ثبت شرکت در ترکيه

طبق قوانين ترکيه افراد حقيقي و حقوقي که اقدام به ثبت شرکت در ترکيه نمايند حق کسب اقامت در ترکيه و نيز حق خريد املاک را کسب خواهند نمود.
با توجه به پيشرفتهاي اقتصادي ترکيه در سالهاي اخير که آمارهاي موسسات معتبر اقتصادي جهان  گواه آن مي باشند، ترکيه به کشوري با پتانسيلهاي فراوان توليدي، تجاري و گردشگري  تبديل شده است و بر اساس آمارهاي مرکز آمار ترکيه  اين روند در سالهاي آتي نيز همچنان ادامه خواهد داشت. در حال حاضر کشور ترکيه جزو گروه 20 کشور صنعتي  جهان قرار دارد و شعار دولتمردان ترکيه وارد شدن به 10 کشور برتر اقتصادي جهان تا سال 2035 مي باشد، که با ادامه روند موجود چندان هم دور از انتطار نيست.

اقتصاد ترکيه  در بحران شديد اقتصادي سالهاي اخير در مقايسه با  اقتصاد ساير کشورهاي اروپايي و جهان  توانست با کمترين آسيب به راه خود در جهت رسيدن به  جمع 10 کشور برتر اقتصادي جهان ادامه دهد. دليل اين امر مديريت صحيح اقتصادي و مالي توسط متوليان اقتصاد اين کشور بود که از بحران مالي 2001 ترکيه درسهاي فراوان آموخته بودند. از سويي ديگر اقتصاد ترکيه به دليل الگو برداري از اقتصاد آلمان، اقتصادي مبتني بر توليد و کار است . اگر به آمار کشورهاي آسيب ديده از بحران اقتصادي اخير در اروپا نگاه کنيم خواهيم ديد که دو کشور آلمان و ترکيه به دليل مبتني بر توليد و کار بودن اقتصادشان کمترين آسيب را متحمل شده اند.
از طرفي ديگر به دلائل جغرافيايي، فرهنگي و سياسي نزديکي خاصي بين دو کشور ايران و ترکيه وجود دارد و نبايد فراموش کرد که مرز ايران و ترکيه به مرز صلح و دوستي شهرت دارد و 400 سال است که در اين مرز جنگي صورت نگرفته است.
با استناد به دلايل فوق، کشور ترکيه مي تواند براي سرمايه گذاران و تجار ايراني به محلي مناسب و امن براي فعاليتهاي اقتصادي و توليديشان تبديل گردد و سود قابل توجهي را نصيبشان نمايد.
متوليان بخش دولتي ترکيه براي جذب سرمايه و سرمايه گذاران خارجي به ترکيه  به لحاظ قانوني، قوانين لازم را به تصويب مجلس ترکيه رسانده اند. فعاليت اقتصادي در ترکيه در شرايط فعلي باز شدن دست صادر کنندگان و وارکنندگان ايراني را فراهم خواهد نمود و با توجه به اين اصل اقتصادي که غايت نهايي هر بنگاه اقتصادي کسب حداکثر سود است، سرمايه گذاران و تجار ايراني در ترکيه نيز به اهداف اقتصادي خود نائل خواهند شد.

مدارک مورد نياز ثبت شرکت

سرمايه گذاران و تجار ايراني که قصد ثبت و باز کردن شرکت در ترکيه را دارند مي بايستي مدارک زير را همراه داشته باشند:

1- اصل و کپي  پاسپورت
2- ترجمه رسمي پاسپورت به زبان ترکي استانبولي در ايران و تاييد ترجمه در کنسولگريهاي ترکيه در ايران، (اخذ يابانجي کيمليک نوماراسي)
3- ترجمه رسمي گواهي محل سکونت در ايران: (فيش تلفن يا برق)  جهت تهيه اين مدرک،فيش تلفن و يا برق را به دفتر خانه  رسمي  محل اقامت هر يک از اعضاي شرکت برده و برگه تاييديه محل سکونت را تهيه نماييد. تاييديه محل سکونت محضري مي بايستي در دارالترجمه رسمي ترجمه شود. ترجمه تاييديه مي بايستي به تاييد دادگستري محل ترجمه و سرکنسولگري ترکيه برسد.
4- تعيين نام شرکت (حداقل 3 مورد به ترتيب اولويت و ذکر حوزه و يا حوزه هاي فعاليت شرکت در ترکيه)
5- تعيين موارد کاري شرکت جهت درج در اساسنامه تنظيمي (لازم است حداقل 4 زمينه کاري قيد گردد)
6- تعيين نام اعضاي شرکت (حد اقل دو نفر)
7- اجاره نامه براي محل فعاليت شرکت.  (بعد از ثبت شرکت شهروندان ايراني مي توانند به نام شرکت ثبت شده دفتر کار و يا منزل مسکوني خريداري نمايند.)
8- مبلغ 5000 دلار امريکا جهت ثبت شرکت براي 2 نفر با سرمايه شرکتي حداقل 5 هزار ليره ترکيه .
9- حضور کليه اعضاي شرکت در دفترخانه به هنگام ثبت شرکت حد اقل 1 بار الزاميست.

منبع: http://www.ir2tr.com

دیدگاهتان را بنویسید