دسته: Allgemein

0

دختر آرتور میلر اصغر فرهادی را استاد تعلیق نامید

در مراسمی که دیشب در نیویورک برگزار شد، اصغر فرهادی با دریافت جایزه انجمن ملی نقد آمریکا، این جایزه را از دست ربکا میلر، دختر آرتور میلر دریافت کرد.