پزشکان ایرانی در کانادا

دوستان, لیستی از اسامی و شماره تلفن پزشکان ایرانی در کانادا رو تقدیم شما هموطنان میکنیم که به تدریج به تکمیل کردن آن خواهیم پرداخت, شما عزیزان نیز میتوانید در معرفی پزشکان خوب ایرانی در کانادا با ما همکاری نموده و راهنمای هموطنان خود در غربت باشد.

معرفي پزشكان ايراني مقيم كانادا

كلينيك كاريوپراتيك دكتر علي نورعلي

6105 Yonge st.

416-499-4477

گروه پزشكي درمان مو

2333 Dundas St. W. Suite 305

416-537-3104

كلينيك كاريوپراتيك

905-273-3889

مركز پزشكي ريچموند- دكترپرهام عرفانيان

9206 Yonge St.

905-709-7716

داروخانه پارس – دكتر واثقي

3251 Sheppard Ave.

416-490-8787

يونايتد آپتيكال

6351 Yonge St. (2Blocks South Of Steeles)

416-222-6002

كلينيك ابوعلي سينا – دكتر ندا اماني

77 Finch Ave. E.

416-222-0909

دكتر عباس هاديان

1110 Sheppard Ave. E. Suite 203

416-223-6929

دكتر مراد صراف

2221 Keele St. Suite 207

416-245-5555

دكتر ميرزا ويراني

3251 Sheppard Ave. E. Suite #201

416-491-2828

دكتر پيروزي

5 Fairview Mall Drive Suite 380

416-492-1424

دكتر صادق

RichmondHill

416-492-8111

دكتر بابك ميـثاقي

In Fairview Mall Clinic

416-492-8111

دكتر فرح اسكندري

3251 Sheppard Ave. E. Suite 103

416-493-0009

مركز پزشكي ريچموند- دكتر مجيد بوذري

9206 Yonge St.

905-709-7716

مركز پزشكي ريچموند- دكتر فرناز قرباني

9206 Yonge St.

905-709-7716

دكتر بيژن پرديس

2175 Sheppard Ave. E. Suite#222

905-709-9955

دكتر محمد حسن زاده

6105 Yonge St.

416-222-6411

دكتر صفوي

5857 Yonge st.

416-223-2453

كلينيك دندانپزشكي دكتر فرح كريمي و همكاران

6093 Yonge St.

416-225-1500

دكتر مهين پويان

263 Finch Ave.E.

416-225-5522

دكتر فريدون جزايري

3292 Bayview Ave. Suite 307

416-226-4383

دكتر فريدون خرامير

3292 Bayview Ave. Suite 307

416-226-4386

دكتر كرمانشاهي

5095 Yonge St.Suite A1

416-250-8000

دكتر نفرزاده

1020 Richmond Rd. Suite #3

416-285-5003

دكتر رضايي

1020 Richmond Rd. Suite #3

416-285-5003

دكتر مهوش باوريان

58 WaterField Dr.

416-431-0227

دكتر شيرين ضرابيان

3225 Lawrence Ave. E. Suite 205

416-439-3838

دكتر مجيد پناهي

85 Ellesmere Rd.(At Victoria Park)

416-443-1555

دكتر فرشته عشقي

1260 Lawrence Ave. E. Suite 204

416-447-1349

دكتر نازيلا دهقاني

6 Chester Ave.(Denforth)

416-465-6114

دكتر جودت ابراهاميان

188 Wilson Ave.

416-480-0409

دكتر مينو راميار

150 Eglinton Ave. E. Suite 202

416-486-5725

كلينيك فرويومال – دكتر محمد نوشي

416-492-4004

كلينيك فرويومال – دكتر مشهود بوذري

416-492-4004

دكتر م روحاني

3010 Don Mills Rd.

416-499-3055

دكتر مريم اديب فر

2942 Finch Ave. E. Unit 120

416-499-4351

دكتر علي عالمي

6126 Yonge St.

416-512-6666

دكتر علي قاسمي

6121 Yonge St.

416-512-6666

دكتر دادالهي

2558 Danforth Ave. Suite 206

416-690-2438

دكتر ف پورجعفر

250 Sheppard Ave. E.Suite 202

416-733-7733

دكتر نگين مقدم

3251 Sheppard Ave. E. Suite 203

416-756-2006

دكتر م حسين نژاد

1250 South Service Rd. Suite 77

905-271-7022

دكتر صادق پاكرو

675 Cochrane Dr. Suite 508

905-513-9191

كلينيك تورن هيل – دكتر مشهود بوذري

300 John St. Suit 115

905-731-1148

كلينيك تورن هيل – دكتر محمد نوشي

300 John St. Suit 115

905-731-1148

دكتر حمزه آقايي

7089 Yonge St.#203

905-731-1871

كلينيك دندانپزشكي ريچموند – دكتر محمد پزشكي

9206 Yonge St.

905-731-6222

دكتر محمد كاشفي

10610 Bayview Ave. Unit 13B

905-780-8444

دكتر ف شادانلو

2900 Steeles Ave. E. Suite 201

905-881-3434

دكتر س ر رسولي

2900 Steeles Ave. E. Suite 201

905-881-3434

دكتر ظهوري

8220 Bayview Ave. #205

905-881-5888

دكتر مسعود تيره گري

100 Steeles Ave. W. Unit 6

905-881-7442

دكتر شهين پورگل

5927 Yonge St. Suite 207

416-225-7752

متخصصين دندانپزشكي

 • Adeli, Nazila DDS …………………………………. 818-908-3333 – Van Nuys, CA
 • Assef, Jamshid DDS ……………………………… 818-789-8823 – Encino, CA
 • Babian, Maher DDS ………………………………. 818-547-0884 – Glendale, CA
 • Bandary, Cyrus DDS …………………………….. 818-992-0756 – Woodland Hills, CA
 • Behnia, Behdad DDS ……………………………… 714-898-8757 – Garden Grove, CA
 • Daneshgar, Shahriar DDS ……………………….. 213-653-9440 – Los Angeles, CA
 • Ebrami, Iraj DDS ………………………………….. 818-905-8337 – Encino, CA

ENDODONTICS

 • Fahid, Ahmad DDS ……………………………………. 310-274-4411 – Beverly Hills, CA
 • Namazikhah, Sadegh DMD MSED …………………. 818-340-3111 – Woodland Hills, CA

ORAL SURGERY

 • Daneshgar, Shahriar DMD …………………………… 213-653-9440 – Los Angeles, CA
 • Dowlatshahi, Houshang DDS ………………………… 310-820-0022 – Los Angeles, CA
 • Jafari, M.B. DMD ………………………………………. 818-789-0808 – Encino, CA

ORTHODONTICS

 • Ahan-Foroosh, Yousef DDS ……………………….. 818-508-7300 – N. Hollywood, CA
 • Asgharnia, Newman …………………………………. 619-486-2626 – Poway, CA
 • Helmi, Cyrus DDS MS PHD ……………………….. 818-344-9111 – Tarzana, CA
 • Mirzabagi, Mostafa DDS MS ………………………. 818-591-0945 – Calabasas, CA
 • Teymourian, Jamshid DDS …………………………. 818-907-9733 – Encino, CA

PEDIATRICS

 • Behrouzan, Farahnaz DDS …………………………. 310-396-9999 – Santa Monica, CA
 • Hakhamian, Khosrow DDS ………………………… 310-858-7373 – Beverly Hills, CA
 • Hakimzadeh, Lydia DDS ……………………………. 818-784-2414 – Encino, CA

PROSTHODONTICS

 • Azarmehr, Parviz DDS …………………………….. 213-385-0053 – Los Angeles, CA
 • Karimi, Reza DDS …………………………………… 818-508-7300 – N. Hollywood, CA

منبع: www.irteb.com

 

لیست خدمات درمانی و پزشکی ایرانی در تورنتو ، کانادا

 • منبع:https://tavooslisting.com

این پست دارای یک نظر است

 1. boshra ghiyasvand

  Ba salaam va ehteram, lotfan ortodentiste ma,ruf doctor ali shekofteh rad ro ham age emkanesh hast mo,arefi konid… man faghat midunam ke in dandan pezeshke ba salighe va sharife keshvaremun dah sali hastesh ke moghime Canada hastan, ma ke khodemun vaghe,an deltangeshunim bevallaah… tu kare khodesh al.hagh ke nabeghe va o.jube bud, enshalla harjaye Canada ke hast salamato zende va shad Bashan be lotfe khoda… Ba tashakor az inke didgaahe man ham bekhunid,***

دیدگاهتان را بنویسید