پارمیس, به امام حسین تو مسلمون نیستی!

roulette

دوستان, هفته پیش داشتیم با بچه ها تو خونه رولت بازی میکردیم, ۳ رنگ ژتون هم بیشتر نداشتیم , بعد از اینکه دختر کوچیکه باخت, ژتونای ما قاطی شد, پارمیس همش جرزنی میکرد, من میزاشتم رو شماره , اون میگفت مال من بوده و ژتونا رو ورمیداشت!
آخرش دیگه خیلی حالم گرفته شد, یاد دوستانی افتادم که حکم بازی میکردن, تا پارمیس اومد ژتونا رو ورداره, بلند شدم واستادم گفتم:
پارمیس, به امام حسین تو مسلمون نیستی!
ترسید طفلی , گفت بیا بابی همه اینا مال تو, داریم بازی میکنیم…
اینم ماجرای حکم بازی کردن دوستان:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.