دسته: مطالب جالب و خواندنی

1

پاييزِ خوشرنگ – امیرنظام صمدآبادی

Amir Samadabadi Published on Sep 21, 2018 ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻗﺪ ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻤﺎ ﺑﺮﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩﯾﺎ ﻗﺪﯾﻤﺎﺑﯿﺸﺘﺮﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻣﺎ...

0

من یه عذرخواهی به خودم بدهکارم

Amirnezam Samadabadi امیرنظام صمد آبادی “کلاس دوم دبستان شیفت بعد از ظهر بودم باران تندی می بارید. یک چتر هفت رنگ دسته آبي سوت دار آن روز صبح خریده بودم. وقتی به مدرسه رفتم...

0

امیر نظام صمدآبادی آرزو دارم

Amir Samadabadi Published on Mar 26, 2016 آرزو دارم قدر داشته هامونو بدونیم قبل از این که حسرت نداشته هامونو بخوریم… “آرزو دارم آرزوی کسی باشی که آرزویش را داری. آرزو دارم هیچ راه...