آدرس و شماره تلفن پزشکان مغز و اعصاب در مشهد و خراسان رضوی بترتیب حروف الفبا

لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب خراسان رضوی (مشهد)

‎———–

آ-الف‎

‎———– ‎نام پزشک: دکتر محمود رضا اذر پژوه

تلفن: 8444357 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – نبش خ عارف 1 ساختمان پزشكان ازاده‏نام پزشک: دکتر عليرضا آل هاشمي

تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان عارف -بين عارف 2 و4 ساختمان پزشكان حكيم -طبقه سوم واحد 7 ‏

نام پزشک: دکتر اكبر ابراهيم پور

تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – كوهسنگي 4 ساختمان صدرا‏

نام پزشک: دکتر مجتبي اسدي
تلفن: 8462711 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – احمداباد پرستار 1 ساختمان شماره 1/30‏

نام پزشک: دکتر دكتر هادي اسدپور
تلفن: 8440064 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد خ احمداباد-نبش عارف پ 3 طبقه اول واحد7‏

نام پزشک: دکتر محمد مهدي اعتمادي
تلفن: 8415585 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ عارف 5‏

نام پزشک: دکتر رضا اكبري
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار – خ كاشفي شمالي چهارراه بيمارستان مبيني ابتداي خ صائب ساختمان پزشكان رازي طبقه دوم‏

نام پزشک: دکتر سعيد اوجاني
تلفن: 3727884 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – مشهد- جاده سرخس -شهرك شهيد رجائي بازه شيخ

‎———–
ب،پ،ت،ث‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر غلامحسين بهروز
تلفن: 8438070 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ احمد اباد- خ بهشت – پ37‏

نام پزشک: دکتر علي اكبر بيدكي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ قوچان – خيابان عشق اباد خيابان شهيد داودي جنب ازمايشگاه سينا

نام پزشک: دکتر عزيزاله تقوي‏
تلفن: 8545186 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – فلكه بيمارستان امام رضا -خ ابن سينا ساختمان اطبائ

‎———–
ج-چ-ح-خ‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عزيزاله حاتمي
تلفن: 8408809 آدرس‏‎‏: مشهد خ سناباد مقابل داروخانه سناباد ساختمان 638‏

نام پزشک: دکتر محمدعلي خواجگي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه خ فردوسي جنوبي 62 كوچه كفش بلا‏

‎———–
د – ذ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر افشين دليلي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه – خ كاشاني 1 طبقه اول‏

‎———–
ر – ز – ژ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عليرضا رحماني
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ گناباد – ابتداي خ غفاري ساختمان پزشكان امام رضا‏

نام پزشک: دکتر مهدي رحماني
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه- خيابان فرمانداري – كوچه شير چهارسوق – مجتمع پزشكي حضرت زينب‏

نام پزشک: دکتر فريبرز رضائي طلب
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام-خ المهدي-روبروي مهديه -المهدي8‏

نام پزشک: دکتر وحيد رستمي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام – خ المهدي جنب مهديه


نام پزشک: دکتر طاهره ساراني
تلفن: 8454080 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمداباد عارف 2 ساختمان سپهر طبقه 2‏

نام پزشک: دکتر محمد سالاري
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار – خ كاشفي شمالي نبش كاشفي 14‏

نام پزشک: دکتر هاشم سپهري
تلفن: 8430223 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – تقاطع خيابان ابكوه وكلاهدوز ساختمان پرستاران خانواده

نام پزشک: دکتر مرتضي سعيدي‎ ‎
تلفن: ‏‎8457297 ‎‏ آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمد اباد – عارف 6 – ساختمان پرديس واحد15‏

نام پزشک: دکتر محمد شافعي
تلفن: 8429292 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمداباد محتشمي بين 4-6 ساختمان ثامن طبقه سوم پ80‏

نام پزشک: دکتر سعيدرضا شهامي
تلفن: 8538612 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – احمداباد نبش عارف 6 ساختمان پرديس‏

نام پزشک: دکتر زهرا شيرخاني
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار – خ فرمانداري مقابل ب مبيني ساختمان پزشكان امين طبقه اول

‎———–
ص – ض‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر حسين صالحيار
تلفن: 8412100 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – تقي آباد – اول كوچه ابومسلم‏

نام پزشک: دکتر رضا صدر نبوي
تلفن: 8544422 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان ابن سينا 1 پلاك 27فلكه بيمارستان امام رضا

‎———–
ط – ظ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عبدالحسين طاهري هروي
تلفن: 8437010 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – چهارراه كوي دكترا -ابتداي كوي دكترا -پلاك 22‏

‎———–
ع – غ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر محمد علي عزيزي
تلفن: 2738648 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ مفتح سي متري طلاب مفتح 5 پ 150‏

نام پزشک: دکتر حميد عضدي
تلفن: 85590880 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ دانشگاه دانشگاه 16 پ 9‏

نام پزشک: دکتر مهران غفاري
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام – خ المهدي 8 ساختمان تعاوني مرزنشينان طبقه همكف‏

‎———–
ف – ق‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر محمدتقي فرزاد فرد
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎قوچان – خيابان شهيد داودي جنب داروخانه دكتر حسن ابادي

نام پزشک: دکتر محسن فروغي پور
تلفن: 8443904 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ-احمد اباد-خ محتشمي-نبش محتشمي 2‏

نام پزشک: دکتر قربانعلي قلوبي
تلفن: 2739933 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ گاز ميلان 7‏

نام پزشک: دکتر كاويان قندهاري
تلفن: 8517316 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – كوهسنگي 4 پ 1/14‏

نام پزشک: دکتر فرهاد فيضي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: سبزوار خ كاشفي شمالي نبش كاشفي 14 طبقه زيرزمين‏

‎———–
ک – گ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر محسن مهدي نژاد كاشاني‏
تلفن: 6064123 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – بلوار وكيل اباد بين وكيل اباد 9و7پلاك 65‏

نام پزشک: دکتر محمداسماعيل گوهرجو
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ نيشابور خيابان عطار اولين بن بست سمت چپ ساختمان تخصصي عطار‏

‎———–
ل – م‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عبد الرسول مستاجران
تلفن: 2738008 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان شهيد مفتح-مفتح3-پلاك167‏

نام پزشک: دکتر غلامرضا مالك زاده
تلفن: 8440715 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ پرستار1-پ5/3‏

نام پزشک: دکتر محمد علي ملك نژاد ‏
تلفن: 8443302 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان احمد آباد-خيابان پرستار1-پلاك3/5-طبقه اول

‎———–
ن – و‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر علي اكبر نخود چي
تلفن: 8443906 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ احمد اباد- خ محتشمي پلاك 7‏

نام پزشک: دکتر محمدعلي اكبر نژاد فرگ
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ کاشمر – خيابان امام خميني 2 ساختمان شهابي نژاد طبقه همكف‏

نام پزشک: دکتر حبيب الله نعمتي‎‏ ‏
تلفن: 8599200 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – حاشيه ميدان بيمارستان امام رضا پلاك1/170‏

نام پزشک: دکتر عباس نوریان ‏‎‏ ‏
تلفن: 8438425 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمد آباد – خیابان پرستار – پرستار 1‏‎‏ – پ 20 ‏

نام پزشک: دکتر كريم نيكخواه
تلفن: 8416655 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ احمداباد خ قائم 18 طبقه 4‏

‎———–
ه – ی‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر سيد مهران همام
تلفن: 8448060 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – كوهسنگي 5 پ8‏

منبع: http://mscenter.ir/

This Post Has 3 Comments

  1. ترنم

    سلام شماره دکتر طاهره سارانی رو درست نوشتید ؟

    1. Mehdi Parsnews Amiri

      من نمیدونم دوست عزیز, اگر اشتباست, لطفا اطلاع بدین, تا هم شمارشو هم اسمشو حذف کنیم که خیال همه راحت باشه.

Leave a Reply