ترانه تاجیکی موره متو بی بی ریحان و عمو رحمان

موره متو= سرگردونم نکن
بی‌بی ریحان و عمو رحمان

دیشب شب تابستان، بی‌بی ریحان
چای تلخه دم کرده، بی‌بی ریحان

گل رو بردم به بازار، بابا رحمان
خریدم دو گوشوار
گوشواره در گوش کردم، شما رو بیهوش کردم
گوشواره در گوش کردم، همه رو بیهوش کردم

دیدگاهتان را بنویسید