بسیاری از افراد از تعداد چنگال، کارد و قاشق بر سر میز رستورا نهتل های لوکس گیج شده، زمان و طرز استفاده از هر کدام را به درستی نمی دانند. این مسئله همراه با طرز صحیح استفاده از دستمال سفره، نوع خاص میل کردن بعضی از غذاها و آداب کلی رفتار و صحبت در یک میهمانی رسمی، موضوعی است که در این مطلب به عنوان اصول برتر در ضیافت های تشریفاتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. قواعد در این حوزه ممکن است از هتلی به هتل دیگر )جایی به جای دیگر( متفاوت باشد ولی توصیه هایی که در ادامه می آید در ا کثر مواقع به درد شما خواهد خورد. همچنین ممکن است رزرو هتل های برتر دنیا هم قواعد خاص خودش را داشته باشد.

کارد و چنگال و قواعد استفاده از آنها

استفاده از کارد و چنگال های بسیاری که اطراف بشقاب چیده می شوند، همیشه چالشی برای افرادی که به این شکل از صرف غذا عادت ندارند می باشد. بر سر میزی که با قواعد صحیح میزآرایی و تشریفات چیده شده است معمولا مجموع های از چنگال ها را در سمت چپ بشقاب خود و مجموع های از کارد و قاشق را در سمت راست آن می بینید (معمولا میزها برای افراد راست دست چیده می شوند). قاعده بسیار آسان در این موقعیت استفاده از این وسایل از سمت خارج به داخل می باشد بدین گونه که ابزار برند های که در دورترین نقطه از بشقاب شما قرار دارند برای وعده اول مورد استفاده قرار می گیرند. ا گر باز هم در موقعیتی قرار گرفتید که مطمئن نبودید باید چه کاری را انجام دهید همواره بهترین راه نگاه کردن و تقلید از میزبان است. همیشه سعی کنید مقدار کمی از غذا را هر بار بردارید و میل کنید و در میان هر کدام از این دفعات ابزار برنده (کارد و چنگال) را پائین آورید. وقتی کارد و چنگال را پائین می گذارید آنها را روی بشقاب قرار دهید و هیچ گاه آن را دوباره روی میز نگذارید و یا نیمی از آن در بشقاب و نیمی دیگر را بیرون از آن). نوکِ کارد و چنگال را روی هم قرار داده (ا گر دو عدد ابزار را در دست دارید) یا ا گر تنها یک ابزار در دست دارید آن را مایل روی بشقاب قرار دهید. این کار به پیشخدمت می گوید که شما هنوز غذا خوردن را تمام نکرد ه اید. هر گاه که غذای خود را تمام کردید به طور عمودی کارد و چنگال خود را کنار هم در مرکز بشقاب خود قرار دهید. دندانه های چنگال باید به سمت بالا و سمت برنده کارد هم باید به سمت مرکز، رو به چنگال قرار گیرد.

همواره سعی کنید کارد و چنگال را با هم در دو دست خود بگیرید، نباید غذای خود را در همان ابتدا قطعه قطعه کنید و بعد از آن تنها از چنگال استفاده کنید (این کار به طور سنتی در آمریکا معمول است ولی در اروپا این طور نیست). دندانه چنگال شما باید همیشه به سمت بشقاب و پایین باشد- برای غذاهای مشکل مثل حبوبات می توانید از کارد خود برای قرار دادن آنها روی چنگال خود استفاده کنید. البته باید توجه داشته باشید که هیچ گاه از چنگال به تنهایی به عنوان قاشق استفاده نکنید. هر قسمتی از غذا که بر روی زمین افتاد را بر ندارید، آن قسمت توسط پیشخدمت جایگزین می شود.

قاشق سو پخوری

قاشق های سو پخوری به دو شکل موجود هستند- یکی به شکل یک کاسه گرد و دیگری به شکل تخ ممرغ. وقتی که سوپ میل می شود، ظرف سوپ باید روی میز باقی بماند. خوردن و سر کشیدن سوپ از درون بشقاب هیچ گاه پسندیده و قابل قبول نیست. برای میل سوپ قاشق خود را از مرکز بشقاب به سمت لبه دورتر بشقاب برده و آن را نیمه پر کنید و آنگاه قاشق را به طرف دهان خود برده (هیچ گاه سر خود را به سمت قاشق نبرید) و از لبه قاشق سوپ را به شکل نوشیدن از لبه لیوان بنوشید و هیچ گاه کل قاشق را در دهان خود قرار ندهید. البته باید دقت کنید که به اصطلاح هورت نکشید.

دسر و پودینگ

پودینگ نباید با دسر اشتباه گرفته شود (از این رو که وعده کاملا جدا می باشند که یکی می تواند جای دیگری را بگیرد). پودینگ به طور معمول وعد های است از رسته شیرینی جات در حالیکه دسر معمولا از میوه یا پنیر تشکیل می شود.
برای صرف پودینگ معمولا چنگال و قاشق با هم استفاده می شود. قاشق پودینگ به همان نحوی که کارد را در دست خود می گیرید گرفته می شود به طوریکه قسمت گود قاشق به سمت داخل قرار داشته باشد و برای افراد راست دست در دست راست قرار می گیرد. چنگال پودینگ تنها به عنوان کمک کننده در کنار قاشق استفاده می شود از این رو چنگال پودینگ را نباید هیچ گاه در دهان خود قرار دهید. از چنگال خود استفاده کنید، قسمتی از پودینگ را به سمت قاشق خود که آن را به سمت چنگال متمایل کرده اید هل دهید، و همان طور که قاشق را به سمت دهان خود می برید کمی آن را مایل کنید تا قسمت گود آن در این حالت رو به بالا قرار گیرد. وقتی که خوردنتان تمام شد همان قواعد برای برگرداندن کارد و چنگال بر روی بشقاب نیز کاربرد دارد. به جای قرارگیری در جای معمول کارد و چنگال در کنار بشقاب گاهی کارد و چنگال پودینگ به طور مستقیم بالای بشقاب قرار داده می شود.

آداب دستمال سفره

دستمال سفره فقط برای تمیز کردن اطراف دهان آن هم با ضرباتی آرام می باشد. هیچ گاه با کشیدن آن به روی پوست خود عمل تمیز کردن را انجام ندهید. دستمال سفره باید باز شده و روی زانوهای شما قرار گیرد. به هیچ وجه پذیرفته نیست که آن را درون لباس یا پیراهن خود قرار دهید. ا گر به هر دلیلی مجبور به ترک صندلی خود شدید آن را روی صندلی خود قرار دهید این کار به منزله قصد شما برای بازگشت به صندلی برای خدمتکار به حساب می آید. ا گر احیانا دستمال شما روی زمین افتاد، برداشتن آن عیب به شمار نمی رود مگر اینکه در نزدیک میز شما خدمتکاری مقیم برای انجام امور میهمانان وجود داشته باشد. هرگاه نیز میل کردن شما تمام شد، دستمال را به گون های مرتب (نه اینکه کاملا تا کنید) کنار بشقاب خود در سمت چپ بگذارید.
در مقاله بعد به قواعد صرف غذا به طور کلی، نشستن و و طرز قرارگیری بدن بر سر میز، نحوه صحیح صحبت و دیگر قواعد اصلی در موقعی تهای رسمی و بر سر میز ضیافت می پردازیم.

https://medium.com

دیدگاهتان را بنویسید