دسته: Animals

0

رفتارشناسی گربه ها؛ این موجودات ناز پرورده

گفت و گو با رضا صادقی درباره رفتارشناسی گربه ها؛ صادقی سال هاست در یک کلینیک دامپزشکی مشغول مطالعه و کار روی رفتار گربه هاست و در این زمینه حرف های زیادی دارد. هفته...