آقا این برنامه امشب خندوانه با جناب خان و هدایت هاشمی خیلی خوب بود, حالا بگین چرا!
اولا این اقای هدایت هاشمی که من تا حالا اسمشم نشنیده بودم, همشهری ما از کار در اومد, اون که هیچی, فامیل هم در اومدیم!سببی البته!
ولی از همه اونا مهمتر, شعر قشنگی بود که خوندن, این آهنگ ننه گلمحمد, شعر یا هرچی اسمش هست تو شهر ما از هرچی بگین معروف تره, ما ها رو از بچگی با این شعر بزرگ میکردن, همه بلد بودن, البته اینو مادر گلمحمد وقتی نشسته بالای جنازه گل محمد خونده و نه اونجوری که آقا هدایت تعریف کرد!

خیلی قشنگ و سوزناکه, یک مادر بشینه بالای مرده پسرش و براش شعر بخونه, اونم مادر کسی که یکی از قهرمان های شهر ما بوده!
تعجب کردم که جناب خان اینو از کجا بلد بود, خانوم سیما بینا هم اینو یکبار  در فستیوالی در هلند خونده بودن.

اینم شعر کامل ننه گلمحمد :

گل محمد قهرمان رمان کلیدر
صد بار گفتم همچی مکو ننه گل محمد زلفای سیا ر قیچی مکو ننه گل محمد

صد بار گفتم پلاو مخار ننه گل محمد ور دور کوه ها تاو مخار ننه گل محمد

صد بار گفتم یاغی مرا ننه گل محمد رفیق الداغی مرا ننه گل محمد

امروز که دور دورونس ننه گل محمد اسب سیات د جولونس ننه گل محمد

ای جولونا همیشه نیس ننه گل محمد اسب سیات د بیشه نیس ننه گل محمد

وصف شما د ایرونس ننه گل محمد عکس شما د تهرونس ننه گل محمد

کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد کو درق و درق هف تیرت ننه گل محمد

کو اجاقت کو اتاقت ننه گل محمد کو برارای قولچماقت ننه گل محمد

گل محمد د خاو بی ی ننه گل محمد تفنگشم برنو بی ی ننه گل محمد

او تخمرغای لای نونت ننه گل محمد آخر نرف نیش جونت ننه گل محمد

قت بلندت شوه رفت ننه گل محمد زن قشنگت بیوه رف ننه گل محمد

الای بمیره قاتلت ننه گل محمد خنک ر و دل مارت ننه گل محمد

 

دیدگاهتان را بنویسید