آدرس و شماره تلفن بیمارستان های شیراز و استان فارس

 

شماره تلفن

آدرس

وضعیت

نوع تخصص

نام بیمارستان

ردیف

62602010

شیراز – فلکه نمازی

دولتی

عمومی

نمازی

1

2351090

شیراز خ زند روبروی صورتگر

دولتی

عمومی

شهید فقیهی

2

6240101              6234507

شیراز بلوار شهید چمران

دولتی

ارتوپدی حراحی مغز و اعصاب

شهید چمران

3

6267363          6279374

شیراز خ خلیلی

دولتی

چشم-گوش-حلق-بینی

خلیلی

4

6271531

شیراز اول بلوار چمران

دولتی

زنان و زایمان-روانشناسی روماتولوژی

حافظ

5

7266811

شیراز-میدان د فاع مقدس

دولتی

زنان و اطفال-جراحی زنان واطفال

زینبیه

6


8-2248603
7266811

شیراز میدان دفاع مقدس

دولتی

داخلی CCU

حضرت علی اصغر(ع)

7

8219641

شیراز-خ فخراباد

دولتی

سوختگی

قطب الدین

8

2289601

شیراز- خ قران

دولتی

اعصاب روان

ابن سینا

9

2288064

شیراز- خ حافظ – جنب باغ ملی

دولتی

اطفال . چشم. گوش حلق بینی. هموفیلی.تالاسمی

شهید دستغیب

10

15-7398811
7280281

شیرازبلوار سیبویه .سه راه استانه

دولتی

کودکان. قلب و عروق

مرکز قلب حضرت فاطمه (س)

11

2333087

شیراز خ شریعتی

دولتی

مامایی و زایمان طبیعی

زایشگاه شوشتری

12

2229501

شیراز-16 کیاومتر جاده شیراز مرودشت

دولتی

اعصاب وروان

اعصاب وروان

13

2249201

شیراز- فلکه ولیعصر (عج)

وابسته به تامین اجتماعی

عمومی

شهید دکتر بهشتی

14

2359181

شیرازخ خیام

وابسته به تامین   سپاه

عمومی

مسلمین

15

2227418

شیرازچهار راه باغ تخت

وابسته به ارتش

عمومی

576 ارتش

16

8236362

شیرازبلوار امیر کبیر

وابسته بهبنیاد جانبازان

اعصاب و روان

روانپزشکی جنت

17

 

شیرازبلوار عدالت زندان عادل اباد

سازمان امور زندانها

عمومی

شهید مظفری

18

6260099

شیرازخ عفیف اباد

خصوصی

عمومی

دکتر میر

19

2336006

شیرازخ قصر دشت

خصوصی

عمومی

پارس

20

2337905

شیرازخ مشیر فاطمی

خصوصی

عمومی

شهر

21

5-2284433

شیراز بلوار هجرت

خصوصی

عمومی

دکتر میر حسینی

23

2247360

شیراز خ تختی

خصوصی

عمومی

علوی

24

2339220

شیرازخ 30 متری سینما سعدی

خصوصی

اوتوپدی- زنان زایمان

کسری

25

2332276

شیراز خ لطفعلی خان زند

نا جا

عمومی

ایران

26

6264728

شیراز خ قصر دشت گودگری

خصوصی

عمومی

فرهمند فر

27

2339015

شیرازخ 20متری سینما سعدی

خصوصی

عمومی

شفا

28

2297495

شیرا ز فلکه گاز

خصوصی

گوش حلق بینی

مشیر(دکتر پرهیزکار)

29

6284821

شیراز بلوار چمران

خصوصی

عمومی

اردیبهشت

30

6280411

شیراز بلوار شهید مطهری

خصوصی

عمومی

د نا

31

6284411   6273300

شيراز بلوار شهيد چمران

تخصصي

عمومي

مركزي

32

6277593   6277070

شيراز خ زرگري فلكه زرگري

خصوصي

چشم پزشكي

بيمادستان دكتر خدادوست

33

6256610

شيراز خ قصردشت قبل از پل زيرگذر

خيريه

قلب و عروق

قلب كوثر

34

07513333311

اباده

دولتي

عمومي

امام خميني(ره)

35

073242428003055

استهبان

دولتي

عمومي

امام خميني(ره)

36

07297922248

ارسنجان

دولتي

عمومي

وليعصر (عج)

37

07524222131

اقليد

دولتي

عمومي

وليعصر (عج) امام خميني

38

07522223068

بوانات

دولتي

عمومي

وليعصر (عج)

39

07326214107

داراب

دولتي

عمومي

امام حسن(ع)

40

0712722277

سپيدان

دولتي

عمومي

رئيسي

41

07125222111

سروستان فلكه قدس

دولتي

عمومي

شهداي سروستان

42

07297223990

سعادت شهر

دولتي

عمومي

امام صادق(ع)

43

07126227091

فيروز اباد

دولتي

عمومي

فائم (عج)

44

07212227080

كازرون

دولتي

عمومي

وليعصر (عج)

45

10- 2242101 – 0781

لارستان

دولتي

عمومي

امام رضا (ع)

46

07823622095

اوز

دولتي

عمومي

اميدوار

47

07524522001

خنج

دولتي

عمومي

خنج

48

0782222001

گراش – لارستان

دولتي

عمومي

اميرالمومنين(ع)

49

07824221604

بيرم- لارستان

دولتي

عمومي

علي اصغر (ع)

50

07825222173

لامرد

دولتي

عمومي

وليعصر (عج)

51

07825722031

اشكنان- لامرد

دولتي

عمومي

بعثت

52

078265222272514

مهر- لامرد

دولتي

عمومي

فاطمه الزهرا(س)

53

07283316291

مرودشت

دولتي

عمومي

شهيد مطهري

54

07224227504

ممسني

دولتي

عمومي

وليعصر (عج)

55

07325230111

ني ريز

دولتي

عمومي

شهدا

56

07523521021

خرم بيد

دولتي

عمومي

بيمارستان

خرم بيد

 57

7225500-0732
0732-7225501

زرين دشت ،حاجي آباد، بلوار خليج فارس

دولتي 

عمومي

بيمارستان امام موسي كاظم (ع)  

57 

منبع: www.http://relations.sums.ac.ir

Leave a Reply