نام مدیریت:
شماره تماس:66431934
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

خیابان ستارخان – ابتدای خیابان پاتریس – روبروی پالاز موکت آرایشگاه مردانه چلیپا

خدمات آرایش داماد فرشید

نام مدیریت:فرشید خدایی
شماره تماس:
شماره همراه: 09190911150
وب سایت:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

محدوده چهارراه پاسداران ، دولت خدمات آرایش داماد فرشید

منبع: www.bia2aroosi.com

 

 

آیا این مطلب رو دوست داشتید؟

لطفآ با ماوس برین روی قلب ها , اول ببینین زیر قلب ها چی مینویسه بعدا کلیک کنین که اشتباهی رای ندین , ۵ قلب عالی, ۱ قلب خیلی بد

متوسط رای ها 4.5 / 5. Vote count تعداد آرا : 87

تا حالا کسی رای نداده, شما اولین نفر باشید !

واقعا متاسفیم که این مطلب رو دوست نداشتین, اگراشتباهی ۱ دادین در قسمت کامنت همین نوشته بنویسین تا بلاک نشین !

خواهشا, پیشنهاد بدین چطوری بهترش کنیم اگر از ما جواب میخواین ایمیل آدرستون رو اینجا بنویسین

Tell us how we can improve this post? خواهشا, پیشنهاد بدین چطوری بهترش کنیم اگر از ما جواب میخواین ایمیل آدرستون رو اینجا بنویسین

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *