دسته: ورزش

0

اولین پیروزی برای بوکسور زن ایرانی صدف خادم

پیروزی دختر بوکسور ایرانی صدف خادم در اولین مسابقه رسمی خود موفق شد حریف فرانسوی را در شهر رویان فرانسه با حضور وزیر ورزش این کشور و در غوغای تماشاگران مشتاق که تمام ظرفیت...