برچسب: mandana Khazraei

0

ماندانا خضرایی بزن باران با متن ترانه

متن کامل ترانه بزن باران با صدای خانوم ماندانا خضرایی بزن باران بزن باران بزن بر کوه و، دشت و نیزاران بزن بوسه ها بر شاخه ی خشک درختان بزن باران! بزن باران بزن...