دسته: آهنگ های معروف و زیبای خارجی با زیرنویس فارسی

0

Queen We Will Rock You با ترجمه فارسی

Queen We Will Rock You رفیق تو پسرى هستى كە همش سروصدا ایجاد میكنى تو كوچە بازى میكنى و میخواى یە روزى مثە یە مرد بزرگ بشى صورتت رو لجن الود میكنى بدجورى أبرو...

0

Michael Jackson Billie Jean با ترجمه فارسی

این هم ترجمه فارسیش اما متاسفانه خوب ترجمه نشده! Billie Jean( اسم) اون بيشتر شبيه يه ملکه ي سينما بود از سکانسي از فيلم من گفتم ؛ فکرشم نکن اما منظورت چيه؟ (که(من اونم؟...

0

Gotye somebody i used to know با ترجمه فارسی

بعضی وقتها به زمانی فکر میکنم که باهم بودیم مثل زمانی که میگفتی آنقدر خوشحالی که ممکن است بمیری به خودم گفتم که تو برایم مناسبی اما در کنارت خیلی احساس تنهایی میکردم اما...

0

آهنگ قدیمی و بسیار مشهور گروه ایگلز بنام هتل کالیفرنیا با زیر نویس فارسی

Persian translation &  Subtitle by Ehsan Najafi Hotel California Eagles On a dark desert highway, cool wind in my hair Warm smell of colitas, rising up through the air Up ahead in the distance,...