انواع مختلف اقامت در کشور اتریش

دوستان در رابطه با انواع مختلف اقامت در کشور اتریش به نوشته ای برخوردم که با در نظر داشتن  سوالات  متعددی که بازدیدکنندگان پارس نیوز ،  در این مورد بار ها از ما  پرسیده اند، قرار دادن این مطلب در پایگاه اطلاع رسانی پارس نیوز ، پاسخی خواهد بود برای بسیاری از سوالات شما عزیزان:

نوع اقامت

در اين قسمت اطلاعات مفيدي در ارتباط با اجازه كار و اقامت براي افراد شاغل و كساني كه مايل به تحصيل ميباشند، در اختيار شما قرار خواهد گرفت

در قسمت ذيل اطلاعات مفيدي در مورد عنوانهاي اقامتي موجود در سيستم حقوقي اتريش در اختيار شما قرار ميگيرد
انواع مشاغل
اقامت دائم
 • اقامت دائم براي افراد با تخصص هاي كليدي و مهم: اين نوع از اقامت براي بار اول به مدت 18 ماه صادر مي گردد و اجازه كار براي افراد متخصص در زمينه تخصصي اين افراد را در بر دارد
 • اقامت دائم كه اجازه كار بدون هيچگونه محدوديت زماني را نيز در بر مي گيرد
 • اقامت دائم همراه با محدوديت زماني، براي نمونه: جهت پيوستن افراد خانواده به يكديگر. اين نوع اقامت شامل اجازه كار جهت مشاغل مستقل مي باشد، جهت مشاغل غير مستقل ارائه مجوز از طرف اداره كار اتريش ضروري است
اقامت دائم براي كليه كشورهاي اتحاديه اروپا
 • اين نوع اقامت بعد از 5 سال اقامت بدون وقفه صادر مي شود
 • اين نوع اقامت، اجازه كار براي تمامي مشاغل را در بر مي گيرد
اقامت موقت براي اهداف خاص
 • اين نوع از اقامت براي گروه هاي زير صادر مي شود
 • كارمندان عالي رتبه چرخشي مانند مديران شركت ها و يا كارخانجات و يا نمايندگان آنها كه هر چند سال يكبار محل خدمت آنها بنابر صلاح ديد كارفرما تغيير مي يابد، در اين نوع اقامت ارائه مجوز از طرف اداره كارضروري است: گواهي و يا تاييديه اشتغال به كار بعنوان كارمند عالي رتبه چرخشي
 • كارگران خارجي كه جهت كار در اتريش از طرف كارفرماي خود به صورت قانوني و براي مدت مشخص به اين كشور فرستاده شده اند: در اين حالت نيز ارائه گواهي و يا تاييديه اشتغال به كار بعنوان كارگر خارجي از طرف اداره كار اتريش ضروري است. مدت زمان اشتغال بايستي بيش از شش ماه باشد
 • مشاغل مستقل: در صورتيكه فرد خارجي طي قراردادي موظف به انجام كاري باشد كه اجراي آن بيش از شش ماه بطول انجامد، در اين مورد نيز احتمال ضرورت ارائه مجوز از طرف اداره كار وجود دارد
 • مشاغل هنري: اعم از مستقل و يا غير مستقل. در اين حالت شخص تنها از راه فعاليت هاي هنري امرار معاش ميكند. در اين مورد ارائه ضمانت نامه الزامي نيست. در صورت فعاليت شغلي غير مستقل در اين زمينه ، ارائه مجوز از طرف اداره كار ضروري مي باشد: گواهي اشتغال به كار بعنوان هنرمند
 • موارد استثنائي مشاغل غير مستقل: در صورتي كه فعاليت شغلي مجزا از قوانين مربوط به اجازه كار اتباع خارجي باشد، ارائه گواهي مربوط به وضعيت استثنائي ضروري است
 • محققين: در صورت ارائه پيمان نامه تأييد شده از طرف مؤسسه تحقيقاتي معتبر
تحصيلات
در صورت دريافت اقامت تحصيلي اعم از اقامت دانشجوئي و يا دانش آموزي
كه براي مدت زمان تحصيل اعطا ميشود، انجام مشاغل مستقل و يا غير مستقل در كنار تحصيل براي دانشجو و دانش آموز مجاز ميباشد. انجام مشاغل غير مستقل ملزم به ارائه مجوز از سرويس بازار كار اتريش
سرويس بازار كار اتريش, AMS
ميباشد. بطور كلي كار در كنار تحصيل نبايد به گونه اي باشد كه باعث خدشه دار شدن روند تحصيلي گرديده و دانشجو يا دانش آموز را از هدف اصلي خود كه در واقع تحصيل ميباشد، دور كند
اجازه اقامت براي دانشجويان
 • اقامت تحصيلي جهت تحصيلات رسمي يا غير رسمي در دانشگاه ها، مدارس عالي و يا دانشگاه هاي خصوصي معتبر
 • جهت شركت در كلاس و سمينارهاي دانشگاهي كه منحصر به آموزش زبان نمي باشند
 • ارائه ضمانت نامه الزامي است
 • جهت تمديد اقامت ارائه گواهي پيشرفت تحصيلي ضروري است
اجازه اقامت براي دانش آموزان
 • براي دانش آموزان رسمي مدارس دولتي
 • براي دانش آموزان رسمي مدارس خصوصي كه تحت نظارت دولت (سازمان آموزش و پرورش اتريش) فعاليت مي كنند
 • براي دانش آموزان مؤسسات آموزشي تأييد شده از طرف
 • Federal Ministry of the Interior, BM.I
 • براي دانش آموزان مدارس قانوني ويژه كه تحت نظارت دولت (سازمان آموزش و پرورش اتريش) فعاليت مي كنند
 • ارائه ضمانت نامه الزامي است
 • جهت تمديد اقامت ارائه گواهي پيشرفت تحصيلي ضروري مي باشد
اجازه اقامت براي شاغلين در بخش خدمات اجتماعي
 • مدت اعتبار اين اقامت حداكثر يكسال مي باشد و امكان تمديد آن وجود ندارد
 • در صورتي كه خدمات اجتماعي ارائه شده با قوانين اشتغال اتباع خارجي منافات نداشته و توسط سازمان ها و تشكيلات بيطرف با اهداف انسان دوستانه كه خود اشتغال زا نمي باشند، اعطا شوند
 • انجام خدمات هيچگونه اهداف شغلي را دنبال نكند
 • ارائه ضمانت نامه همه جانبه از طرف تشكيلات ارائه دهنده اينگونه خدمات براي افراد خود ، اجباري مي باشد
جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد سيستم اقامتي اتريش به وب سايت Federal Ministry of the Interior, BM.I مراجعه نماييد
منبع و ماخذ:
ABA-Invest in Austria

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.