فیلم جالبی از تخت جمشید, پاسارگاد و نقش رستم ….

این مطلب را با دوستان به اشتراک بگذارد
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pasargadae, Naqsh-e-Rostam and Persepolis.
Watch the video and enjoy a short tour of ancient sites around Shiraz!

شما ممکن است این را هم بپسندید