تشویق تماشاگران بعد از دیدن فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی فستیوال کن 2016

دیدگاهتان را بنویسید