دسته: سرگرمی و تفریح

0

موهای سر من و مادر پیره استاد سلمونی

loading… همه چی عوض شده بخدا, قبلنا میرفتیم سلمونی, پیش ترکا, ۸ یورو میدادیم , قهوه بهت میداد, موی سرتو که کوتاه میکرد هیچی, از هر جای دیگه بدنتم که مو در اومده بود...

15

بفرمایید شام ونکوور کانادا گرتووه ۱۳ شب آخر شب چهارم خونه نسیم

شب چهارم نسیم، ۲۱ ساله ۶ هفته است وارد کانادا شده در اردبیل به دنیا آمده و در تهران بزرگ شده دانشجوی «بیزینس» در اوقات فراغت شعر می‌نویسد در استارباکس کار می‌کند می‌خواهد برنده...