بهترین آرایشگاه های مردونه در تهران

دوستان, آدرس و شماره تلفن چند تا آرایشگاه مردانه را در تهران براتون از سایتی بازگو میکنیم اما ما هیچگونه اطلاعی متاسفانه از خوب یا بد بودن آنها نداریم!

آرایشگاه سناتور
نام مدیریت:
شماره تماس:44733603
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

دریاچه چیتگر، بلوار کاج آرایشگاه سناتور

آرایشگاه مردانه رضا
نام مدیریت:
شماره تماس:66431451
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 11 – جمهوری – خ. حسن نوفلاح – پ. 4 آرایشگاه مردانه رضا

آرایشگاه مردانه رضا

نام مدیریت:
شماره تماس:33819703
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 15 – افسریه – خ. ایران منش – خ. برادران فخارنیا – پ. 518 آرایشگاه مردانه رضا

آرایشگاه مردانه نیو فیس

نام مدیریت:
شماره تماس:44120356
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – بزرگراه کاشانی – خ. محرابی – نبش شفایی – پ. 30 آرایشگاه مردانه نیو فیس

آرایشگاه مردانه جاوید

نام مدیریت:
شماره تماس:22004873
شماره همراه: 9126013437
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 03 – کلاهدوز (دولت) – خ. نعمتی – بن بست مهریزی – پ. 3 آرایشگاه مردانه جاوید

آرایشگاه مردانه چلسی

نام مدیریت:
شماره تماس:33129571
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 12 – خراسان – نبش کوچه تفرشی – پ. 146 آرایشگاه مردانه چلسی

آرایشگاه مردانه قبیله

نام مدیریت:
شماره تماس:44808518
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – پونک – شهرک نفت – نبش کوچه سوم آرایشگاه مردانه قبیله

آرایشگاه مردانه اسماعیل

نام مدیریت:
شماره تماس:33306219
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 13 – م. امام حسین – خ. مرتجایی – ک. سیدکاظم کاهه – پ. 268 آرایشگاه مردانه اسماعیل

آرایشگاه مردانه توکل

نام مدیریت:
شماره تماس:22373826
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – بلوار فرحزادی – م. فرحزادی – خ. شهیدمحمدمهدی فرحزادی – پ. 201 آرایشگاه مردانه توکل

آرایشگاه مردانه زریوار

نام مدیریت:
شماره تماس:22361623
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – بلوار فرحزادی – خ. امامزاده داود – پ. 40/1 آرایشگاه مردانه زریوار

آرایشگاه مردانه محمدی

نام مدیریت:
شماره تماس:44200570
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. رئیسی – پ. 42 آرایشگاه مردانه محمدی

آرایشگاه مردانه قائم

نام مدیریت:
شماره تماس:66019631
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 09 – هاشمی – خ. مجید سلیمی – پ. 3 آرایشگاه مردانه قائم

آرایشگاه مردانه بهمن

نام مدیریت:
شماره تماس:33355263
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 13 – م. امام حسین – خ. مرتجایی – ک. امیر نظری – پ. 111 آرایشگاه مردانه بهمن

آرایشگاه مردانه سپید و سیاه

نام مدیریت:
شماره تماس:66911431
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 11 – آزادی – خ. کاوه – خ. دیلمان – پ. 30 آرایشگاه مردانه سپید و سیاه

آرایشگاه مردانه فرخ

نام مدیریت:
شماره تماس:44414828
شماره همراه: 9126969828
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – جنت آباد – نرسیده به چهارراه ایرانپاس – ک. هشتم (کلاشک) – پ. 61 آرایشگاه مردانه فرخ

آرایشگاه مردانه سینا

نام مدیریت:
شماره تماس:88278907
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. پاک شمالی – ک. احسان – پ. 7 آرایشگاه مردانه سینا

آرایشگاه مردانه ارکید

نام مدیریت:
شماره تماس:66523893
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. نیایش – خ. امام منتظر – پ. 13 آرایشگاه مردانه ارکید

آرایشگاه مردانه رحیم

نام مدیریت:
شماره تماس:22294023
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 01 – برادران موحد دانش (اقدسیه) – جنب مسجد امام جعفر صادق – پ. 100 – پاساژ صادقیه – ط. زیرین آرایشگاه مردانه رحیم

آرایشگاه مردانه محمد

نام مدیریت:
شماره تماس:33174433
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 14 – بزرگراه محلاتی – م. محلاتی – خ. تکیه اکبرآبادی – پ. 2 آرایشگاه مردانه محمد

آرایشگاه آقایان

نام مدیریت:
شماره تماس:44500767
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 21 – تهرانسر – بلوار اصلی – خ. 22 – پ. 54 آرایشگاه آقایان

آرایشگاه مردانه نیو فیس

نام مدیریت:
شماره تماس:22546947
شماره همراه: 9123019243
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

آرایشگاه مردانه نیو فیس

آرایشگاه مردانه رضا

نام مدیریت:
شماره تماس:33019048
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

تهران -منطقه 14 – بزرگراه محلاتی – نرسیده به میدان محلاتی – خ. ارجمندی راد – پ. 29 آرایشگاه مردانه رضا

آرایشگاه مردانه ایرانیان

نام مدیریت:
شماره تماس: 88929824~5
شماره همراه: 9123016131
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 06 – م. ولی عصر – مرکز تجارت ایرانیان – ط. زیرهمکف – واحد 26/1TB آرایشگاه مردانه ایرانیان

آرایشگاه مردانه قصر نور

نام مدیریت:
شماره تماس:55504053
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 19 – خانی آباد نو – خ. میثاق – مجتمع مسکونی 22 بهمن – پ. 106 آرایشگاه مردانه قصر نور

آرایشگاه مردانه باربامو

نام مدیریت:
شماره تماس:66653902
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

آرایشگاه مردانه باربامو

آرایشگاه مردانه کاج

نام مدیریت:
شماره تماس:22446493
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 01 – بزرگراه ارتش – شهرک محلاتی – م. محلاتی – خ. نخل – بلوار کنگان – ک. 6 – پ. 13 آرایشگاه مردانه کاج

آرایشگاه مردانه مانوئل

نام مدیریت:
شماره تماس:44265459
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – خ. رئیسی – ک. بهنام – پ. 10 آرایشگاه مردانه مانوئل

آرایشگاه مردانه پیرایش

نام مدیریت:
شماره تماس:44478764
شماره همراه: 9196052921
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – م. پونک – جنب مجتمع بوستان – ک. کربلایی – درب بازار فرش – بالای ورودی آبشار – پ. 832 آرایشگاه مردانه پیرایش

آرایشگاه مردانه قبیله

نام مدیریت:
شماره تماس:44496147
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – پونک – بلوار کمالی – نرسیده به میدان تره بار آرایشگاه مردانه قبیله

آرایشگاه مردانه کاندید

نام مدیریت:
شماره تماس:22238899
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 01 – قیطریه – روبروی پارک قیطریه – پاساژ قیطریه – واحد 15 آرایشگاه مردانه کاندید

آرایشگاه مردانه نیو فیس

نام مدیریت:
شماره تماس:88323608
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 07 – م. 7 تیر – پ. 59 آرایشگاه مردانه نیو فیس

آرایشگاه مردانه میلاد

نام مدیریت:
شماره تماس:33808747
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 15 – خاوران – اسلام آباد – 15 متری دوم – ک. شانزدهم – پ. 38 آرایشگاه مردانه میلاد

آرایشگاه مردانه ریزار

نام مدیریت:
شماره تماس:55058238
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 16 – رجایی – ایستگاه پل پیچ – پ. 220 آرایشگاه مردانه ریزار

آرایشگاه مردانه سی سه بونیتا

نام مدیریت:
شماره تماس:22045134
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 03 – آفریقا (جردن) – ک. طاهری – پ. 38 آرایشگاه مردانه سی سه بونیتا

آرایشگاه مردانه شهر مو

نام مدیریت:
شماره تماس:44019586
شماره همراه: 9122261629
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 05 – بلوار فردوس شرق – روبروی خیابان عقیل – ساختمان میلاد – واحد 9 آرایشگاه مردانه شهر مو

آرایشگاه مردانه افق

نام مدیریت:
شماره تماس:66940830
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 02 – ستارخان – بین خیابان کوثر اول و دوم – بازارچه توحید – واحد 6 آرایشگاه مردانه افق

آرایشگاه مردانه یاس

نام مدیریت:
شماره تماس:22408065
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

منطقه 01 – اوین – خ. کچویی – خ. اعرابی – پ. 16 آرایشگاه مردانه یاس

آرایشگاه مردانه تاپ کات

نام مدیریت:
شماره تماس:77558017
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 07 – مدنی (نظام آباد) – خ. نظری – پ. 12/1 آرایشگاه مردانه تاپ کات

آرایشگاه مردانه سعید

نام مدیریت:
شماره تماس:44507115
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 21 – تهرانسر – ک. 40 – پ. 38 آرایشگاه مردانه سعید

آرایشگاه مردانه چهره

نام مدیریت:
شماره تماس:33503752
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

تهران -منطقه 12 – سه راه امین حضور – ک. آبشار غربی – ک. حمام نواب – پ. 305 آرایشگاه مردانه چهره

آرایشگاه مردانه دانیال

نام مدیریت:
شماره تماس:(021) 77332537 (021) 77780610
شماره همراه: 9125360792
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 04 – تهرانپارس – فلکه سوم – م. شاهد – خ. 196 شرقی – خ. پ137 آرایشگاه مردانه دانیال

آرایشگاه مردانه چلسی

نام مدیریت:
شماره تماس:77565297
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 07 – اجاره دار (خواجه نظام الملک) – خ. شیخ صفی – پ. 118 آرایشگاه مردانه چلسی

آرایشگاه مردانه پارادایس

نام مدیریت:
شماره تماس:55955124
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 20 – شهر ری – خ. پیلغوش – پ. 73 آرایشگاه مردانه پارادایس

آرایشگاه مردانه سناتور

نام مدیریت:
شماره تماس:88045994
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 03 – ده ونک – خ. شرافتی – پ. 239 آرایشگاه مردانه سناتور

آرایشگاه فیس تو فیس

نام مدیریت: علیرضا بلالی
شماره تماس:88089685
شماره همراه: 09122239047
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

شهرک غرب، فاز 6 ، مجتمع گل افشان، کوچه قائم، قسمت اداری، ط اول، واحد 206 آرایشگاه فیس تو فیس

آرایشگاه مردانه کارن کلاب 3

نام مدیریت:
شماره تماس:77745677
شماره همراه: 9393229033
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 08 – تهرانپارس – فلکه دوم – روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان سبز – واحد 13 آرایشگاه مردانه کارن کلاب 3

آرایشگاه مردانه رز سیاه

نام مدیریت:
شماره تماس:77726159
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

ایران – تهران -منطقه 08 – تهرانپارس – فلکه اول – خ. 144 شرقی – ساختمان ایرانیان – پ. 29 آرایشگاه مردانه رز سیاه

آرایشگاه دیپلمات

نام مدیریت:هاشملو
شماره تماس:88574204
شماره همراه: 09121857844
وب سایت:http://www.dhs.ir
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

شهرک غرب ابتدای فاز3 مرکز تجاری شهرک غرب طبقه 2 واحد 47 آرایشگاه دیپلمات

آرایشگاه مردانه چلیپا

آرایشگاه مردانه چلیپا

نام مدیریت:
شماره تماس:66431934
شماره همراه:
وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

خیابان ستارخان – ابتدای خیابان پاتریس – روبروی پالاز موکت آرایشگاه مردانه چلیپا

خدمات آرایش داماد فرشید

نام مدیریت:فرشید خدایی
شماره تماس:
شماره همراه: 09190911150
وب سایت:
اینستاگرام:
تلگرام:

آدرس:

محدوده چهارراه پاسداران ، دولت خدمات آرایش داماد فرشید

منبع: www.bia2aroosi.com

Leave a Reply