دسته: Animals

0

دوستان تب جام جهانی همه رو بدجوری گرفته حتی مرغ و خروسا رو

راستی, خروس با سینه یا با صاد ؟! زبونه داریم؟! عبید زاکانی میگه: یکی از دیگری پرسید قلیه به قاف کنند یا به غین؟گفت: نه به قاف کنند و نه به غین،قلیه به گوشت...