نویسنده: Mehdi Amiri مدیر سایت

0

امیرنظام صمد آبادی خواهرم گوش کن

خواهرم،… این چند دقیقه برای توست… گوش کن… “نترسیدازاینکه دختربچه هایتان زمین بخورند،اجازه دهید گریه کنند اما دوباره بایستند. بزرگ‌تر که شدند گاهی از آن‌ها بخواهید نان بخرند، حتی یک بار شده در صف...

0

وای که ردپای دزد آبادی ما،چقدر شبیه چکمه های کد خداست!

یکی می گفت:دزد چکمه های کدخدا را دزدیده دیگری میگفت:چکمه های دزد شبیه چکمه کدخدا بوده و هر کسی بطریقی واقعیت را توجیه میکرد. دیوانه ای فریاد برآورد که: مردم, دزد خود کدخداست. اهل...