در سال 2003 برای دیدار داریوش به پاریس رفتم چون قرار بود بعد از کنسرت دو هفته ای آنجا بماند و سرود واره دوباره میسازمت وطن را در شهر ورسای و در کنار تنظیم کننده کار اریک به سر انجام برساند.
تهیه کننده این کار کمپانی خود داریوش دی بی ام بود و در حقیقت هیچ نفع مادی برای او نداشت.
من از فرصت استفاده کردم و از پشت صحنه ها به کمک تینوش نزمجو فیلم گرفتیم و این بخشی از آن کار است .
رها

دیدگاهتان را بنویسید