آدرس و شماره تلفن پزشکان مغز و اعصاب در مشهد و خراسان رضوی بترتیب حروف الفبا

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب خراسان رضوی (مشهد)

‎———–

آ-الف‎

‎———– ‎نام پزشک: دکتر محمود رضا اذر پژوه

تلفن: 8444357 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – نبش خ عارف 1 ساختمان پزشكان ازاده‏نام پزشک: دکتر عليرضا آل هاشمي

تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان عارف -بين عارف 2 و4 ساختمان پزشكان حكيم -طبقه سوم واحد 7 ‏

نام پزشک: دکتر اكبر ابراهيم پور

تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – كوهسنگي 4 ساختمان صدرا‏

نام پزشک: دکتر مجتبي اسدي
تلفن: 8462711 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – احمداباد پرستار 1 ساختمان شماره 1/30‏

نام پزشک: دکتر دكتر هادي اسدپور
تلفن: 8440064 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد خ احمداباد-نبش عارف پ 3 طبقه اول واحد7‏

نام پزشک: دکتر محمد مهدي اعتمادي
تلفن: 8415585 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ عارف 5‏

نام پزشک: دکتر رضا اكبري
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار – خ كاشفي شمالي چهارراه بيمارستان مبيني ابتداي خ صائب ساختمان پزشكان رازي طبقه دوم‏

نام پزشک: دکتر سعيد اوجاني
تلفن: 3727884 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – مشهد- جاده سرخس -شهرك شهيد رجائي بازه شيخ

‎———–
ب،پ،ت،ث‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر غلامحسين بهروز
تلفن: 8438070 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ احمد اباد- خ بهشت – پ37‏

نام پزشک: دکتر علي اكبر بيدكي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ قوچان – خيابان عشق اباد خيابان شهيد داودي جنب ازمايشگاه سينا

نام پزشک: دکتر عزيزاله تقوي‏
تلفن: 8545186 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – فلكه بيمارستان امام رضا -خ ابن سينا ساختمان اطبائ

‎———–
ج-چ-ح-خ‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عزيزاله حاتمي
تلفن: 8408809 آدرس‏‎‏: مشهد خ سناباد مقابل داروخانه سناباد ساختمان 638‏

نام پزشک: دکتر محمدعلي خواجگي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه خ فردوسي جنوبي 62 كوچه كفش بلا‏

‎———–
د – ذ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر افشين دليلي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه – خ كاشاني 1 طبقه اول‏

‎———–
ر – ز – ژ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عليرضا رحماني
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ گناباد – ابتداي خ غفاري ساختمان پزشكان امام رضا‏

نام پزشک: دکتر مهدي رحماني
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه- خيابان فرمانداري – كوچه شير چهارسوق – مجتمع پزشكي حضرت زينب‏

نام پزشک: دکتر فريبرز رضائي طلب
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام-خ المهدي-روبروي مهديه -المهدي8‏

نام پزشک: دکتر وحيد رستمي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام – خ المهدي جنب مهديه

‎———–
س – ش‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر طاهره ساراني
تلفن: 8454080 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمداباد عارف 2 ساختمان سپهر طبقه 2‏

نام پزشک: دکتر محمد سالاري
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار – خ كاشفي شمالي نبش كاشفي 14‏

نام پزشک: دکتر هاشم سپهري
تلفن: 8430223 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – تقاطع خيابان ابكوه وكلاهدوز ساختمان پرستاران خانواده

نام پزشک: دکتر مرتضي سعيدي‎ ‎
تلفن: ‏‎8457297 ‎‏ آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمد اباد – عارف 6 – ساختمان پرديس واحد15‏

نام پزشک: دکتر محمد شافعي
تلفن: 8429292 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمداباد محتشمي بين 4-6 ساختمان ثامن طبقه سوم پ80‏

نام پزشک: دکتر سعيدرضا شهامي
تلفن: 8538612 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – احمداباد نبش عارف 6 ساختمان پرديس‏

نام پزشک: دکتر زهرا شيرخاني
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار – خ فرمانداري مقابل ب مبيني ساختمان پزشكان امين طبقه اول

‎———–
ص – ض‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر حسين صالحيار
تلفن: 8412100 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – تقي آباد – اول كوچه ابومسلم‏

نام پزشک: دکتر رضا صدر نبوي
تلفن: 8544422 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان ابن سينا 1 پلاك 27فلكه بيمارستان امام رضا

‎———–
ط – ظ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عبدالحسين طاهري هروي
تلفن: 8437010 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – چهارراه كوي دكترا -ابتداي كوي دكترا -پلاك 22‏

‎———–
ع – غ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر محمد علي عزيزي
تلفن: 2738648 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ مفتح سي متري طلاب مفتح 5 پ 150‏

نام پزشک: دکتر حميد عضدي
تلفن: 85590880 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ دانشگاه دانشگاه 16 پ 9‏

نام پزشک: دکتر مهران غفاري
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام – خ المهدي 8 ساختمان تعاوني مرزنشينان طبقه همكف‏

‎———–
ف – ق‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر محمدتقي فرزاد فرد
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎قوچان – خيابان شهيد داودي جنب داروخانه دكتر حسن ابادي

نام پزشک: دکتر محسن فروغي پور
تلفن: 8443904 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ-احمد اباد-خ محتشمي-نبش محتشمي 2‏

نام پزشک: دکتر قربانعلي قلوبي
تلفن: 2739933 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ گاز ميلان 7‏

نام پزشک: دکتر كاويان قندهاري
تلفن: 8517316 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – كوهسنگي 4 پ 1/14‏

نام پزشک: دکتر فرهاد فيضي
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: سبزوار خ كاشفي شمالي نبش كاشفي 14 طبقه زيرزمين‏

‎———–
ک – گ‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر محسن مهدي نژاد كاشاني‏
تلفن: 6064123 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – بلوار وكيل اباد بين وكيل اباد 9و7پلاك 65‏

نام پزشک: دکتر محمداسماعيل گوهرجو
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ نيشابور خيابان عطار اولين بن بست سمت چپ ساختمان تخصصي عطار‏

‎———–
ل – م‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر عبد الرسول مستاجران
تلفن: 2738008 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان شهيد مفتح-مفتح3-پلاك167‏

نام پزشک: دکتر غلامرضا مالك زاده
تلفن: 8440715 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ پرستار1-پ5/3‏

نام پزشک: دکتر محمد علي ملك نژاد ‏
تلفن: 8443302 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خيابان احمد آباد-خيابان پرستار1-پلاك3/5-طبقه اول

‎———–
ن – و‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر علي اكبر نخود چي
تلفن: 8443906 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ احمد اباد- خ محتشمي پلاك 7‏

نام پزشک: دکتر محمدعلي اكبر نژاد فرگ
تلفن: ——- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ کاشمر – خيابان امام خميني 2 ساختمان شهابي نژاد طبقه همكف‏

نام پزشک: دکتر حبيب الله نعمتي‎‏ ‏
تلفن: 8599200 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – حاشيه ميدان بيمارستان امام رضا پلاك1/170‏

نام پزشک: دکتر عباس نوریان ‏‎‏ ‏
تلفن: 8438425 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمد آباد – خیابان پرستار – پرستار 1‏‎‏ – پ 20 ‏

نام پزشک: دکتر كريم نيكخواه
تلفن: 8416655 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ احمداباد خ قائم 18 طبقه 4‏

‎———–
ه – ی‏‎
‎———– ‎

نام پزشک: دکتر سيد مهران همام
تلفن: 8448060 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – كوهسنگي 5 پ8‏

منبع: http://mscenter.ir/

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

 1. ترنم گفت:

  سلام شماره دکتر طاهره سارانی رو درست نوشتید ؟

 2. Mehdi Amiri مدیر سایت گفت:

  من نمیدونم دوست عزیز, اگر اشتباست, لطفا اطلاع بدین, تا هم شمارشو هم اسمشو حذف کنیم که خیال همه راحت باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *